Wikipedia:Underprosjekter/Kvinner i rødt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Women in Red logo.svg
Kvinner i rødt / Rødlenke-prosjektet

Velkommen til den norske fløyen av Kvinner i rødt / Rødlenke-prosjektet.

Kvinner i rødt er et wikiprosjekt med mål om å opprette flere biografier om kvinner på Wikipedia. Tittelen spiller på de røde lenkene på Wikipedia, der lenker til artikler som mangler vises i rødt, mens lenker til artikler som eksisterer vises i blått. De røde lenkene til kvinnebiografier vil vi skrive blå med Kvinner i rødt! Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet, Nasjonalbiblioteket og Wikimedia Norge.

Kvinner i rødt er et internasjonalt wikiprosjekt på 16 forskjellige språkversjoner av Wikipedia med mål om flere gode biografier om kvinner. Hvorfor et slikt prosjekt? Om lag 8 av 10 bidragsytere på Wikipedia er menn. At kunnskap presenteres eksakt og nøytralt er vanskelig nok i seg selv, men umulig når ikke de som skriver og diskuterer kunnskapen representerer et mangfold av stemmer og bakgrunner. Hva gjør det med hvordan kunnskap presenteres, vinkles og velges når et så stort flertall av dem som skriver er menn?

Noen tall: Per august 2019 er rundt 23,2 % av biografiene på Wikipedia på bokmål og rundt 14,4 % av biografiene på Wikipedia på nynorsk om kvinner, ifølge WHGI-prosjektet som har trukket ut tall fra Wikidata. Statistikksiden viser også at variasjonen fra uke til uke er stor og at det noen uker opprettes like mange eller flere biografier om kvinner som om menn.

Selv om vi jo vet at det er langt flere menn enn kvinner i historiebøkene, noe Wikipedia også nødvendigvis må reflektere, tror vi at det er rom for å redusere gapet i antall biografer gjennom å ha et ekstra fokus på kvinner.

Studentprosjekter på OsloMet høsten 2019[rediger kilde]

Postkort for Rødlenke-prosjektet

Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene har en underrepresentasjon av innhold om og av kvinner. Nasjonalbiblioteket har i løpet av de siste årene digitalisert bøker i storstilt skala, og blant disse finnes det mange verk av kvinnelige forfattere som er lite kjent i dag. Prosjektarbeidet handler om å skrive eller utvide biografier på Wikipedia om kvinnelige forfatterne innenfor et disse temaene:

I løpet av prosjektperioden tilbys en workshop i Wikipedia-redigering på OsloMet, og en workshop på Nasjonalbiblioteket om kilder.

Rødlister[rediger kilde]

Manuelle lister[rediger kilde]

Manuelt kurerte lister.

Automatiske lister[rediger kilde]

Lister basert på Wikidata-spørringer.

Ressurser[rediger kilde]

Kvinner i film[rediger kilde]
Kvinner i litteratur[rediger kilde]
Kvinner i vitenskap[rediger kilde]
Kvinnelige kunstnere[rediger kilde]
Annet[rediger kilde]

Deltakere[rediger kilde]

Skriv deg gjerne på i lista under hvis du er interessert i å være med: