Hopp til innhold

Wikipedia-diskusjon:Portal

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ressurser denne siden skal lenke til[rediger kilde]

Jeg kommer gradvis til å gjennomgå lenkene prosjektportalen inneholder for at den skal lenke til sider som faktisk er i bruk og oppdateres med nye endringer. Du er velkommen til å komme med innspill til hvilke ressurser den bør lenke til. For å ikke gjøre ting unødig byråkratisk setter jeg bare igang, og hvem som helst kan stille spørsmålstegn ved redigeringene mine underveis. – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 16. jan. 2022 kl. 00:44 (CET)[svar]

Sider som stimulerer til samarbeid[rediger kilde]

Aktive underprosjekter

Hvis du deltar i et aktivt underprosjekt som ikke er oppført her, er du velkommen til å legge det til.

Jeg har gått gjennom samtlige underprosjekter og merket alle som ikke har hatt redigeringer siste året med {{inaktivt prosjekt}}. På den måten er det tydelig for en leser at de ikke fungerer. I tabellen finnes de som fortsatt har hatt aktivitet, og hvis noen skulle fjerne merket fra et prosjekt jeg har merket så taler det for seg, da vil jeg oppdatere tabellen i denne tråden.– Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 16. jan. 2022 kl. 02:31 (CET)[svar]

Unngå å overlappe hjelpesider[rediger kilde]

Det virker formålstjenlig å minimalisere overlapp mellom Hjelp:Portal med dens undersider og prosjektportalen. Der det er nødvendig kan det lages undersider som kan transkluderes, heller enn å manuelt vedlikeholde dokumentasjon to steder. – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 16. jan. 2022 kl. 15:23 (CET)[svar]

Det virker naturlig å ta utgangspunkt i Kategori:Wikipedia-administrativa for denne portalen, og Kategori:Hjelp for Hjelpeportalen. – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 17. jan. 2022 kl. 07:10 (CET)[svar]

Anbefalinger og retningslinjer[rediger kilde]

Her er en oversikt over anbefalinger, retningslinjer, essays og andre sider formulert mer eller mindre som veiledende overfor lesere som besøker dem. Få, om noen, er vedtatt, mange er «vedtatt», men mangler dato og diskusjon som underbygger vedtaket. Andre igjen ser ut til å ha vært skrevet av en eller flere bidragsytere som et slags «essay», men har så gått inn i historien som en retningslinje for dem og likesinnede.

Øyeblikksbilde over situasjonen[rediger kilde]

Per 17. januar 2022 er dette nettverket av lenker man kan komme til å besøke ved å klikke seg gjennom nettverket av sider som er dannet fra Wikipedia:Fem søyler.

Wikipedia:Anbefalinger og retningslinjer – essay?
Kategori:Anbefalinger og retningslinjer på Wikipedia – kategori
Wikipedia:Ta ting i beste mening – utkast
Wikipedia:Språkform – essay basert på spredte diskusjoner[trenger referanse]
Wikipedia:Målform
Videre lesning på engelsk wikipedia
Wikipedia er en encyklopedi
Wikipedia:Hva Wikipedia ikke er – «vedtak» mangler dato
Wikipedia:Flertydige titler
Wikipedia:Retningslinjer for billedbruk
Wikipedia:Chat
Hjelp:Omdirigeringsside
Wikipedia:Sletting
Wikipedia:Tinget
Wikipedia:Anbefalinger og retningslinjer
Wikipedia har en nøytral synsvinkel
Wikipedia:Nøytralt ståsted – «vedtak» mangler dato
meta:Founding principles
Wikipedia:Redigeringskrig
Wikipedia:Systematisk bias
Wikipedia:Verifiserbarhet – utkast
Wikipedia:Gode kilder
Wikipedia:Original forskning – pekerside
Wikipedia:Hva Wikipedia ikke er#Wikipedia er ikke et sted for å publisere original forskning
Wikipedia:Navnerom
Wikipedia:Bruk av kilder
Mal:Trenger referanse
Mal:Nøyaktighet
Wikipedia:Biografier over levende personer
Wikipedia:Bruk av kilder – anbefaling
Wikipedia:Bruk av kilder2
Wikipedia:Hva Wikipedia ikke er#Wikipedia er ikke et sted for å publisere original forskning
Mal:Referanseløs
Wikipedia:Kontroversielle artikler – essay? (substubb)
Wikipedia er fritt tilgjengelig
Wikipedia:Opphavsrett – «vedtak» mangler dato
Wikipedia:Om
wmf:Terms of Use
wmf:Resolution:Licensing policy
Wikipedia:OTRS
Wikipedia:Retningslinjer for billedbruk/Fotografier
Wikipedia:Impressum
Mal:Hurtigslett
en:Wikipedia:Text of Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License – uoversatt interwiki-lenke
GNU fri dokumentasjonslisens – artikkel i hovednavnerommet
Wikipedia har regler for etikette
Wikipedia:Wikikette – utkast
Hjelp:Diskusjonsside
Wikipedia har ikke permanente regler
Wikipedia:Ignorer alle regler - utkast
Wikipedia:Anbefalinger og retningslinjer

Kommentarer til oversikten i forrige seksjon[rediger kilde]

Når det skal avgjøres hvilke retningslinjer denne portalen bør vise til virker det naturlig å ta utgangspunkt i Wikipedia:Fem søyler for å lage en oversikt over de mange anbefalinger og retningslinjer som er vedtatt eller foreslått.

Forunderlig nok ser det ikke ut til at disse fem søylene noen sinne er blitt «vedtatt» av brukerne på Wikipedia på bokmål og riksmål. (heretter omtalt som «nowiki») Alle Wikimedias prosjekter har grunnleggende prinsipper felles selv om de anvendes ulikt avhengig av prosjektenes bidragsytere. Her på nowiki ble de fem søylene opprettet av en IP i 2006, og ble siden utdypet av Bruker:Nsaa i 2008 bare etterfulgt av noen mindre justeringer fram til idag. Det ser ikke ut til at noen diskusjoner i Wikipedia-diskusjon-navnerommet lenker til disse prinsippene, noe som kan gi inntrykket av at det mangler en diskusjon om å vedta dem her på prosjektet.

Til tross for disse faktorene vurderer jeg versjonen fra 2009 som «vedtatt» av sedvane, inkludert påfølgende endringer fram til idag 17. januar 2020.

Praktisk talt alle sidene det er lenket til bør kanskje gjennomgås. – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 17. jan. 2022 kl. 11:00 (CET)[svar]

Problemet[rediger kilde]
Bare denne relativt raske gjennomgangen viser at nettverket av sider man kan klikke seg fram til illustrerer en massiv utfordring med vedlikeholdet av Wikipedias anbefalinger og retningslinjer. Retningslinjer er skrevet, foreslått og justert uten diskusjon, «vedtak» virker vilkårlig og det finnes mange artikler som gir leseren inntrykk av å ha «funnet fram» til tross for at det finnes andre mer relevante sider som faktisk håndheves og praktiseres av nettsamfunnet.
Dette problemet oppstår fordi få bidragsytere føler ansvar for dokumentasjonssidene i sin helhet, selv om det finnes ivrige brukere som vedlikeholder noen tekster som er innarbeidet i nettsamfunnets praksis.
For eksempel er Wikipedia:Relevanskriterier hyppig vist til og diskutert i den senere tid. Likevel forekommer det ikke noen lenker til den i dette nettverket. Wikipedia:Stilmanual er heller ikke med. De mange lignende artiklene gjentar «veiledning» mer eller mindre oppdatert og vedlikeholdt mange steder, noe som i praksis gjør det umulig å avgjøre om teksten representerer enkelte bidragsyteres synspunkter eller utgjør nettsamfunnets felles praksis.
Mål[rediger kilde]
Målet i denne sammenhengen er ikke å forme praksisen på prosjektet, men skrive dokumentasjonssider som faktisk dokumenterer prosjektet.
Foreslått strategi[rediger kilde]
For å løse disse problemstillingene er foreslår jeg å redusere antallet steder hjelp og veiledning gjentas til et minimum. Ideelt sett burde det være mulig å justere dokumentasjonen et sted, uten å måtte gjennomgå alle potensielle steder hvor teksten muligens gjentas. Hvis én tekst bygger på en annen tekst, bør det heller vises til siden som inneholder den opprinnelige teksten, eller transkluderes én enkelt sammenfattet tekst om det virkelig er nødvendig å gjenta den et annet sted. – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 17. jan. 2022 kl. 12:11 (CET)[svar]
Et eksempel på det jeg mener er sider i Hjelp- og Wikipedia-navnerommene som fungerer som dokumentasjonssider for bruk av bestemte maler. Maldokumentasjon transkluderes fra malens underside til malsiden, og kunne fint vært transkludert til en eventuell dokumentasjonsside i disse navnerommene (hvis det er nødvendig). Hver gang dokumentasjonen gjentas vil det doble arbeidet med å holde den oppdatert. – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 19. jan. 2022 kl. 17:15 (CET)[svar]

Forvirrende begrepsbruk[rediger kilde]

Siden de jobbes med dette - jeg håper det også kan ryddes litt i det jeg oppfatter som forvirrende term-bruk. Noen eksempler:

  • Siden Wikipedia:Wikipedianere starter med innledningen «Wikipedianere eller Wikipedia-brukere kalles de som bidrar til Wikipedia». Men min språkforståelse tilsier at «Wikipedia-bruker» er alle og enhver som bruker, leser WP. Innledningen burde vært: «Wikipedianere eller Wikipedia-bidragsytere kalles de som bidrar til Wikipedia».
  • Siden Wikipedia:Redaktør lyder i sin helhet: «Alle som redigerer Wikipedia er redaktører. Dette omfatter uregistrerte brukere, registrerte brukere og vandaler. Wikipedias redaktører kalles også wikipedianere.» Kanskje ikke direkte feil, siden alle som skriver her er sin egen redaktør, ansvarlig for det de selv skriver. Men i norsk språkbruk legger nok de fleste noe annet og mer i ordet redaktør, så siden er vel mer villedende enn veiledende? (Nyanseforskjellene mellom edit/editor på engelsk og redigere/redaktør på norsk bidrar vel også til forvirringen i WP-verden)
  • Siden Hjelp:Rense en side hevder at «Alle kan be om rensing, også uinnloggede redaktører». Burde etter min mening stått «Alle kan be om rensing, også uinnloggede bidragsytere».

Jeg tror vi bør rydde:

  • kutte villedende bruk av redaktørbegrepet
  • benytte Wikipedia-bruker for alle som bruker WP som et leksikon, det vil si leserne våre.
  • benytte Wikipedianere og Wikipedia-bidragsytere for alle som bidrar med redigeringer. Kimsaka (diskusjon) 19. jan. 2022 kl. 09:53 (CET)[svar]
Tusen takk for engasjementet. Det er motiverende. Det virker veldig fornuftig å skape noen felles definisjoner på mye brukte begreper for at veiledningen skal være klar og tydelig.
editors
«Redaktør» oversettes fra editor som brukes hyppig i engelsk dokumentasjonstekst. Alternativer på translatewiki er «skribent», «bidragsyter» og «deltaker».«Redaktør» nr. 2 passer, men mulig sammenblanding med nr. 1 taler for at jeg støtter ditt forslag. «Skribent» er for snevert, siden mange bidragsytere gjør mye annet enn å «skrive». «Deltaker» føler jeg er for generelt. Kort sagt: Jeg støtter ditt forslag, og vil ta det med meg videre.
users, logged-in users
«Brukere» (eng:users) sikter nok ofte til innloggede brukere av nettstedet, og det er en innarbeidet måte å bruke ordet på. Likevel ser jeg poenget ditt. Alle som bruker wikipedia burde kunne omtales på den måten, enten de leser eller bidrar. Det kan løses ved å skille på «innloggende brukere» og «brukere» når det er nødvendig. – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 19. jan. 2022 kl. 10:17 (CET)[svar]
@Jon Harald Søby (Denne diskusjonen er opphavet til mine bidrag på translatewiki idag.) «Brukere» er også en rolle med definerte tilgangsrettigheter. Denne gruppen omfatter anonyme brukere som er definert som «bidragsytere som ikke har opprettet en konto eller logget inn». «Anonyme brukere» brukergruppen «*», mens brukergruppen «user» er ett nivå over det og gir noen flere tilganger. Det taler for å bruke ordet «bruker» først og fremst om innloggede brukere, men kanskje også i vid forstand om lesere, bidragsytere og innloggede brukere. Ved behov kan man kalle dem «anonyme brukere» eller noe tilsvarende. – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 19. jan. 2022 kl. 10:57 (CET)[svar]
@Kimsaka Gjort Nå er alle tilfeller av «redaktør», i navnerommene Hjelp og Wikipedia, i betydningen «bruker» eller «bidragsyter», som jeg kan finne med et avansert søk, fjernet fra prosjektet. Mal-navnerommet gjenstår inntil videre. – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 19. jan. 2022 kl. 21:04 (CET)[svar]
Og der var mal-navnerommet også gjort. – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 19. jan. 2022 kl. 21:08 (CET)[svar]
Godt jobba! Vi han jo trøste oss med at term-bruken er verre i kommunen. Der snakka jeg en gang med en som var superbruker og hjalp brukere som hjalp brukere som noen ganger måtte ha hjelp fordi de var brukere... (Altså av hhv dataprogram, kommunale tjenester og narko) Kimsaka (diskusjon) 20. jan. 2022 kl. 08:45 (CET)[svar]
🤣 Genialt! Det var til stor trøst, og gir en spore til å fortstette med opprydning😆 – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 20. jan. 2022 kl. 09:10 (CET)[svar]

Skrivefeil[rediger kilde]

"Standard for Wikimedias prosjekter er Vector, men for de nyskjerrige er Monobook, Timeless og MinervaNeue også tilgjengelige" står det nederst, men det bør det kanskje ikke stå? Monikaalst (diskusjon) 28. mai 2024 kl. 23:14 (CEST)[svar]

Jeg trooor jeg har funnet hvor skrivefeilen lå, så det bør være retta nå! 😊 EdoAug (diskusjon) 28. mai 2024 kl. 23:18 (CEST)[svar]