Hopp til innhold

Institutt for samfunnsforskning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Institutt for samfunnsforskning (forkortet ISF) er et privat forskningsinstitutt, organisert som en stiftelse og lokalisert i Oslo. Instituttet søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom et mangfold av samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Instituttet samarbeider med universitetsmiljøer i inn- og utland, høyskoler og andre forskningsinstitutter, og har forskningsoppdrag fra både Norges forskningsråd, departementene, frivillige organisasjoner og næringslivet. Institutt for samfunnsforskning har siden starten vært tverrfaglig orientert.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Institutt for samfunnsforskning ble opprettet som en stiftelse i 1950, med utspring i miljøet omkring bl.a. Arne Næss, Vilhelm Aubert, Erik Rinde og Stein Rokkan. Rett etter krigen arbeidet disse for å få opprettet universitetsfaget sosiologi, samtidig som de så behovet for å utvikle et redskap for å løse aktuelle problemer i samfunnet. Dette anvendte perspektivet på samfunnsvitenskapene, en tverrfaglig tilnærming til problemer og empirisk metode lå bak stiftelsen av ISF. Sosiologen Erik Grønseth var ansatt ved instituttet fra 1952, og gjennomførte sin klassiske studie av fraværende fedre i sjømannsfamilier ved ISF.

Instituttet startet sin virksomhet i Arbiens gate, og har fra 1960 holdt til i Munthes gate 31. Fra opprettelsen fram til omkring 1970 spilte instituttet en avgjørende rolle for veksten av samfunnsforskningen i Norge.

Forskning[rediger | rediger kilde]

Instituttet har gjennom årene fanget opp nye samfunnsmessige problemer og problemstillinger innenfor hovedtemaene arbeidsliv, politikk og samfunnsliv. I dag er forskningen ved instituttet organisert i tre grupper:

Arbeid og velferd[rediger | rediger kilde]

Forskningsgruppen har som mål å gi økt innsikt i arbeidstakernes atferd, virksomhetenes tilpasning og arbeidsmarkedets virkemåte, samt hvordan goder og ulemper fordeles gjennom yrkesarbeid.

Likestilling, inkludering, migrasjon[rediger | rediger kilde]

Forskningsgruppa favner et bredt felt av studier av sosial ulikhet og endring. Hovedsatsningsområdene er forskning om inkluderings- og integrasjonsproblematikk innenfor et flerkulturelt og fleretnisk samfunn, internasjonale migrasjonsstrømmer og kontrollpolitikk og kjønnsrelasjoner og likestillingspolitikk.

Politikk, demokrati, sivilsamfunn[rediger | rediger kilde]

Gruppen «Politikk, demokrati, sivilsamfunn» retter sin forskning mot fire faglige felter som utgjør viktige samfunnsmessige, politiske og samfunnsvitenskapelige arenaer: politisk adferd, deltakelse og demokrati; demokratiske institusjoner og prosesser; offentlig politikk; sivilsamfunn og frivillig organisering. Forskningen kombinerer et nasjonalt og et komparativt perspektiv på disse feltene, og drives i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og nettverk.

Det er i mange tilfeller et nært samarbeid mellom gruppene på enkeltprosjekter. Instituttet ønsker en rimelig balanse mellom integrering av enkeltprosjekter i samlende forskningsprogrammer på den ene siden, og åpenhet for å ta opp problemstillinger som faller utenfor de opptrukne rammer på den andre. Forskningen ved ISF omfatter derfor også prosjekter som ikke lar seg plassere naturlig innenfor noen av de trehovedområdene.

Kjente forskere[rediger | rediger kilde]

Tidsskrifter[rediger | rediger kilde]

Instituttet gir ut Tidsskrift for samfunnsforskning og Søkelys på arbeidslivet i samarbeid med Universitetsforlaget.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]