Royal Navy Police

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En soldat i Royal Navy Police

Royal Navy Police, tidligere Royal Navy Regulating Branch, er den britiske marines militærpoliti. Medlemmene kalles regulators, og har til oppgave å håndheve loven og disiplinære forskrifter både ombord på skip og på marinens baser på land. I motsetning til Royal Military Police og Royal Air Force Police rekrutterer Royal Navy Police kun blant de som allerede tilhøre våpengrenen.

I tillegg til at hoveddelen av Royal Navy Police utfører normale militærpolitioppgaver finnes det en Special Investigation Branch (SIB), som er en etterforskningsenhet.

Medlemmene får straks etter endt opplæring rangen Leading Rating (Leading Regulator), og kan forfremmes til Regulating Petty Officer, Master-at-Arms og Warrant Master-at-Arms. Ombord på skip utfører de i tillegg til politioppgavene også andre oppgaver sammen med mannskapet.