Bodø Stewardsloge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Bodø Stewardsloge
Loge nr 603
Stewardsloge nr. 3 av første orden
Stiftet28. januar 1999
(31. januar 1986 som Bodø Stewardsloge nr 4. av 2. orden)
LandNorge
HovedkontorRensåsgate 28, Bodø
OpprinnelseTrondhjems Provincialloge
Ordførende mesterRolf Helge Schjem
(siden 12. november 2015)
MottoAgnus Dei Lux Mundi (Guds Lam, Verdens Lys)

Bodø Stewardsloge Nr. 603 er Stewardsloge nr. 3 av første orden i Den Norske Frimurerorden. Losjen ble grunnlagt 28. januar 1999, har sitt sete i Bodø, og er underlagt Tromsø Provincialloge i Tromsø.

Bodø Stewardsloge har sin adresse i Rensåsgate 28, Bodø, og bygningen huser også lokalene til St. Johanneslogen Midnatsol, St. Johanneslogen Salten, St. Andreaslogen Hålogaland, Bodø Kapitel Broderforening, Bodø Frimurer Forskningsgruppe og Marialoge 24 a.F. «Fjeldpryd».

Losjens valgspråk er Agnus Dei Lux Mundi (Guds Lam, Verdens Lys).

Historie[rediger | rediger kilde]

Bodø Kapitel Broderforening (1962–1984)[rediger | rediger kilde]

Bodø Kapitel Broderforening var et møtested for medlemmer av kapittelet i Den Norske Frimurerorden. Broderforeningen hadde ikke rett til å foreta innvielser.[1]

Forløpet til broderforeningen var et innspill av bokhandler Helge Landmark Freder (1893–1978) i Bodø. Han tilhørte XIº og sammenkalte til et møte den 15. september 1961, hvor 30 brødre fra Mosjøen i sør til Lofoten i nord samlet seg og enstemmig sendte en søknad til om opprettelse av en Kapitel broderforening i Nordland. Godkjennelsen kom per brev den 23. juni 1962 og stiftelsesdagen ble fastsatt til 18. oktober 1962. Den ble innstiftet av daværende stormester Anton Cathinco Stub Holmboe (1892–1980) som Norges første Kapitel Broderforening.[2][3]

I 1977 ble broderforeningen innvilget tillatelse til to årlige møter med recepsjon i VII grad.[4]

Andre personer som stod i spissen for broderforeningens opprettelse, ved siden av Helge Landmark Freder, var overlege Bernhard Berg-Jensen (1918–2005), apoteker Alfred van Severen Fjelstad (1898–1977) og bryggerimester Olav Rasch (1920–2002). Sistnevnte var Stewardslogens første ordførende mester.[4]

Den opprinnelige broderforeningen ble ikke opprettholdt etter grunnleggelsen av Bodø Stewardsloge den 31. januar 1986.[5] Stormesterens godkjennelse av den nye Stewardslogen var formulert slik at broderforeningen skulle «gå over til» å bli en Stewardsloge.[2]

Den siste ordførende broder i broderforeningen var overlege Jens Christian Arbo ved Rønvik psykiatriske sykehus.[6] Han døde den 13. mars 1984, og med hans bortgang ble også Kapitel broderforeningen avsluttet.

Broderforeningen hadde følgende ordførende brødre:[2]

# Navn Innsatt Avgikk
1 Bokhandler
Helge Landmark Freder
(1893–1978)
18. oktober 1962
2 Overlege
Bernhard Berg-Jensen
(1918–2005)
3 Apoteker
Alfred van Severen Fjelstad
(1898–1977)
4 Overlege
Jens Christian Arbo
(1921–1984)
13. mars 1984

Bodø Kapitel Broderforening av VIII og IX grad (1992–)[rediger | rediger kilde]

Den opprinnelige broderforeningen var en forening for brødre av VIIº til IXº. Med opprettelsen av Stewardslogen oppstod det ønske om en ny broderforening for brødre av VIII º – IXº. Drivkraften i dette arbeide var bryggerimester Olav Rasch.[4] 119 brødre tegnet et andragende om å få danne denne forening og høsten 1990 ble det sendt til ordenens stormester Bernhard Paus via Trondhjem Provincialloge. Svaret kom etter kort tid, og det ble gitt klarsignal til å velge embedsverk. Valget av embedsverk fant sted 7. mars 1991.[4]

I desember 1991 kom meddelelsen om at stormesteren i Det Høye Råd hadde besluttet at en ny broderforening skulle opprettes under navnet Bodø Kapitel Broderforening av VIII og IX grad, og at den skulle være underlagt Trondhjem Provincialloge.[6] Varehussjef Ivar Kristian Sellæg (1928–2011) ble valgt til første ordførende mester, og den nye broderforeningen ble innviet med den 25. april 1992.[6] Installator var Provincialmester i Trondhjem Provincialloge, dr. ing. Conrad Henrik Krohn (1934–).[6]

Broderforeningen er egentlig en nydannelse, men har fortsatt status som landets første.[5]

I 1998 ble broderforeningen utvidet til å også omfatte Xº.[6] Den 28. januar 1999, samtidig som Stewardslogen ble opphøyd til første orden, ble broderforeningen opphøyd til en forening for brødre av IX º og Xº.[5] Etter innhentet tillatelse ble det avholdt et fullstendig Xº-møte den 7. oktober 1999 med opptagelse av seks recipiender. Møtet ble ledet av disponent Frank Hauan (1928–2016), provincialmester i Trondhjems Provincialloge.[6]

Ordførende Brødre
# Navn Innsatt Avgikk
1 Varehussjef
Ivar Kristian Sellæg[7]
(1928–2011)
25. april 1992 25. oktober 2001
2 Sivilagronom
Gunnar Dahl[7]
(1932–)
25. oktober 2001 10. januar 2008
3 Seksjonsleder
Rolf Helge Schjem[7]
(1952–)
10. januar 2008 23. januar 2014
4 Overlege
Jan Holt[8]
(1942–)
23. januar 2014 29. september 2016
5 Journalist
Kjell Jan Krey Dagsloth[9][10]
(1943–)
29. september 2016 1. november 2018
6 Styremedlem
Ole Martin Erikstad[11]
(1951–)
1. november 2018

Bodø Stewardsloge (1986–)[rediger | rediger kilde]

Stewardsloge nr. 4 av andre orden (1986–1999)[rediger | rediger kilde]

Allerede i Kapitelforeningens årsrapport for våren 1963 ble tanken luftet om egne rituelle rom for broderforeningen og en fremtidig Stewardsloge: «Selv om det i dag kan synes lite mulig å komme i gang med nybyggingsarbeider, må utredningen av dette spørsmål ikke ligge, men vies stadig større oppmerksomhet».[3]

Den 6. april 1975 ble det søkt om tillatelse til å opprette en Stewardsloge av andre orden i Bodø. Det ble avslag, med følgende begrunnelse: «Nordland Kapitel Broderforening, Bodø, frarådes foreløpig å nedlegge mer arbeide med forberedelse av en eventuell søknad om opprettelse av en Stewardsloge av 2. Orden». I 1977 ble det likevel gitt tillatelse til to årlige møter med recepsjon i VII°.[12][2][3]

Neste søknad ble sendt 27. september 1980 underskrevet 125 høygradsbrødre, men igjen ble det avslag fra ordenens stormester og Det Høye Råd. I avslaget fra Bernhard Paus (1910–1999) av 12. februar 1981, het det seg at «det på det nuværende tidspunkt ikke er rimelig å foreta konkret vurdering av Nordland Kapitel-foreningens andragende». Da 230 Kapitelbrødre skrev under på en ny søknad den 5. november 1984, ble svaret endelig positivt.[12][2][3]

Bodø Stewardsloge nr. 4 av andre orden ble innviet den 31. januar 1986 i Bodø av Stormester Bernard Paus. Den praktiserte VII º i det svenske frimurersystem.[12][4]

Stewardsloge nr. 3 av første orden (1999–)[rediger | rediger kilde]

Den 28. januar 1999 ble losjen opphøyd til Bodø Stewardsloge nr. 3 av første orden («Prebendekapitel»), med over 100 brødre tilstede. Losjen praktiserer i dag VII º og VIII º, og den 29. januar åpnet den nye riddersalen (VII °) og den nye VIII°-salen i andre etasje av losjebygningen.[13]

Stewardslogen var ved grunnleggelsen underlagt Trondhjems Provincialloge i Trondhjem.[3] Den 13. mai 1996 ble den overført til Tromsø Provincialloge i Tromsø.

Ordførende Mestere
# Navn Innsatt Avgikk
1 Bryggerimester
Olav Rasch[7]
(1920–2002)
31. januar 1986 29. januar 1993
2 Major
Johan Johansen[7]
(1931–)
29. januar 1993 30. oktober 2002
3 Kiropraktor
Georg Torbjørn Rasmussen[7]
(1941–)
30. oktober 2002 20. november 2008
4 Banksjef
Arne Harald Hanssen[7]
(1944–)
20. november 2008 12. november 2015
5 Sykehusprest
Rolf Helge Schjem[14]
(1952–)
12. november 2015

Losjebygningen[rediger | rediger kilde]

Losjebygningens adresse er Rensåsgate 28, Bodø.[15][16] Bygningen huser lokalene til St. Johanneslogen Midnatsol, St. Johanneslogen Salten, St. Andreaslogen Hålogaland, Bodø Stewardsloge, Bodø Kapitel Broderforening, Bodø Frimurer Forskningsgruppe og Marialoge 24 a.F. «Fjeldpryd».

Nordland Broderforening avholdt fra i begynnelsen den 22. august 1899 sine møter på Hotel Grand Bodø i Storgata 3. I 1901 ble møteaktiviteten flyttet til lokalene til Nordland Privatbank i Storgata 38. Fra 1923 holdt Nordland Filialforening og deretter – fra 11. juli 1924 – St. Johanneslogen Midnatsol sine møter i Godtemplarlokalet «Nordens klippe» i Rensåsgaten, like ved Solparken, omtrent på hjørnet av Rensåsgaten og Fridthjov Andersens vei.[17] Lokalet ble fra 1908 også tatt i bruk av Fram kino (Bodøs første kino), og ble ødelagt under bombingen den 27. mai 1940.[18]

Et medlem av St. Johanneslogen Midnatsol, vognmann og kongekusk Lauritz Wensell, hadde sin stall på hjørnet av Bankgaten og Fredensborgveien. Han eide tomteområdet fra Rensåsgaten til Parkveien, mellom Bankgaten og Helliesens gate (det såkalte «Wensellstykket»). Og han solgte tomten til den fremtidige losjebygningen til en rimelig pris.[17]

Salget av tomten, og søknaden om en «monumentalbygning» for St. Johanneslogen, skapte politisk strid i bystyret i Bodø. Behandlingen av saken ble utsatt til 21. mai 1928, da søknaden ble avslått med 4 mot 3 stemmer i formannskapet. Høsten 1928 hadde imidlertid stemningen snudd seg, og bystyret ønsket med stort flertall «monumentalbygningen» velkommen.[17][19]

Den første grunnstensnedleggelse i Rensåsgate 28 fant sted den 9. april 1929. Grunnsteinen ble lagt av ordførende i datidens byggekomite, bergmester br. Wilhelm Christian Jørgen Rasmussen. Denne bygningen ble satt opp av byggmester K. Knudsen til en pris av 130 000 kroner, og ble innviet av St. Johanneslogen Midnatsol i 1930.[15][20] Da huset ble reist var det ett av få monumentalbygg i Bodø. Bygningen overlevde tyskernes bombing den 27. mai 1940, da den lå i utkanten av sentrumsområdet. Den står i dag derfor som et minne om det «gamle Bodø».[5]

Kort tid før innvielsen av den nye St. Johannessalen hadde Ove Christian Owe (1871–1941) besøkt «stamhuset» til Den Norske Store Landsloge i Oslo. I et lagerrom som tilhørte St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard fant han tre kandelabre med holdere til talglys. Disse tok han med nordover til Bodø. To av dem forsvant under andre verdenskrig, hvoretter kopier ble laget av en snekker i Bodø. Den tredje kandernabel er bevart intakt i III°-salen. Bortsett fra dette, står dagens St. Johannessal stort sett uendret siden innvielsen i 1930.[21]

Fra september 1970 til 8. oktober 1971 ble bygningen utvidet med lokaler for St. Andreaslogen Hålogaland.[22] Byggetrinnet bestod av et flatt tilbygg av industritypen, hvor St. Andreaslogen fikk sine arbeidsrom og hvor St. Johanneslogen Midnatsol fikk sin nye III°-sal.[5][15] Tidligere hadde III°-salen vært innredet nærmest provisorisk i kjelleren.[18]

Frem til april 1971 foregikk alt byggearbeid utenfor den gamle bygningen. I slutten av april ble veggene mellom de to bygningene revet, og man kunne begynne innredningsarbeidet.[23]

Nybygget ble dimensjonert for påbygg, med en senere mulig utvidelse for kapitelgradene.[23]

Neste store utvidelse ble påbegynt våren 1997 slik at Bodø Stewardsloge av andre orden kunne ta i bruk sine nye lokaler og også gi plass til Bodø-losjenes fellessekretariat og bibliotek.[5][15] Nybygget ble i hovedsak reist som nye etasjer oppå St. Andreaslogens tilbygg fra 1971, og den opprinnelige arkitektur og stil ble beholdt.[5]

Innvielsen fant sted 28. januar 1999, samtidig som Bodø Stewardsloge ble opphøyd til første orden, og fikk rett til å foreta innvielser i VII og VIII grad. Oppføringen av den nye riddersalen ble utført ved hjelp av 15 000 dugnadstimer (mer enn 9 årsverk).[24] Ordførende mester major Johan Johansen ble samtidig forfremmet til IX grad av Den Norske Frimurerordens stormester Syver Hagen (1926–2001). Det var første gang en slik forfremmelse hadde skjedd utenfor Stamhuset i Nedre Vollgate 19 i Oslo.[5]

I disse lokalene er det hvert år blitt gjennomført flere recepsjonsmøter i IX og X grad, som følge av en samarbeidsavtale mellom Tromsø Provincialloge og Bodø Kapitel Broderforening.[5][6]

Den 22. oktober 2013 ble grunnsteinen lagt for et nytt tilbygg mot øst. Idéen ble første gang nedskrevet og skissert på en serviett av kiropraktor Georg Torbjørn Rasmussen (1941–) i 2005.[16] Tomta var opprinnelig regulert til grøntareal, og bystyret i Bodø vedtok den 11. desember 2009 en endring av reguleringsplanen slik at tilbygget kunne oppføres.[20][25][26]

Tilbygget måler 528 m² og rommer en ny spisesal med plass for 200 personer. Underetasjen rommer kontorer for fellessekretariatet og felles losjestyre, kontorer for de enkelte losjer, styrerom, bibliotek, lesesal, lager, sanitærrom og garderober.[5] Tilbygget er frittstående ved siden av den eksisterende logebygning, og disse er kjedet sammen med en passasje. Spisesalen for 120 personer i den gamle bygningen ble omgjort til salong.[15][20] I tillegg ble det bygd nytt fortau, med Oslogranitt til kantstein.[20]

Fysioterapeut Sture Brandt Rasmussen (1948–), som er ordførende mester i St. Johanneslogen Polarcirkelen i Mo i Rana, var med å legge grunnsteinen til tilbygget. Hans bestefar Wilhelm Christian Jørgen Rasmussen (1877–1949) var første ordførende broder i Nordland St. Andreas Broderforening fra starten den 1. mai 1939 frem til 1940.[15]

Nybygget ble tegnet av sivilarkitekt Aksel Olaf Rønvik (1945–),[16] og er fundamentert og strukturert for en eventuell senere utvidelse med ytterligere én etasje.[5]

Tirsdag 9. april 2015 ble tilbygget offisielt innviet av Tore Evensen (1943–), Stormester i Den Norske Frimurerorden fra 2012 til 2018. Det meste av Ordenens øverste ledelse og over 200 brødre fra Bodø til stede. Det aller første taffel i den nye spisesalen var Påskelogens taffel tirsdag 31. mars, midt i den stille uke. Tirsdag etter påske holdt Forskningslogen Niels Treschow fra Oslo taffel på samme sted den 7. april.[16]

Prominente medlemmer[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Sellæg 2000, side 65-67
 2. ^ a b c d e Høytidsdag og 25-års jubileim i Bodø Kapitel broderforening 20. april 2017, Frimurerbladet Nr. 03 2017, side 78-81
 3. ^ a b c d e Sellæg 2000, side 65
 4. ^ a b c d e Sellæg 2000, side 66
 5. ^ a b c d e f g h i j k St. Johanneslogen Midnatsol i Bodø, Den Norske Frimurerorden, 23. desember 2018
 6. ^ a b c d e f g Sellæg 2000, side 67
 7. ^ a b c d e f g Matrikkel 2009
 8. ^ Jan Holt innsatt som ny Ordf. br. i Bodø Kapitel broderforening, Den Norske Frimurerorden, 1. februar 2014
 9. ^ Kjell Krey Dagsloth ny Ordførende Broder i Bodø Kapitel Broderforening, Den Norske Frimurerorden, 4. november 2016
 10. ^ Kjell Jan Krey Dagsloth installert som ny Ordførende Broder, Den Norske Frimurerorden, 30. november 2016
 11. ^ Ole Martin Erikstad avløser Kjell Krey Dagsloth som OB i Bodø Kapitel Broderforening, Den Norske Frimurerorden, 2. november 2018
 12. ^ a b c Bodø Stewardloge er 30 år, Kontakt – Medlemsblad for Bodø Frimurerloger, 1. mars 2016, side 8
 13. ^ Sellæg 2000, side 69
 14. ^ Rolf Schjem blir ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge, Den Norske Frimurerorden, 27. september 2015
 15. ^ a b c d e f Omsider i gang i Bodø. Ordenens Stormester la ned grunnstenen til nytt og etterlengtet logetilbygg, Den Norske Frimurerorden, 24. januar 2014
 16. ^ a b c d Bodøs logebygg for fremtiden - endelig innflyttet og tatt i bruk!, Den Norske Frimurerorden, 20. september 2016
 17. ^ a b c Sellæg 2000, side 42
 18. ^ a b Sellæg 2000, side 54
 19. ^ Sellæg 2000, side 43
 20. ^ a b c d Torgeir Grubstad: Bak denne døra holder 800 menn til. Nå får de nytt bygg til 13 mill., Avisa Nordland, 3. mars 2014
 21. ^ Sellæg 2000, side 26
 22. ^ Sellæg 2000, side 58
 23. ^ a b Sellæg 2000, side 59
 24. ^ Sellæg 2000, side 70
 25. ^ Rune Grønlie: Så Rødt om losje-utbygging, Avisa Nordland, 11. desember 2009
 26. ^ Rune Grønlie: Avviser noe frimureri, Avisa Nordland, 11. desember 2009
 27. ^ Linda Stølen: Lojalitet sterkere enn loven, Dagsavisen, 6. oktober 2004

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]