Essiv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kasus
Abessiv
Ablativ
Absolutiv
Akkusativ
Adessiv
Adverbial
Allativ
Antessiv
Aversiv
Benefaktiv
Dativ
Delativ
Direkte
Distantitiv
Distributiv
Distributiv-temporal
Dubitiv
Eksessiv
Ekvativ
Elativ
Essiv
Formell essiv
Modal essiv
Evitativ
Final
Formal
Genitiv
Illativ
Inessiv
Instruktiv
Instrumentalis
Karitiv
Causal
Kausal-final kasus
Komitativ
Lativ
Lokativ
Medial
Modal
Multiplikativ
Nominativ
Oblik
Objektiv
Partitiv
Perlativ
Possessiv
Postessiv
Postposisjonell
Preposisjonell
Privativ
Proksimativ
Prolativ
Prosekutiv
Separativ
Sosiativ
Subessiv
Sublativ
Superessiv
Superlativ
Temporal
Terminativ
Translativ
Vialis
Vokativ
Morfosyntaktisk parallellstilling
Absolutiv
Akkusativ
Ergativ
Instrumentalis
Instrumental-komitativ
Intransitiv
Nominativ
Pegativ

Essiv eller similaris er en kasus som viser til den midlertidige plasseringen eller tilstanden til noe, og tilsvarer ofte det norske «som (barn)».

I finsk markeres dette med endelsene -na/-nä til substantivets stamme. Lapsi på finsk betyr barn, mens lapsena betyr «som barn» eller «da jeg var barn». I estisk er kasuset markert med endelsen -na, tilføyd genitiv kasus. Laps er barn på estisk, mens lapse er «av barnet» og lapsena er «som et barn» eller «da jeg var barn».

I finsk brukes også essiv til å spesifisere tider, dager og datoer. Maanantaina betyr « mandag» og kuudentena joulukuuta betyr «på den 6. desember». Enkelte ganger har essiv den gamle betydningen som lokativ. Dette ser vi i det finske ordet kotona, som betyr «i hjemmet», noe vi også har på norsk i «hjemme»: Kodissani tehdään remonttia: «hjemme er det en renovering på gang», Luen lehtiä kotona, «Jeg leser avisene hjemme». Hvis vi i stedet bruker inessiv kodissani, får vi Luen lehtiä kotona, «jeg leser avisene inne i garasjen».