Wikipedia:Tinget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Wikipedia:Vannposten)
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2019

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober

Lokalhistoriewikipedia[rediger kilde]

Steingata (Larvik), Jernbanegata (Larvik), Tjøllingveien (Larvik), Klostergata 26 (Moss), Klostergata 8 (Moss), Klostergata 6 (Moss) osv. Når ble det bestemt at Wikipedia på bokmål dramatisk skulle utvide hva som skal omtales her?

Og for ordens skyld, for min del er det helt greit, så lenge det er kilder på det. Men slik det utvikler seg nå, så er vi i ferd med å få mengder av artikler om saker som dersom det hadde blitt lagt inn av noen av oss som har deltatt i noen år, hadde blitt hurtigslettet. Hvis denne linjen utvikles så synes vi i ferd med å overta mye av det som til nå har ligget på Lokalhistoriewiki.

Hvis dette er den nye linjen, så må retningslinjer omskrives, og gjelde alle. Hvis ikke så bør det hurtigslettes, og eventuelt informeres på skoler osv. hva Wikipedia er, og ikke er.

Jeg reiser dette spørsmålet her på Tinget, da jeg mener dette er et strategisk spørsmål om hva slags innhold Wikipedia på bokmål skal ha. En diskusjon bør munne ut i hva vi mener om dette, og enten redigere gjeldende retningslinjer og veiledninger (hvis dette ansees relevant for et generelt leksikon), eller ende med hurtigsletting av dusinvis, kanskje hundrevis av artikler. Ulf Larsen (diskusjon) 9. okt. 2019 kl. 11:33 (CEST)

Til 193.157.183.3: Slik våre regler står nå er dette forum åpent for bidrag fra alle, også de som ikke er logget inn eller har brukerkonto. Jeg har tidligere fremmet forslag om at dette skal endres, så kun bidrag fra de som er logget inn aksepteres på Tinget. Å godta innlegg fra noen som ikke er innlogget har en rekke sider jeg mener er negative, og jeg vil derfor ikke (bortsett fra dette unntaket, som bekrefter regelen) kommentere slike innlegg. Ulf Larsen (diskusjon) 9. okt. 2019 kl. 12:02 (CEST)
Da dropper jeg også innlegget jeg hadde skrevet. Slike holdninger ønsker jeg ikke å forbindes med. - 4ing (diskusjon) 9. okt. 2019 kl. 12:08 (CEST)
Det gir ikke egentlig mening å skille på de som skriver som IP-brukere, og de som har registrert en konto. Det som kan gjøre en forskjell er om vi får identifiserte brukere, men ta den diskusjonen i en annen tråd. — Jeblad 9. okt. 2019 kl. 12:23 (CEST)
Til Jeblad: Uten å ta en lengre diskusjon på dette stusser jeg på ditt utsagn. Jeg regner med at du vet svært mye mer om dette enn meg, men er det ikke noen forskjell? Ulf Larsen (diskusjon) 9. okt. 2019 kl. 12:35 (CEST)
Nå vet jeg ikke hva som disuteres i denne tråden (burde da kanskje holdt kjeft), men vil bare kommentere et forhold. Man kan redigere uinnlogget og kan da kommentere og bidra alle steder også på Tinget og Torget. Dette er veldig verdifullt. Vi trenger alt av innspill for å bli bedre og forberede oss. En innlogget bruker er en bruker som beskytter IP-en man redigerer fra, men ellers kan være 100 % anonym (dog folk med rettigheter til det kan sjekke om det er sokkedukker etc. med en viss sannsynlighet), tredje nivå er brukere som man vet er identifiserte. P.t. er det folk med globale kontoer som håndterer ting som kan få legale konsekvenser. Blant annet alle som svarer på epost sendt til OTRS har identifisert seg mot Wikimedia (identifiseringen er strengt fortrolig). Jeg, JHS og Jeblad er alle OTRS-agenter og er derfor identifiserte brukere. Jeg regner med at det er denne distinksjonen Jeblad ville frem til og egentlig si at det er meningsløst å bare hindre ip-adresser å redigere, da disse er mer identifiserbare fordi alle ser IP-adressen det redigeres fra enn anonyme registrerte brukere. Nsaa (diskusjon) 10. okt. 2019 kl. 13:40 (CEST)
Omtrent. En IP-bruker er for oss like kjent elelr ukejt som en innlogget bruker, men en innlogget bruker kan i større grad opparbeide sosial kapital. Vi tror nok ofte at vi vet mer om innloggede brukere enn vi faktisk gjør, for vi har ingen garanti for at det som blir skrevet på brukersider er riktig. Faktisk har vi mer sikker informasjon om IP-brukerne enn de innloggede. Det er noe å tenke på. Et neste nivå er om vi kan si at en bruker faktisk er den samme brukeren som en annen, vi autentiserer brukeren, da vil den sosiale kapitalen en bygger bli langt viktigere. Enda et nivå opp er om vi sier at brukeren er identifisert. Da flyttes den eksterne sosiale kapitalen inn i nettsamfunnet, og slike ting som ervervet kunnskap får betydning. — Jeblad 10. okt. 2019 kl. 14:32 (CEST)
Jeg mener at vernede bygg kan omtales, og hvorvidt de føres opp på gateadresse er uvesentlig. Om de vernede byggene er i Moss eller på Røros er også uvesentlig. Vi skal ikke vurdere grunnlaget for vernet, og de vi hadde som kunne noe om dette er forsvunnet fra prosjektet. Klostergata 26 (Moss), Klostergata 8 (Moss), og Klostergata 6 (Moss) er vernede bygg.
Gater skal vi ha flere tidligere diskusjoner om, uten at jeg husker i detalj hvordan de gikk. Mener å huske at en av dem gikk på Strandgata og at en skribent ville eie oppføringen for «sin» Strandgate. Både Gjøvik, Hamar og Lillehammer har Strandgata, henholdsvis Strandgata (Gjøvik), Strandgata (Hamar), mens siste mangler oppføring. Det samme gjelder Jernbanegata. Populære gatenavn må ha pekersider. — Jeblad 9. okt. 2019 kl. 12:19 (CEST)
Til 4ing: Om jeg leser deg rett så tar du avstand fra mitt innlegg, og det er selvfølgelig opp til deg. Men gitt at dette munner ut i en avstemning, hvordan henger det da sammen med at man kan bidra anonymt? Skal det også være anledning til å stemme uten å være innlogget? Og i så fall, hvordan skal vi unngå at noen stemmer dobbelt, eller enda flere ganger? Og hvis de som ikke er innlogget skal få være med i diskusjonen, men ikke stemme over det de har diskutert frem, hva er da logikken i det? Man undres.
Og for ordens skyld, som jeg også skrev over i tilsvaret til 193.157.183.3 er jeg klar over at vedkommende har rett til å bidra uten å være logget inn. Jeg forsøker følgelig ikke å nekte hun eller han det, kun forbeholdet meg retten til å unngå å svare på vedkommendes innlegg. Jeg har heller aldri argumentert for at vi på en generell basis skal stenge bidrag på Wikipedia fra de som ikke er innlogget, kun her på Tinget (så vidt jeg kan huske). Ulf Larsen (diskusjon) 9. okt. 2019 kl. 12:32 (CEST)
Jeg har ikke noe problem med at du ønsker å lukke Tinget for uinnloggede (selv om jeg neppe vil støtte dette), men å avvise et konstruktivt innlegg som ikke har noe med årsaken til at du ønsker å stenge Tinget mener jeg er uhørt, skadelig for Wikipedia og bidrar til dårlig miljø. Det er fullt lovlig å skrive uinnlogget på Tinget, og om du ikke ønsker å forholde deg til uinnloggede brukere bør du heller la være å svare på slike konstruktive innlegg enn å skremme dem bort. - 4ing (diskusjon) 9. okt. 2019 kl. 12:47 (CEST)
Dette innlegget, kan jo være en ny bidragsyter, eller Ulf Larsen, som skriver uten å være logget inn. Når en bidragsyter er innlogget, så kan vi forholde oss til vedkommende og hennes eller hans historikk. Hvem som er knyttet til brukernavnet 4ing er ikke interessant, men vi vet at det er én bestemt person. Hvis noen derimot vil kommentere et innlegg av 193.157.183.3 så kan vedkommende bak den IP-adressen, om hun eller han ønsker det, senere bruke et annet nettverk og da fremstå som en annen person, altså operere i disksjon (og en eventuell avstemning) som to eller flere personer. Det må vel sies å være en betydelig forskjell, eller? Dette usignerte innlegget ble skrevet av 46.66.225.92 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Tilbake til det tråden handler om: Jeg er for lokalhistorie på Wikipedia. --- Løken (diskusjon) 9. okt. 2019 kl. 13:36 (CEST)

Saksopplysning: Vi hadde en kort diskusjon om noe av dette her Wikipedia:Torget/Arkiv/2019/september#Klostergata_13_-_blir_dette_for_detaljert?. Vennlig hilsen Erik d.y. 9. okt. 2019 kl. 15:13 (CEST)

Vi har vel generelt vært tilbakeholdne med rent lokalhistorie og jeg synes vi skal fortsette denne linjen. Historien om bakeriet på hjørnet av Storgaten og Lillegaten i Trangvik mener jeg går under listen. Men grenseoppgangene er ikke opplagt. De fleste veier og gater mener jeg ikke er relevante nok til egne artikler, det bær være ved gaten som gir den relevans, for eksempel viktige bygg eller institusjoner, lang historie eller vesentlige hendelser. Jeg har laget artikkelen Øvregaten (Bergen) som jeg mener er klart relevant i kraft av å være (trolig) Norges eldste gate i bruk, opphavsstedet til byen Bergen og flere andre ting. Torgallmenningen er relevant arkitektonisk og som Bergens midtpunkt. Det samme kan sies om Karl Johan i Oslo. Vennlig hilsen Erik d.y. 9. okt. 2019 kl. 15:24 (CEST)

Slik jeg ser det må en endring her åpne for en tilsvarende senking av krav om relevans på andre artikler, det betyr at det meste av det som behandles på slettesidene i dag blir beholdt. Se f.eks Anders Oluf Schulstock, belagt med referanser, beholder vi rekken med gater/eiendommer så må vi nødvendigvis også beholde personer knyttet til disse. Ulf Larsen (diskusjon) 9. okt. 2019 kl. 15:36 (CEST)
Klostergata 26 (Moss) ser ut til å være fredet og er muligens relevant, men artikkelen er for detaljert. Steingata (Larvik) synes jeg er i underkant av relevans, Thor Heyerdals barndomshjem er etter mitt skjønn ikke nok til å skape relevans (det finnes mange gater der det har bodd en kjente personer). Vennlig hilsen Erik d.y. 9. okt. 2019 kl. 16:10 (CEST)
Et søk for de som vil lete etter relevante diskusjoner relevans insource:/gater/ prefix:wikipedia:t(søk) — Jeblad 9. okt. 2019 kl. 15:45 (CEST)
Jeg mener at alle gater i Norge er notable. De er viktige ferdselsårer og det ligger som regel en historie til grunn for navnet, som det vil være grunn til å bringe videre. Det er dessuten en enkel regel å praktisere. Derimot er ikke alle gateadresser uten videre notable. Det bør være nok at eiendommen eller bygningen er fredet, men ikke nødvendigvis nok at det har bodd en kjent person der. --Trygve Nodeland (diskusjon) 10. okt. 2019 kl. 09:38 (CEST)
Vi har vel sagt at navngitte geografiske saker som hovedregel er notable, det inkluderer for eksempel gater. Men jeg er skeptisk til å praktisere dette radikalt. Blant annet er det forskjell på (gamle) gater i sentrale bydeler og gater/veier langt ute i boligfeltene. Kjøttmeisstien og Blåklokkestubben med 4-5 bolighus hver er det ikke noe å si om utover at de finnes. Gateadresser er bare unntaksvis notable. I sentrum av Oslo, Bergen og Trondheim vil mange adresser være notable blant annet fordi det er notable bygg eller institusjoner på adressen. Vennlig hilsen Erik d.y. 10. okt. 2019 kl. 10:30 (CEST)

Da alle gatene i Oslo ble opprettet (Liste over Oslos gater, Kategori:Veier_i_Oslo) hadde vi noen runder på dette. Vi kom vel frem til at så lenge det fantes solide kilder som beskrev gaten så var dette nok. F.eks. Solveien (Oslo) er langt innenfor mener jeg eller små artikler som Spiralen (Oslo). Men det skal påføres minimum en solid kilde (utgitt på solid forlag, som her der utgiver er Kunnskapsforlaget). Da unngår man masseopprettelser av uinteressante lokalhistorisk materiale og originalforskning. Nsaa (diskusjon) 10. okt. 2019 kl. 13:52 (CEST)

Jeg ser at blant annet undertegnede er noe strengere enn det som har vært stemningen tidligere (jf Wikipedia:Torget/Arkiv/2010/august#Notabilitet). Nsaas tilnærming virker fornuftig, altså at relevans etableres via gode kilder. De gode kildene bør si en del mer enn at gaten finnes og på hvilket sted (det fremgår av kartet som er en god kilde), de gode kildene fortelle noe om gaten som er av allmenn interesse. For eksempel synes jeg det er for detaljert omtale av Klostergaten i Moss blant annet basert på folketellinger: At Hansen og Olsen bodde i gaten i en periode er ikke av allmenn interesse og etablerer ikke relevans. Dersom det ikke er noe å si om gaten utover den finnes så bør det være nok med oppføring på liste. Vennlig hilsen Erik d.y. 12. okt. 2019 kl. 14:41 (CEST)
Eksempel: Symraveien (Bodø) er i Bodø og har 8 husnummer. Dette synes jeg er nokså magert som leksikonartikkel. Vennlig hilsen Erik d.y. 12. okt. 2019 kl. 15:37 (CEST)
Men jeg så du fjernet ditt eget relevansmerke fra Steingata (Larvik). Betyr det at du mener den er innenfor? --- Løken (diskusjon) 12. okt. 2019 kl. 15:59 (CEST)
Personlig mener jeg nei, men saken ble diskutert da artikkelen ble opprettet og da er det bedre med en prinsippiell diskusjon enn med geriljakrig. Vennlig hilsen Erik d.y. 12. okt. 2019 kl. 16:03 (CEST)

Privacy Enhancement and Abuse Mitigation[rediger kilde]

Setter denne her, dette er egentlig ganske viktig.

Det er en pågående diskusjon på Meta om fremtiden til IP-brukere; m:IP Editing: Privacy Enhancement and Abuse Mitigation. Diskusjonen er ikke hvorvidt en skal få redigere uten å opprette konto, men at en form for anonymt brukernavn tilordnes de som redigerer uten selv å skape en konto. Hvis en bruker får et slikt anonymt brukernavn så vil det muligens bli mulig å skape en fullverdig konto hvor bidrag beholdes. [Dette vil gjøre at forskjellen på unnloggede og uinnloggede vil bli svært liten.]

Akkurat hvordan disse anonyme brukernavnene skal lages er uklart. Noen vil gjerne ha et brukernavn basert på nummer, og noen (bl.a. undertegnede) vil gjerne ha noe som ligner mer på reelle brukernavn. Det siste gjør det mulig å beholde slike autogenererte navn når en virkelig konto opprettes.

Ulempen med å ha slike anonyme brukernavn er at vandalismebekjempelse blir litt annerledes, for IP-adressen vil ikke lengre bli synlig. Slik situasjonen er nå så lekker vi identifiserende informasjon, og det er ikke bra. En del av de som driver med vandalismebekjempelse synes det virker helt forferdelig å ikke se IP-adressen, men i praksis betyr dette fint lite.

Hvis noen har meninger om dette så skriv i diskusjonstråden på Meta, hva dere sier, skriver, og mener her inne vil ikke bli sporet på Meta. — Jeblad 9. okt. 2019 kl. 13:33 (CEST)

Interessant. Jeg synes det fungerer bra i dag, og dette vil ikke løse noe som helst (uten at jeg har sett diskusjonen på Meta ennå). Nsaa (diskusjon) 10. okt. 2019 kl. 13:54 (CEST)
Det ser ut som om vi er nødt til å endre fordi IP-adressen er identifiserende informasjon. Se for eksempel mitt svar i m:Talk:IP Editing: Privacy Enhancement and Abuse Mitigation#Complete anonymous editing is not a right. — Jeblad 10. okt. 2019 kl. 14:35 (CEST)
Såvidt jeg ser så er det null gode argument for hvorfor dette skal gjøres. At det er en del politikere som har driti på draget og redigert fra Stortinget, Capitol Hill etc. er vel grunnen til at dette ønskes innført. Vi har selv en automatisk varslingstjeneste på Twitter https://twitter.com/wikistorting som noen har satt opp. Mulig jeg er dum, men jeg forstod ikke svaret du ga der. Muligens jeg ikke har satt meg godt nok inn i det, men IP-adressen publiserer faktisk denne informasjonen selv, og det finnes ingen lover mot det. Nsaa (diskusjon) 10. okt. 2019 kl. 14:46 (CEST)
IP-adressen er identifiserende personopplysninger, som vi har lov til å bruke for å beskytte oss mot cyberangrep (aka vandalisme), men som vi ikke har lov til å publisere. Dette er i henhold til en tysk rettsavgjørelse, PRESS RELEASE No112/16. Jeg har fått omtrent samme svar fra Datatilsynet, Dynamiske IP-adresser skal regnes som personopplysninger, hvor de viser til samme pressemelding. Fordi noen av serverene står i EU-området må vi forholde oss til dette. [Se også Føyen Torkildsen: Dynamisk IP-adresse – en personopplysning.] — Jeblad 10. okt. 2019 kl. 22:21 (CEST)
Men det er ikke «vi» som publiserer det! Det er brukeren av IP-adressen som selv publiserer sin egen IP-adresse. Vesenforskjell. Nsaa (diskusjon) 11. okt. 2019 kl. 10:54 (CEST)
Det er et argument som ofte brukes, men jeg tviler på at det vinner frem ovenfor EU. — Jeblad 11. okt. 2019 kl. 16:16 (CEST)
Per i dag er ikke dette en reell problemstilling da siden dommen du viser til i EU gjelder en vesentlig annen problemstilling, selv om den grenser opp til vårt tilfelle. Wikimedia vil nok forholde seg til det om det faktisk blir en gjeldende dom som sier at brukere selv ikke får lov til å legge ut egen IP-adresse de redigerer/kommenterer fra. Nsaa (diskusjon) 12. okt. 2019 kl. 08:23 (CEST)
Det får bli din påstand. Selv fester jeg mer lit til Datatilsynet. Tror ikke jeg vil bruke mer tid på denne tråden. — Jeblad 12. okt. 2019 kl. 08:41 (CEST)
… som ikke sier noe om at man ikke får lov til å publisere sin egen ip-adresse i nettsamfunn, i brukerforumer, når man redigerer Wikipedia el.l. De viser kun til den tyske domsavgjørelsen som omhandler en annen problemstilling[1]. Jeg kan skrive mitt fulle navn hver gang jeg redigerer. Det samme kan du! Det er personidentifiserende. Det er fullt lov. Nsaa (diskusjon) 12. okt. 2019 kl. 09:34 (CEST)
IP-adressen offentliggjøres av systemet, ikke av brukeren. — Jeblad 12. okt. 2019 kl. 17:45 (CEST)
Systemet gjør INGENTING Jeblad, det er du som trykker lagre, ikke maskinen eller en kunstig intelligens. Før du trykker lagre advares du med følgende « Advarsel: Du er ikke innlogget. IP-adressen din vil bli offentlig synlig hvis du utfører redigeringer. Hvis du logger inn eller oppretter en konto, vil redigeringene dine i stedet bli kreditert brukernavnet ditt.». Altså du legger ut din egen IP-adresse bevisst.Ikke systemet. Nsaa (diskusjon) 12. okt. 2019 kl. 19:57 (CEST)
Hvis Nsaa eller andre vil leve i håpet om at dette skal fortsette som nå, så feel free, det er ditt/deres eget valg. WMF må nok forholde seg til at IP-adresser nå regnes som personopplysninger. — Jeblad 12. okt. 2019 kl. 20:26 (CEST)
Har jeg sagt at IP-adresser ikke er personopplysninger Jeblad? Nsaa (diskusjon) 13. okt. 2019 kl. 11:03 (CEST)
Som sagt, vil noen håpe og tro at dette ikke får konsekvenser så for all del – feel free! — Jeblad 13. okt. 2019 kl. 21:57 (CEST)

Jeg sa forøvrig min mening her m:Talk:IP_Editing:_Privacy_Enhancement_and_Abuse_Mitigation#Support_and_Oppose_List. Nsaa (diskusjon) 12. okt. 2019 kl. 08:36 (CEST)

Gamlebyen i Damaskus[rediger kilde]

Vår artikkel om Gamlebyen i Damaskus er feillenket på interwiki. Det vanskeliggjør både for leting etter ds., men også for eventuell skriving av kobling av Citadellet i Damaskus. Ctande (diskusjon) 17. okt. 2019 kl. 17:58 (CEST)

Fikset. --Avilena (diskusjon) 17. okt. 2019 kl. 18:18 (CEST)