Institutt for fredsforskning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Institutt for fredsforskning
Institutt for fredsforskning
Instituttets kontor i Oslo
Type Stiftelse
Org.nummer 847 353 732
Stiftet 31. desember 1966[1]
Hovedkontor Hausmanns gt. 7
Direktør Kristian Berg Harpviken[2]
Ansatte Ca. 75 årsverk[3]
Nettsted prio.no

Institutt for fredsforskning (engelsk: Peace Research Institute Oslo, PRIO) er et frittstående forskningsinstitutt i Oslo. Det ble grunnlagt i 1959 av en gruppe norske forskere, med Johan Galtung i spissen. Sentrale for PRIOs grunnleggelse var også Ingrid Eide, Erik Rinde og Mari Holmboe Ruge. PRIO var opprinnelig en avdeling ved Institutt for samfunnsforskning, og ble et uavhengig institutt i 1966. Det var et av verdens første internasjonale fredsforskningssentre, og det er Norges eneste fredsforskningsinstitutt. Fra 2003 til 2012 har PRIO vært vertskap for Centre for the Study of Civil War (CSCW). Sentret var ett av 13 sentra for fremragende forskning, en posisjon det fikk tildelt av Norges forskningsråd etter en omfattende utvalgsprosess ledet av internasjonale eksperter. CSCW var fram til 2007 det eneste senter for fremragende forskning innenfor samfunnsvitenskapene. Siden 2005 har PRIO vært lokalisert til den tidligere gassverktomta i Oslo.

PRIOs ledelse[rediger | rediger kilde]

PRIO er en uavhengig stiftelse, styrt av et styre bestående av sju medlemmer. Styret består av to PRIO-ansatte, to medlemmer som er utpekt av Norges forskningsråd, ett medlem utpekt av Institutt for samfunnsforskning, ett medlem utpekt av Universitetet i Oslo og ett medlem utpekt av Nordic International Studies Association (NISA). Instituttet har ingen forbindelse med Det Norske Nobelinstitutt, Nobels Fredssenter eller Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

PRIO har vært ledet av: Johan Galtung (1959–69), Asbjørn Eide (1970, 1980-81), Helge Hveem (1971), Nils Petter Gleditsch (1972, 1977-78), Kjell Skjelsbæk (1973–74), Ole Kristian Holthe (1975–76), Tord Høivik (1979-80, 1984-86), Marek Thee (1981–83), Sverre Lodgaard (1986–92), Hilde Henriksen Waage, konst. 1992-93, Dan Smith (1993–2001) og Stein Tønnesson (2001–09). Kristian Berg Harpviken er direktør ved PRIO fra 1.7.2009 med Inger Skjelsbæk som nestleder. Etter at Johan Galtung gikk av som direktør, ble instituttets leder i mange år valgt av staben for ett år av gangen. I 1986 ble dette endret slik at direktøren kunne sitte i to treårsperioder og fra 1993 i inntil to fireårsperioder.

Direktør for Centre for the Study of Civil War (CSCW) var fra 2003-2012 Scott Gates.

PRIOs første styreleder var Erik Rinde (1966–79), direktør for Institutt for samfunnsforskning. Han ble etterfulgt av Torstein Eckhoff (1979 – 1986), Bernt Bull (1987–94), Frida Nokken (1995–00), Helge Pharo (2000–2003), Øyvind Østerud (2004–06) og Bernt Aardal (fra 2007).

Forskning og finansiering[rediger | rediger kilde]

Instituttets mål er, i henhold til vedtektene, forskning om betingelsene for fredelige forbindelser mellom nasjoner, grupper og individer. Forskningen er tverrfaglig, med utgangspunkt i en rekke ulike disipliner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora, inkludert statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, psykologi, geografi, historie, religionshistorie og filosofi. Resultatene av forskningen publiseres fortrinnsvis i fagfellevurderte akademiske tidsskrifter. Instituttets stab er og har alltid vært utpreget internasjonalt sammensatt, og arbeidsspråket har fra starten i 1959 vært engelsk.

Instituttet har en grunnbevilgning på om lag 15% av årsbudsjettet, som nå ytes gjennom Norges forskningsråd. Resten er prosjektfinansiering. De to største bidragsyterne til prosjekter er Norges forskningsråd og Utenriksdepartementet. Av andre bidragsytere kan nevnes Den europeiske union, Verdensbanken, private stiftelser i inn- og utland og Forsvarsdepartementet.

Instituttet driver også PRIOs Kyprossenter i NikosiaKypros. Gjennom forskning, nettverk, prosjekter og dialogfora oppmuntrer Kyprossentret til samarbeid mellom gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter og arbeider for å styrke det regionale samarbeidet i det østlige Middelhavet generelt. I Oslo er PRIO vertskap for Norwegian Initiative on Small Arms Transfers (NISAT), et samarbeidsprosjekt med Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp som har som mål å stoppe spredningen av håndvåpen til bruk i krigføring, væpnede aksjoner og menneskerettighetsbrudd.

Staben består av omkring 40-50 fulltidsforskere og støttefunksjoner. I tillegg er det forskere med deltidsforpliktelser til PRIO, gjesteforskere, praktikanter og studenter. PRIO samarbeider med Universitetet i Oslo og NTNU om en tverrfaglig forskerskole i fred og konfliktsstudier (på doktorgradsnivå).

PRIO eier og redigerer også to internasjonale tidsskrifter, Journal of Peace Research (redaktør Henrik Urdal og Security Dialogue (redaktør Claudia Aradau. Begge utgis av SAGE Publications. I tillegg er PRIO vertskap for redaktørene for tidsskriftene Journal of Military Ethics (redaktør Henrik Syse) og International Area Studies Review (redaktør Scott Gates).

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
  2. ^ Informasjon om Kristian Berg Harpviken
  3. ^ Om Institutt for fredsforskning

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]