Distributiv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kasus
Abessiv
Ablativ
Absolutiv
Akkusativ
Adessiv
Adverbial
Allativ
Antessiv
Aversiv
Benefaktiv
Dativ
Delativ
Direkte
Distantitiv
Distributiv
Distributiv-temporal
Dubitiv
Eksessiv
Ekvativ
Elativ
Essiv
Formell essiv
Modal essiv
Evitativ
Final
Formal
Genitiv
Illativ
Inessiv
Instruktiv
Instrumentalis
Karitiv
Causal
Kausal-final kasus
Komitativ
Lativ
Lokativ
Medial
Modal
Multiplikativ
Nominativ
Oblik
Objektiv
Partitiv
Perlativ
Possessiv
Postessiv
Postposisjonell
Preposisjonell
Privativ
Proksimativ
Prolativ
Prosekutiv
Separativ
Sosiativ
Subessiv
Sublativ
Superessiv
Superlativ
Temporal
Terminativ
Translativ
Vialis
Vokativ
Morfosyntaktisk parallellstilling
Absolutiv
Akkusativ
Ergativ
Instrumentalis
Instrumental-komitativ
Intransitiv
Nominativ
Pegativ

Distributiv kan i ungarsk uttrykke måten at noe skjer med hvert medlem av en samling en etter en (for eksempel «per hode», «i hvert tilfelle»), eller hyppigheten i tid («en gang i uka», «hvert tiende minutt»).

I finsk er denne adverbtypen sjelden, og sjeldnere i entall. Dens endelse er -ttain/-ttäin. Den grunnleggende betydningen er «hver for seg». For eksempel, maa («land») blir maittain i et uttrykk som Laki ratifioidaan maittain («Loven er ratifisert hver for seg i hvert land»). Den kan brukes til å distribuere handlingen til forskjellige tider, f.eks. päivä (dag) har flertall distributiv päivittäin (hver dag).

Den kan også bety «i (eller med) hensyn til det (kulturelle) perspektivet» når den blir kombinert med et ord som viser til en innbygger (-lais-). Finner (suomalaiset) sier ofte at suomalaisittain tuntuu oudolta että, eller «i et finsk perspektiv føles det rart».

Autoritetsdata