SINTEF

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Stiftelsen SINTEF
Type Stiftelse
Org.nummer 948 007 029
Stiftet 26. januar 1950
Hovedkontor Trondheim
Opprinnelse Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv
Formål Å bidra til utvikling av samfunnet gjennom å utføre forskning innenfor naturvitenskap, teknologi (herunder også bygg- og anleggsfag), og helse- og samfunnsfag i samarbeid med NTNU.[1]
Ansatte Ca. 2 000
Undergrupper SINTEF Byggforsk, SINTEF Energi m.fl.
Motto Teknologi for et bedre samfunn
Nettsted sintef.no

Stiftelsen SINTEF er et norsk forskningskonsern som selger forskningsbasert kunnskap og tilhørende tjenester basert på innsikt i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Det fulle navnet var tidligere «Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole», men etter en vedtektsendring i 2007 er SINTEF organisasjonens fulle navn. Konsernet er Skandinavias største i sin bransje.[trenger referanse] SINTEF er en ikke-kommersiell forskningsstiftelse med datterselskaper. Alt overskudd investeres i laboratorier, vitenskapelig utstyr og ny forskning.

SINTEFs hovedkontor ligger i Trondheim. Konsernet har også ca. 350 ansatte i Oslo. I tillegg har SINTEF virksomhet i Bergen, Ålesund, Tromsø og Raufoss samt kontorer i Houston i USA og Rio de Janeiro i Brasil i tillegg til laboratorium i Hirtshals i Danmark.

Historie[rediger | rediger kilde]

SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som i dag er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). SINTEF ble opprinnelig etablert for å være NTHs forlengede arm mot industrien.

SINTEF ble etablert fordi professorer ved NTH så muligheter for å bygge opp en oppdragsforskningsvirksomhet, og benyttet SINTEF som instrument. Aktivitetene ble organisert som SINTEF-avdelinger med den stedlige professor som leder. Slik utviklet SINTEF seg frem til 1980.

SINTEF hadde sin kraftigste vekstperiode på 1970-tallet. Dette hadde sammenheng med det voksende teknologibehovet i den unge, norske oljenæringen. Store nasjonale laboratorier som Havlaboratoriet og Flerfaselaboratoriet så dagens lys på denne tiden.

De såkalte goodwill-avtalene ga Trondheims-miljøet et løft. Utenlandske oljeselskaper ble oppmuntret til å legge forskningsaktivitet til Norge, og NTH/SINTEF posisjonerte seg godt. Goodwill-perioden løftet NTH/SINTEF til et høyt, internasjonalt nivå, teknologisk sett.

I 1980 ble SINTEF omgjort til en selvstendig forskningsstiftelse og profesjonalisert som organisasjon. Den gamle modellen med NTH-professoren som SINTEF-leder gikk ut, selv om noen fortsatte i doble roller. I hovedsak hadde SINTEF nå egne ledere.

Konsernet SINTEF ble etablert midt på 80-tallet, da tre nye institutter ble lagt inn under SINTEF-paraplyen. Norges Skipstekniske Forskningsinstitutt (MARINTEK), Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) og Institutt for Kontinentalsokkelundersøkelser (IKU) ble gjort om til aksjeselskaper med SINTEF som største eier. Et fjerde aksjeselskap, SINTEF Fiskeri og havbruk, ble opprettet i 1999. SINTEF Byggforsk AS så dagens lys 1. januar 2006.[2]

Noen nøkkeltall[rediger | rediger kilde]

  • Ved utgangen av 2015 hadde SINTEF ca. 2000 ansatte, fra 70 nasjonaliteter.
  • I 2015 omsatte SINTEF for omtrent 3,2 milliarder kroner.
  • Mer enn 90 prosent av inntektene kommer fra oppdrag for næringsliv og offentlig forvaltning og fra prosjektbevilgninger fra Norges forskningsråd. Basisbevilgninger fra Forskningsrådet utgjorde ca. 8 prosent.
  • I 2015 arbeidet SINTEF med omtrent 5400 forskningsoppdrag for 3800 ulike kunder.
  • I 2015 kom 16 prosent av omsetningen fra oppdrag i 54 land utenfor Norge.
  • 55 prosent av SINTEFs forskere har doktorgrad.

Samarbeidspartnere[rediger | rediger kilde]

SINTEF har et partnerskap med NTNU i Trondheim, og nært samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO). Partnerskapet med NTNU innebærer at personell fra NTNU arbeider på SINTEF-prosjekter, og SINTEF-ansatte underviser ved NTNU. I tillegg er det en utstrakt bruk av felles laboratorier og utstyr. Mer enn 500 personer er ansatt både ved NTNU og SINTEF.

Internasjonal virksomhet[rediger | rediger kilde]

I 2015 kom 16 prosent av omsetningen fra oppdrag i 54 land utenfor Norge. Rundt 40 prosent av den internasjonale omsetningen kom fra EUs forskningsprogrammer. SINTEF gir disse prosjektene høy prioritet fordi man anser det som verdifullt å delta i flernasjonal kunnskapsutvikling, og fordi prosjektene gir tilgang til viktige nettverk. SINTEF hadde i 2015 ansatte fra 70 land og kunder i 54 land.

Organisering[rediger | rediger kilde]

Konsernet består av Stiftelsen SINTEF samt forskningsaksjeselskapene SINTEF Energi, SINTEF Ocean og SINTEF Petroleum. I tillegg er SINTEF Holding etablert for å skille aktivitet i grenseland mellom kommersiell virksomhet og forskning ut fra kjernevirksomheten.

SINTEF er organisert i følgende institutter:

Innovasjon[rediger | rediger kilde]

SINTEF anser det som en del av sitt samfunnsoppdrag å utvikle nye virksomheter, og arbeider derfor aktivt for å kommersialisere teknologi og ideer som utvikles i forskningsmiljøene. Det er gjennom årene utviklet et stort ansatt knoppskytingsbedrifter, patenter og lisenser med utspring i SINTEFs miljøer.

Eksempler på knoppskudd fra SINTEF[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]