Den nordatlantiske traktat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Atlanterhavspakten»)
Den nordatlantiske traktat
TypeTraktat
Vedtatt1949
FormålNATO

Traktat for det nordatlantiske området, også kalt Atlanterhavspakten og A-pakten, er en traktat, signert 4. april 1949 i Washington, DC, som opprettet Den nordatlantiske traktats organisasjon (NATO).

Tolv vestlige lands representanter signerte traktaten i 1949. Bakgrunnen var frykt for Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa, spesielt etter kommunistenes maktovertakelse i Tsjekkoslovakia i 1948. Kjernen i traktaten er artikkel V, som fastslår at et angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen.

Senere har ytterligere 19 land tiltrådt traktaten.

Traktatparter[rediger | rediger kilde]

Norge[rediger | rediger kilde]

Norge var blant de opprinnelig tolv landene som signerte traktaten i 1949.

Ved St. prp. nr. 40 (1949) lagt frem 22. mars 1949, ba Regjeringen om Stortingets samtykke (jf. Grunnloven § 26 annet ledd) til å inngå en traktat for det nord-atlantiske område (Atlanterhavspakten).[1]

Spesialkomiteen for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker innstilte i Innst. S. nr. 61 (1949), avgitt 26. mars 1949, på at Norge skulle slutte seg til Atlanterhavspakten.[2] Stortinget ga sitt samtykke til ratifikasjon 30. mars 1949 med stemmetallene 130 representanter for, 13 mot.[3]

Norge ratifiserte traktaten ved kgl. res. 12. mai 1949.[4]

Nordmannen Jens Stoltenberg har siden 2014 vært generalsekretær i NATO.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ St. prp. nr. 40 (1949) Om Stortingets samtykke til å inngå en traktat for det nord-atlantiske område (Atlanterhavspakten)
  2. ^ Innst. S. nr. 61 (1949) Innstilling fra spesialkomitéen for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker om Stortingets samtykke til å undertegne og ratifisere en traktat for det nord-atlantiske område.
  3. ^ Forhandlinger i Stortinget 1949 side 711−712.
  4. ^ «Traktat for det nordatlantiske området - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 16. april 2022. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]