EU-nummer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

EU-nummeret er en betegnelse på et unikt syv-sifret identifikasjonstall som Europakommisjonen forvalter på vegne av Den europeiske union, EU. Den er i bruk i overstatlig registrering og regulering av omsetning og bruk av visse substanser gjennom det felleseuropeiske rammeverket for kjemikalielovgivning («REACH»). Tallet har formen xxx-xxx-x.

Registeret omfatter syv delkategorier:

  • European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS), som er en liste av substanser som ble omsatt og brukt før lovgivningen trådte i kraft. EINECS-tallene begynner med 200-001-8 (Formaldehyd). Registeret omfatter 100 204 stoffer.[1]
  • European List of Notified Chemical Substances (ELINCS), som omfatter stoffer som er registrert efter lovgivningens ikrafttreden. Tallrekken begynner med 400-010-9 («Indosol yellow SF-2RL») og inneholder 4 391 substanser.[2]
  • No-Longer-Polymers-List («NLP-listen»), et register over substanser som tidligere ville falt innunder ELINCS, menb ikke lenger er klassifisert som polymerer. Listen begynner med sifrene 500-001-0 («2-methylpropene, trimers»), og har over 700 enkeltposter.[3]

I tillegg er det opprettet fire lister som blir forvaltet av European Chemicals Agency (ECHA). Listene, som ikke er offisielle, siden de ikke er offentliggjort i meldingsbladet Official Journal of the European Union, er bare av administrativ karakter og har ikke juridisk betydning. De har formatene fra 6xx-xxx-x til 9xx-xxx-x.[4]

Referanser[rediger | rediger kilde]