Hopp til innhold

Wikipedia:Underprosjekter/Kvinner i rødt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Velkommen til den norske fløyen av det internasjonale wikiprosjektet Women in Red.

Formålet med Kvinner i rødt er å stimulere til at det opprettes flere gode biografier om kvinner på Wikipedia. Tittelen spiller på de røde lenkene på Wikipedia. Lenker til artikler som mangler, vises i rødt, mens lenker til eksisterende artikler vises i blått. De røde lenkene til kvinnebiografier vil vi skrive blå! Prosjektet drives fremover av Wikimedia Norge, samarbeidspartnere fra ABM (arkiv, bibliotek, museum) og utdanningssektoren og, ikke minst, de frivillige bidragsyterne på Wikipedia.

Hvorfor et slikt prosjekt? Om lag 8 av 10 bidragsytere på Wikipedia er menn. Å presentere kunnskap eksakt og nøytralt er krevende. Når de som skriver og diskuterer kunnskapen ikke representerer et mangfold av stemmer, er det umulig. Hvordan blir kunnskap vinklet, og hvilken kunnskap velges ut til formidling, når et så stort flertall av skribentene er menn?

Selv om vi vet at det er langt flere menn enn kvinner i historiebøkene og arkivene, noe Wikipedia også nødvendigvis må reflektere, er det rom for å redusere gapet i antall biografer ved å ha et ekstra fokus på kvinner.

Studentprosjekter ved Nasjonalmuseet mars 2024

[rediger kilde]

Nasjonalmuseet og Wikimedia Norge har invitert kunsthistorie-studenter fra Universitetet i Oslo og studenter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo til en lærerik skrivedugnad. Vi tar utgangspunkt i to lister over kvinnebiografier som mangler:

Studentene skal lære å skrive Wikipedia-artikler. Deretter skal hver enkelt skrive eller oversette en kvinnebiografi som de mener er viktig å formidle på Wikipedia på bokmål, nynorsk eller nordsamisk.

Studentprosjekter på OsloMet våren 2023

[rediger kilde]

På Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene er det flere underrepresenterte grupper. I 2022 ble Skeivt kulturår markert, og studentene arbeidet målrettet med å øke skeivt innhold på Wikipedia. I 2023 ønsker vi å involvere studentene til å være med å skreddersy lister etter egne interesser, og etter kunnskapshull de finner at mangler. Vi tar utgangspunkt i lister som allerede eksisterer, og åpner for at studentene kan legge til navn på listene som finnes, eller lage egne lister innen fagområder de selv er interessert i. Dette kan for eksempel være kvinner eller skeive i politikk, akademia, urfolk eller kunst for å nevne noen eksempler.


Lister som studentene kan ta utgangspunkt i er

Studentprosjekter på OsloMet våren 2022

[rediger kilde]

På Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene er det flere underrepresenterte grupper. Kvinner er definitivt en underrepresentert gruppe, og vi har jobbet aktivt og målrettet for å få økt innhold om kvinner i tidligere OsloMet prosjekter. I år markerer Skeivt kulturår at det er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert. I vårens studentprosjekt ønsker vi derfor å sette fokus på de skeive. Nasjonalbiblioteket har i løpet av de siste årene digitalisert bøker i storstilt skala, blant de også bøker og informasjon om og av skeive. I denne prosjektoppgaven vil studentene få en workshop i Wikipedia-redigering, og opplæring i søk hos de digitale arkivene til Nasjonalbiblioteket og Arkivverket. Wikimedia Norge holder oppstarts og avslutningsmøter med studentene, og følger de opp underveis.

Våren 2022 kan studentene velge mellom disse listene:

Studentprosjekter på OsloMet høsten 2021

[rediger kilde]

Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene har en underrepresentasjon av innhold om og av kvinner. Nasjonalbiblioteket har i løpet av de siste årene digitalisert bøker i storstilt skala, og blant disse finnes det mange verk om og av kvinner som er lite kjent i dag. Wikimedia Norge og Nasjonalbiblioteket tilbyr derfor et prosjektarbeid for OsloMet-studenter som handler om å skrive eller utvide biografier om kvinner på Wikipedia. I løpet av prosjektperioden tilbys en workshop i Wikipedia-redigering og en workshop på Nasjonalbiblioteket om kilder, i tillegg inviterer Wikimedia Norge til digitalt oppstarts- og avslutningsmøtet.

Høsten 2021 vil studentene jobbe med disse Rødlenke-listene:

Studentprosjekter på OsloMet høsten 2020

[rediger kilde]

Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene har en underrepresentasjon av innhold om og av kvinner. Nasjonalbiblioteket har i løpet av de siste årene digitalisert bøker i storstilt skala, og blant disse finnes det mange verk om og av kvinner som er lite kjent i dag. Wikimedia Norge og Nasjonalbiblioteket tilbyr derfor et prosjektarbeid for OsloMet-studenter som handler om å skrive eller utvide biografier om kvinner på Wikipedia. I løpet av prosjektperioden ble en workshop i Wikipedia-redigering og en workshop på Nasjonalbiblioteket om kilder gjennomført, i tillegg inviterte Wikimedia Norge til digitale møter for oppstart og avslutning.

Høsten 2020 jobbet studentene med Rødlenke-listen fra Nasjonalmuseet:

Studentprosjekter på OsloMet høsten 2019

[rediger kilde]
Studenter som bidrar på Rødlenke-prosjektet fra OsloMet

Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene har en underrepresentasjon av innhold om og av kvinner. Nasjonalbiblioteket har i løpet av de siste årene digitalisert bøker i storstilt skala, og blant disse finnes det mange verk av kvinnelige forfattere som er lite kjent i dag. Prosjektarbeidet handler om å skrive eller utvide biografier på Wikipedia innenfor et disse temaene:

I høstsemesteret 2019 ble de 3 første temaene jobbet med. I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført en workshop i Wikipedia-redigering på OsloMet, 23. september, og en workshop på Nasjonalbiblioteket om kilder, 9. oktober 2019.

Rødlister

[rediger kilde]

Manuelle lister

[rediger kilde]

Manuelt kurerte lister.

Automatiske lister

[rediger kilde]

Lister basert på Wikidata-spørringer.

Ressurser

[rediger kilde]
Kvinner i film
[rediger kilde]
Kvinner i litteratur
[rediger kilde]
Kvinner i vitenskap
[rediger kilde]
Kvinnelige kunstnere
[rediger kilde]

Deltakere

[rediger kilde]

Skriv deg gjerne på i lista under hvis du er interessert i å være med: