Hopp til innhold

Adessiv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kasus
Abessiv
Ablativ
Absolutiv
Akkusativ
Adessiv
Adverbial
Allativ
Antessiv
Aversiv
Benefaktiv
Dativ
Delativ
Direkte
Distantitiv
Distributiv
Distributiv-temporal
Dubitiv
Eksessiv
Ekvativ
Elativ
Essiv
Formell essiv
Modal essiv
Evitativ
Final
Formal
Genitiv
Illativ
Inessiv
Instruktiv
Instrumentalis
Karitiv
Causal
Kausal-final kasus
Komitativ
Lativ
Lokativ
Medial
Modal
Multiplikativ
Nominativ
Oblik
Objektiv
Partitiv
Perlativ
Possessiv
Postessiv
Postposisjonell
Preposisjonell
Privativ
Proksimativ
Prolativ
Prosekutiv
Separativ
Sosiativ
Subessiv
Sublativ
Superessiv
Superlativ
Temporal
Terminativ
Translativ
Vialis
Vokativ
Morfosyntaktisk parallellstilling
Absolutiv
Akkusativ
Ergativ
Instrumentalis
Instrumental-komitativ
Intransitiv
Nominativ
Pegativ

Adessiv (fra latin: adesse «å være nåværende») er innen finsk-ugriske språk, slik som finsk, estisk og ungarsk den fjerde av de lokative kasusene med den grunnleggende betydningen «på». For eksempel, estisk laud (bord) og laual (på bordet), ungarske asztal og asztalon (på bordet). Adessiv brukes også som instrumentalis på finsk.

I finsk er suffikset -lla/-llä, for eksempel pöytä (bord) og pöydällä (på bordet). Det kan videre spesifisere «være i nærheten av stedet», som i koululla (på skolen, inkludert skolegården), i motsetning til det inessive koulussa (i skolen, inne i bygningen). Meningen går også med tiden: «ved (noens) lunsjpause» er ruokatunnilla, hvorav ruokatunnissa er «innen en lunsjpause».

I estisk legges endingen -l til genitiv, f.eks. laud (bord) – laual (på bordet). Ved siden av betydningen «på» brukes også denne kasusen for å indikere eierskap. For eksempel «mehel on auto» betyr «mannen har en bil».

Siden finsk-ugriske språk ikke har verbet «å ha» er det subjektet i adessiv + on (for eksempel minulla on = «jeg har», bokstavelig «på meg er».)

De andre lokative kasusene i finsk, estisk og ungarsk er: