Essiv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Essiv eller similaris er et kasus som viser til den midlertidige plasseringen eller tilstanden til noe, og tilsvarer ofte det norske «som (barn)».

I finsk markeres dette med endelsene -na/-nä til substantivets stamme. Lapsi på finsk betyr barn, mens lapsena betyr «som barn» eller «da jeg var barn». I estisk er kasuset markert med endelsen -na, tilføyd genitiv kasus. Laps er barn på estisk, mens lapse er «av barnet» og lapsena er «som et barn» eller «da jeg var barn».

I finsk brukes også essiv til å spesifisere tider, dager og datoer. Maanantaina betyr « mandag» og kuudentena joulukuuta betyr «på den 6. desember». Enkelte ganger har essiv den gamle betydningen som lokativ. Dette ser vi i det finske ordet kotona, som betyr «i hjemmet», noe vi også har på norsk i «hjemme»: Kodissani tehdään remonttia: «hjemme er det en renovering på gang», Luen lehtiä kotona, «Jeg leser avisene hjemme». Hvis vi i stedet bruker inessiv kodissani, får vi Luen lehtiä kotona, «jeg leser avisene inne i garasjen».