SINTEF

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stiftelsen SINTEF
TypeStiftelse
Org.nummer948 007 029
Stiftet26. januar 1950
LandNorge
HovedkontorTrondheim
OpprinnelseSelskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole
KonsernsjefAlexandra Bech Gjørv
FormålÅ bidra til utvikling av samfunnet gjennom å utføre forskning innenfor naturvitenskap, teknologi (herunder også bygg- og anleggsfag), og helse- og samfunnsfag i samarbeid med NTNU.[1]
AnsatteCa. 2 000
UndergrupperSINTEF Byggforsk, SINTEF Energi m.fl.
MottoTeknologi for et bedre samfunn
Nettstedsintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

SINTEF utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Visjon[rediger | rediger kilde]

Teknologi for et bedre samfunn

Noen nøkkeltall[rediger | rediger kilde]

Siden 1950 har vår forskning skapt løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden. Det har gjort SINTEF til et verdensledende forskningsinstitutt.

 • 2000 ansatte fra 75 nasjonaliteter (2017)
 • 3700 kunder (2017)
 • 3,2 mrd NOK i omsetning (2017)
 • 450 mill NOK internasjonsalt salg

Fagområder[rediger | rediger kilde]

SINTEF innehar ekspertise og spisskompetanse fra havrom til verdensrom.

Rolle[rediger | rediger kilde]

SINTEF skal bidra til verdiskaping og økt konkurranseevne for næringsliv og forvaltning.

I 2017 utførte SINTEF 5.700 forskningsoppdrag for 3700 kunder. Våre forskningsprosjekter krever ofte bred flerfaglig kompetanse. Med faglige bredde, kan SINTEF sette sammen team av eksperter fra hele organisasjonen som har spisskompetanse innenfor de fagområdene prosjektet og kundene trenger.

SINTEF samarbeider aktivt med myndigheter og internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for våre kunder.

Medarbeidere[rediger | rediger kilde]

 • 71 % forskere (56 % av våre forskere har doktorgrad)
 • 13 % ledelse og administrasjon
 • 9 % ingeniører
 • 7 % teknisk personell

Totalt 2000 medarbeidere.

Organisering og lokalisering[rediger | rediger kilde]

SINTEF er organisert som et konsern med sju forskningsinstitutter. I tillegg kommer SINTEF Holding, som forvalter eierskap i oppstartbedrifter og andre virksomheter.

SINTEFs ledelse og organisering

SINTEF er lokalisert i Trondheim (1.300 ansatte) og i Oslo (400 ansatte). Øvrige ansatte er fordelt på kontorer og datterselskaper i Bergen, Tromsø, Ålesund, Raufoss, Mo i Rana, Porsgrunn, Brussel og Hirtshals (Danmark). SINTEF har også en forskningsstasjon på Svalbard.

Inntektsfordeling (2017)[rediger | rediger kilde]

Mer enn 90 prosent av inntektene hentes i åpen konkurranse. Totale inntekter for 2017 var 3239 mill NOK.

Inntektsfordeling[rediger | rediger kilde]

 • 47 % Industri og næringsliv (Norge og internasjonalt)
 • 10 % Oppdrag for offentlig forvaltning
 • 7 % EU
 • 23 % Prosjektbevilgninger fra Norges forskningsråd
 • 7 % Grunnbevilgninger fra Norges forskningsråd
 • 6 % Andre inntekter

Kommersialisering[rediger | rediger kilde]

Kommersialisering av forskningsresultater er en del av SINTEFs samfunnsoppdrag. Dette skjer gjennom lisensiering og utvikling av nye bedrifter, basert på teknologi som utvikles i forskningsvirksomheten. SINTEF er aktive eiere i knoppskudd og bidrar til å utvikle selskapene videre. Salg av eierandeler i vellykkede bedrifter gir gevinster som investeres i ny kunnskapsutvikling.

Teknologibedrifter med utspring fra SINTEF hadde i 2016 1500 ansatte og en samlet omsetning på nærmere fire milliarder kroner.

SINTEF TTO kommersialiserer forskningsresultater gjennom oppstart og utvikling av nye bedrifter, patentering og lisensiering av teknologi.

Laboratorie- og testanlegg[rediger | rediger kilde]

SINTEF tilbyr verdensledende laboratorie- og testfasiliteter innenfor en stor bredde av teknologiområder. SINTEFs laboratorier spenner fra utvikling av mikroelektronikk og studier på nanonivå, til verdens

største laboratorium for flerfasetransport av olje og gass, og det største havlaboratoriet i verden.

Universitetssamarbeidet[rediger | rediger kilde]

SINTEF har et partnerskap med Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Samarbeidet mellom NTNU og SINTEF er en sentral del av det norske forskningssystemet som har skapt betydelig innovasjon i norsk industri og samfunnsliv. Samarbeidet omfatter blant annet utstrakt felles bruk av laboratorier og utstyr. Personell fra NTNU arbeider på SINTEF-prosjekter, og SINTEF-ansatte underviser ved NTNU. Samarbeidet omfatter også nærmere 30 langsiktige forskningssentre og deling av omkring 200 laboratorier. SINTEF samarbeider i tillegg med Universitetet i Oslo og andre fremragende forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Sertifisering[rediger | rediger kilde]

SINTEF er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007.

HMS[rediger | rediger kilde]

 • Alle leverandører må undertegne erklæring om HMS, forretningsetikk og samfunnsansvar ved inngåelse av avtaler.
 • SINTEF har et eget etikkombud og etisk råd.
 • SINTEF er medlem av Transparency International og UN Global Compact.

Historie[rediger | rediger kilde]

SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som i dag er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). SINTEF ble opprinnelig etablert for å være NTHs forlengede arm mot industrien. Det fulle navnet var, inntil en vedtektsendring i 2008, "Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole".

SINTEF ble etablert fordi professorer ved NTH så muligheter for å bygge opp en oppdragsforskningsvirksomhet, og benyttet SINTEF som instrument. Aktivitetene ble organisert som SINTEF-avdelinger med den stedlige professor som leder. Slik utviklet SINTEF seg frem til 1980.

SINTEF hadde sin kraftigste vekstperiode på 1970-tallet. Dette hadde sammenheng med det voksende teknologibehovet i den unge, norske oljenæringen. Store nasjonale laboratorier som Havlaboratoriet og Flerfaselaboratoriet så dagens lys på denne tiden.

De såkalte goodwill-avtalene ga Trondheims-miljøet et løft. Utenlandske oljeselskaper ble oppmuntret til å legge forskningsaktivitet til Norge, og NTH/SINTEF posisjonerte seg godt. Goodwill-perioden løftet NTH/SINTEF til et høyt, internasjonalt nivå, teknologisk sett.

I 1980 ble SINTEF omgjort til en selvstendig forskningsstiftelse og profesjonalisert som organisasjon. Den gamle modellen med NTH-professoren som SINTEF-leder gikk ut, selv om noen fortsatte i doble roller. I hovedsak hadde SINTEF nå egne ledere.

Konsernet SINTEF ble etablert midt på 80-tallet, da tre nye institutter ble lagt inn under SINTEF-paraplyen. Norges Skipstekniske Forskningsinstitutt (MARINTEK), Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) og Institutt for Kontinentalsokkelundersøkelser (IKU) ble gjort om til aksjeselskaper med SINTEF som største eier. Et fjerde aksjeselskap, SINTEF Fiskeri og havbruk, ble opprettet i 1999. SINTEF Byggforsk AS så dagens lys 1. januar 2006.[2]


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
 2. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 23. januar 2009. Besøkt 9. februar 2009.