Akrylsyre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Akrylsyre eller 2-propensyre er en organisk forbindelse (kjemisk formel C3H4O2) og det er det enkleste umettede karboksylsyre med både en dobbelbinding og en karboksylgruppe lenket til sin C3. I ren form er akrylsyre en klar, fargeløs væske med en karakteristisk plastlukt. Den er blandbar med vann, alkoholer, eter og kloroform. Akrylsyre fremstilles fra propylen, et gassprodukt fra oljeraffinerier.

Akrylsyre inngår i typiske reactions of a carboxylic acid og, i reaksjon med en alkohol, vil det danne det korresponderende ester. Estere og salter av akrylsyre er kollectivt kjent som akrylater (eller propenoater). De mest vanlige alkylester av akrylsyre er metyl-, butyl-, etyl- og 2-etylheksyl-akrylat.

Akrylsyre og dets estere reagerer lett med hverandre eller andre monomerer (e.g amider, akrylonitril, vinyl, styren og butadien) ved reaksjon ved deres dobbelbinding, og danner homopolymerer eller kopolymerer som er brukt i fremstilling av ulike plast, coating, adhesiver, elastomerer i tillegg til gulvpolish og maling.