Dosent

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Dosent er en norsk, akademisk toppstilling som er likestilt med professor, men med større fokus på pedagogiske kvalifikasjoner.  Dosent har stillingskode SKO1532. Tittelen oversettes på engelsk til professor. [1]

Universitets- og høyskolesektoren har to separate karriereveier; professorløpet, basert på forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og dosentløpet, basert på pedagogisk og praksiskrettet forskning og utviklingsarbeid. Fram til 2015 åpnet regelverket for overgang mellom de to karriereløpene ved at en ansatt universitetslektor kunne kvalifisere seg til professor, og en førsteamanuensis kunne bli dosent.

Etter revisjon av forskrift i 2015 kan ansatte i UH-sektoren ikke lenger søke opprykk ”på tvers” av stilingskategori. Ved søknad om opprykk til eller ansettelse som dosent må søker iht. forskriftens §1-3 vise kvalifikasjoner på tre felt: omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå, omfattende pedagogisk arbeid på høyt nivå samt en tredje kvalifikasjon på høyt nivå. Dette kan være ledelse, undervisnings- og forskningssamarbeid med næringslivet, oppbygging av samlinger, en særlig relevant erfaring fra kulturlivet o.l [2]

Historikk

I Skandinavia har tittelen dosent tradisjonelt vært brukt om en stilling eller tittel under professor, men over dagens førsteamanuensisstilling, tilsvarende professor extraordinarius på kontinentet og Reader i Storbritannia, også betegnet «professor uten lærestol». I Norge gikk den tradisjonelle universitetsstillingen som dosent ut av bruk i 1985, da alle dosenter fikk professortittel. Ordet «dosent» inngår også i tittelen høgskoledosent, som rangerer under professorer. Etter 2006 ble tittelen dosent brukt i Norge om den tidligere undervisningsdosent-stillingen, innført i 2003, som ikke er sammenlignbar med den tradisjonelle bruken av tittelen. (Undervisnings)dosent-titler tildelt etter 2003/2006 er i Norge administrativt sidestilt med professor, men har ulike kompetansekrav. I Danmark og Sverige er dosent en stilling eller tittel plassert under professor.

Danmark[rediger | rediger kilde]

Dosent (dansk: docent) er en stilling plassert mellom universitetslektor (førsteamanuensis) og professor. Dosentstillingen tildeles som regel lektorer som har hatt en vesentlig vitenskapelig produksjon på internasjonalt nivå og som gjerne har ytt en særlig innsats innen sin institusjons undervisning.

Norge[rediger | rediger kilde]

Bruk av dosenttittelen i Norge frem til 1985[rediger | rediger kilde]

Tidligere var det som regel bare en professor ved hvert institutt ved norske universiteter. Vitenskapelig ansatte med tilsvarende kompetanse hadde tittelen dosent. Det var likevel et noe større krav til faglig bredde for professorer, mens dosenter kunne ha en noe smalere faglig innretning. Det ble i regelen forventet en noe større vitenskapelig produksjon fra professorer, men personer i dosentstilling kunne likevel i mange tilfeller være bedre kvalifisert enn innehaveren av professoratet. Den eneste muligheten til å bli professor var å søke på ledige professorater, som det var få av, og det kunne gå lang tid mellom hver gang de ble ledige.

Tittelen dosent bortfalt ved universitetene og de vitenskapelige høyskolene i Norge i 1985, da alle dosenter fikk professortittel.

Den tradisjonelle ordningen i Norge tilsvarte ordningen i Danmark.

Den norske dosenttittelen kunne oversettes til engelsk både som Professor og Reader, eventuelt brukte man den direkte engelske oversettelsen Docent, men dette ordet kan bety mange ting på engelsk.

Norsk hierarki før 1985 Norsk hierarki etter 1985 Samvelde-systemet Det amerikanske systemet
Professor Professor Professor Professor
(«Distinguished Professor»,
«named chairs» og tilsvarende)
Dosent Reader eller
Associate Professor
Professor
Førsteamanuensis Førsteamanuensis Senior Lecturer Associate Professor
Amanuensis eller
Universitetslektor
Amanuensis eller
Universitetslektor
Lecturer Assistant Professor

Nåværende bruk[rediger | rediger kilde]

Høgskoledosent[rediger | rediger kilde]

Dosenttittelen eksisterte ved regionale høyskoler i formen høgskoledosent, som primært var en høyere undervisningsstilling. I motsetning til dosenttittelen ved universitetene og de vitenskapelige høyskolene ble denne tittelen ikke avskaffet i 1985. Da professor-tittelen ble innført ved høyskolene ble høgskoledosenter innplassert under professorer i hierarkiet. Høgskoledosenter fikk på 1990-tallet mulighet til å søke om personlig opprykk til professor etter kompetanse. Etter forskriftsendring i 2006 ble det ikke anledning til nye ansettelser i denne stillingen.[3] Det finnes per 2015 noen personer med tittelen høgskoledosent.[trenger referanse]

Undervisningsdosent/dosent – opprykksstilling fra førstelektor[rediger | rediger kilde]

Stillingen undervisningsdosent ble vedtatt innført som stillingstittel i 2003. I 2006 ble tittelen bestemt endret til bare dosent og det ble vedtatt innført en opprykksordning fra førstelektor.[4]

Opprykket til undervisningsdosent/(ny type) dosent bygger i større grad på undervisningsmessige kvalifikasjoner, og er et alternativ til opprykk til professor, som tradisjonelt bygger utelukkende på vitenskapelige kvalifikasjoner.[5] Tilsvarende bygger opprykk til førstelektor i stor grad på undervisningsmessige kvalifikasjoner, mens opprykk til førsteamanuensis bygger på doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelig kompetanse. Titlene førstelektor og undervisningsdosent/(ny type) dosent er mest brukt ved høyskolene og de nye universitetene, men kan i prinsippet brukes ved alle lærestedene. Ved de etablerte universitetene, som Universitetet i Oslo, er likevel hovedregelen at undervisningen skal være forskningsbasert, slik at faste stillinger normalt ikke vil lyses ut som dosentstillinger. Det kan likevel tenkes at fast ansatte på universitetslektor- og førstelektornivå vil kunne kvalifisere seg for opprykk til dosent.

(Undervisnings)dosentstillingen fra 2003 er ikke en videreføring av den tradisjonelle universitetsstillingen som dosent som ble avskaffet i 1985, men har mer til felles med høgskoledosentstillingen.

Sverige[rediger | rediger kilde]

I Sverige er dosent (svensk: docent) en akademisk tittel som er plassert mellom universitetslektor/högskolelektor (som tilsvarer norsk førsteamanuensis) og professor. Den tilsvarer dermed den tradisjonelle norske dosentstillingen (før 1985). I regelen kan tittelen dosent tildeles når man har publisert tilsvarende minst to doktorgrader og oppfyller andre krav, eksempelvis erfaring med undervisning og veiledning av et visst omfang. Ved statlige institusjoner finnes ikke lenger stillingen som dosent, og dosent tildeles normalt som en tittel til personer som allerede er ansatt som universitetslektor/högskolelektor. Dosent er i seg selv en vitenskapelig tittel og en kompetansemarkering som gir rett til å undervise og veilede på alle nivåer på universiteter og høyskoler, og å være opponent og komitémedlem i doktorgradskomitéer. I noen tilfeller gis tittelen dosent også til andre med sterk tilknytning til institusjonen, men som ikke er ansatt i lønnet stilling der; dette skjer normalt kun når personen har et aktivt samarbeid med institusjonen og deltar i forskningssamarbeid og eventuelt undervisning i et visst omfang. Dosenttittelen beholder man på livstid når man først har fått den, med unntak av de som utnevnes til professorer, som ikke lenger anvender tittelen. Tittelen oversettes gjerne til engelsk som Reader. En dosent har mulighet til å søke om opprykk til professor etter kompetanse.

Tyskland[rediger | rediger kilde]

I Tyskland brukes dosent (tysk: Dozent) som en generisk betegnelse på enhver som underviser innen høyere utdannelse, det vil si om alt fra professorer til innleide timelærere. Ordet inngår også i stillingen privatdosent (Privatdozent), som er en person som har fullført habilitasjon og som har rett til å undervise ved et universitet, men uten å være fast ansatt som professor.

Sveits[rediger | rediger kilde]

I Sveits er dosent (tysk: Dozent) den vanligste stillingsbetegnelsen på faste vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler. Tittelen professor brukes som ærestittel og tildeles særlig fortjente forskere. Det skilles mellom hauptamtliche Dozenten, det vil si dosenter i fulltidsstilling, og nebenamtliche Dozenten, dosenter i deltidsstilling.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ brann, Kontakt oss Kontaktpunkter UiO Adresse Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo Nødnummer Ved; Ring 22 85 66 66, Ulykker Og Alvorlige Hendelser. «Stillingsbetegnelser ved UiO - For ansatte - Universitetet i Oslo». www.uio.no (norsk). Besøkt 8. mai 2019. 
  2. ^ «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 8. mai 2019. 
  3. ^ Kunnskapsdepartementet (4. oktober 2006). «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 14. november 2015. 
  4. ^ «VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE» (PDF). Universitets- og høgskolerådet. 2. juli 2007. Arkivert fra originalen (PDF) 5. mars 2016. 
  5. ^ «Krav til kompetanse for professoropprykk – veiledende retningslinjer for nasjonale bedømmelseskomiteer i samfunnsvitenskap
». Universitets- og høgskolerådet. 2002. Arkivert fra originalen (PDF) 2011-09-19
. Besøkt 2011-09-19
 .  Sjekk datoverdier i |arkivdato=, |besøksdato= (hjelp)