Kallelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Kallelse er en form for ansettelse av personer i akademiske stillinger, både faste og midlertidige, ved universiteter og høyskoler, som innebærer at stillingen ikke blir utlyst offentlig. Kallelser er i Norge hjemlet i lov om universiteter og høgskoler § 6-3 (4), hvor det heter at «når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette»[1], jf. lov om statens tjenestemenn m.m § 2 nr. 5, hvor det heter: «Når særlige grunner taler for det, kan styret i institusjonen som omfattes av lov om universitet og høgskoler foreta tilsetting i undervisning – og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem motsetter seg dette». I så måte er det lovtekniske uttrykket for kallelse «uten forutgående kunngjøring».

Denne typen ansettelser kan f.eks. brukes hvis et universitet eller høyskole ønsker å ansette en spesielt anerkjent forsker (i 2005 ble f.eks. Rune Slagstad ansatt ved kallelse ved Høgskolen i Oslo[2]), det kan brukes til å ansette personer i midlertidige stillinger for å fylle mer kortvarige behov eller i andre sammenhenger der utlysning er uhensiktsmessig, eller til å fremme likestilling. Kallelse er mest brukt for midlertidige stillinger og bistillinger (II-stillinger).

Referanser[rediger | rediger kilde]