Helse, miljø og sikkerhet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
HMS-tavle ved brakkerigg ved Eidsvoll verk
Digital HMS-tavle. Her på en byggeplass i Oslo.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (engelsk: health, safety and environment HSE) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø.

Innen byggebransjen skal man også sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.

HMS[rediger | rediger kilde]

Enkelt sagt så må selskapet ha fokus på HMS for at aktivistene deres ikke skal skade noen. At ikke selskapets ansatte, underleverandører eller andre blir utsatt for ulykker, skader, skadelig støy, skadelige stoffer, følger av langvarig belastninger eller arbeidsrelaterte sykdommer. Og også forebygge muligheter for forurensning.

Dette oppnås ved å ha prosedyrer for å identifisere farer på arbeidsplassen og forhindre ulykker og eksponering for skadelige situasjoner og stoffer. I tillegg til prosedyrer må selskapet bygge en kultur, helt fra den øverste ledelse og ned til de nederste i selskapets organisasjon, som gjør at alle i organisasjonen har fokus og en arbeidspraksis hvor HMS er med i alt de planlegger og alt de gjør.

Selskapet må også sørge for at eget personell og personell fra underleverandører er opplært i ulykkesforebygging, ulykkesberedskap, samt nasjonale, lokale og andre regler og forskrifter som er aktuelle for aktivitetene som skal utføres. Sørge for at verktøy og maskiner er sertifisert, godkjent og i forsvarlig stand og at de som bruker det har fått nødvendig opplæring og har nødvendige sertifikater. Bruk av påkrevet verneklær og verneutstyr for alle som deltar i aktiviteten eller befinner seg i umiddelbar nærhet og å sørge for nødvendig avsperring av området.

Manglende fokus på HMS

Selskapet må ha en strategi rettet mot langsiktig bærekraftig utvikling i sin virksomhet. Det må ha et system for gjenvinning, gjenbruk av materialer og lavt forbruk av energi og naturressurser. For arbeidslivskriminalitet må det være nulltoleranse.

Innen HMS hører også stress, ergonometri, vold og trusler på arbeidsplassen, ytringsklima på arbeidsplassen, innkvarteringen av arbeidstakere, inkluderende arbeidsliv, graviditet og arbeidsmiljø, arbeidsrelaterte psykiske plager, arbeidsreleterte muskel- og skjelettplager, mobbing på arbeidsplassen og reise til og fra arbeidssted.

Arbeidet med HMS må kontinuerlig forbedres.

Større selskap har i tillegg til nasjonale regler og forskriftet også vanligvis egne regler for selskapet, og ofte også i tillegg egne regler for hvert produksjonssted, anlegg og byggeplass. Reglene gjelder for alle deres ansatte og alle andre som arbeider der. For eksempel har Statnett sine ni livreddende regler (2023):

1. Jeg forsikrer meg alltid om at det er synlig jording på arbeidsstedet ved arbeid på frakoblede anlegg.

2. Jeg forsikrer meg alltid om at det er synlig avsperring eller avskjerming ved arbeid nær spenningssatt anlegg.

3. Jeg forsikrer meg alltid om at det er etablert tiltak som forhindrer at utstyr eller personell kommer innenfor fastsatt risikoavstand.

4. Jeg er alltid sikret ved arbeid over to meters høyde.

5. Jeg går aldri under hengende last.

6. Jeg overholder alltid maskiners sikkerhetssone.

7. Jeg bruker alltid påkrevd verneutstyr.

8. Jeg bruker alltid sikkerhetsbelte og håndfriutstyr, og kjører etter forholdene.

9. Jeg er alltid rusfri i arbeidet.

Statnett har her lagt vekt på jording, avsperring og risikoavstand (punkt 1, 2 og 3) som er spesielle for deres type arbeid. Arbeid i høyde, hengende last og verneutstyr (punkt 4, 5 og 6) som er mer generelle regler. Men kanskje det viktigste å merke seg er punkt 8 og 9 som omhandler reise med bil og rus. Når man lager 9 hovedpunkter er det ikke alle selskaper som også tenker på reiser og ansattes fysiske og psykiske tilstand når de lager reglene, men kun konsentrerer seg om det som kan gå galt på arbeidsstedet.

Det mest uventede er det som er vanskeligst å forutse og derfor også det som er vanskeligst å forebygge. Det kan være personell som gjør uforutsette ting som en følge av andre omstendigheter. Det kan være annet arbeid eller aktivitet som ikke er en del av arbeidet man tenker på HMS for, som av en eller annen årsak griper inn i arbeidet. Derfor må HMS tiltakende kontinuerlig oppdateres og forandres, på byggeplasser og anlegg må dette oftest gjøres hver dag.

HMS i Norge[rediger | rediger kilde]

Plan- og bygningsloven påbyr å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under myndighetenes planlegging av arealbruk, ved tillatelser til byggearbeid og i tekniske krav til nybygg, anlegg og andre tiltak.

Alle virksomheter skal arbeide systematisk med HMS i henhold til Forskrift om Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften) eller Rammeforskriften (petroleumsvirksomheten).

For HMS på bygge- og anleggsplasser gjelder byggherreforskriften som er fastsatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven. I denne forskriften brukes betegnelsen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø med forkortelsen SHA.

For offentlige anskaffelser over kr 100.000,- eksklusive merverdiavgift, skal tilbyderne inngi en skriftlig og underskrevet HMS egenerklæring der de skal bekrefte at de vil følge HMS-reglene.

Krav til oppbevaring og bruk av kjemikalier og stoffkartoteket.

Kursing innen HMS[rediger | rediger kilde]

For verksted- og anleggsarbeid er det mange kurs som er påkrevet, her er et utvalg:

  • Arbeid i høyden
  • Løfteredskap / Stroppe
  • Fallsikringskurs
  • Varme arbeider
  • Liftkurs
  • Stillasmontør
  • Farlig håndverktøy
  • Offshore
  • Førstehjelp

I tillegg til dette trenger også personell som skal betjene kran eller truck sertifikat for dette. Spesialister som skal arbeide med elektrisk arbeid, rørlegging, dykking osv. trenger utdannelse, egne kurs og sertifikater.

HMS-kort[rediger | rediger kilde]

Et HMS-kort er et offisielt HMS-kort til bruk i bygg, anleggs (byggekort) og renholdsbransjen (renholdskort) i Norge. Alle som arbeider i bygge, anlegg og renholdsbransjen i Norge må ha kortet. For å kunne bestille kort må firmaet være registrert i Brønnøysundregistrene og de ansatte være registrert NAV Aa-registeret.[trenger referanse]

HMS Kortet produseres og distribueres på vegne av Arbeidstilsynet. Forskriften om identiteskort i bygge- og anleggsnæringen ble fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007 og trådte i kraft 1. januar 2008. Hensikten med ordningen er å få en effektiv kontroll med helse, miljø og sikkerhet for de ansatte og å bidra til mer seriøsitet i byggebransjen.[trenger referanse]

HMS-konferanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]