Hopp til innhold

Frase (grammatikk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En frase er i grammatikken en betegnelse på en eller flere leksikalske enheter som fungerer som en enhet i en setning. Både ord og fraser grupperes inn i større fraser (eller konstituenter), som til slutt utgjør setningen. Ord og fraser blir i syntaksen ofte representert i en hierarkisk trestruktur.

For eksempel det store huset i enden av veien er en nominalfrase, og fungerer som et substantiv. Vi kan ytterligere bryte opp frasen inn i mindre deler og vi finner ut at vi har en nominalfrase (det store huset) som har en preposisjonsfrase som komplement (i enden av veien). Vi kan ytterligere bryte opp denne preposisjonsfrasen i to fraser til, av samme kategori (i enden og av veien). Begge disse består av en preposisjon og en nomenfrase.

De fleste fraser har et ord som definerer frasens syntaktiske kategori. Dette ordet kalles «kjernen». I en nominalfrase er kjernen et substantiv. Det forkommer imidlertid fraser uten kjerne, som for eksempel de rike, som er en nominalfrase bestående av en bestemmer og et adjektiv uten noe substantiv.

«Frase» forkortes ofte med P (av engelsk phrase).

Frasetyper[rediger | rediger kilde]