UTM-koordinater

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

UTM-koordinater er et todimensjonalt koordinatsystem for å angi posisjoner på jordoverflaten. EUREF89 UTM er et av to offisielle koordinatsystemer i Norge, hvor det andre er EUREF89 NTM.[trenger referanse]

Posisjonene angis som kartplanskoordinater, som skiller seg mye fra geografiske koordinater (lengdegrad og breddegrad), som benyttes i blant annet sjø- og luftfart. En bruker to tall, øst og nord, for å angi posisjonen. Øst er avstanden fra sentralmeridianen i den aktuelle UTM-sonen, og nord er avstanden fra ekvator. Sentralmeridanen er definert som 500 000 øst, slik at en unngår negative tall. Avstandene måles alltid i meter, og koordinataksene står vinkelrett på hverandre. Dette gjør at man lett kan beregne avstanden mellom to punkter med Pytagoras’ læresetning. Arealet av en vilkårlig flate avgrenset av rette linjer der en kjenner koordinatene for hjørnene, kan beregnes med den generelle formelen for arealet av et polygon.

Projeksjonsbeltet er stripen i midten der sylinderen ikke sees.

UTM står for Universal Transverse Mercator og er et system av kartprojeksjoner som dekker det meste av jordkloden. Ulikt en Gauss-Krüger projeksjon der terrenget projiseres på en sylinder som er plassert med lengdeaksen i ekvatorplanet og som berører jordkulen i sentralmeridianen, projiseres UTM med en sylinder med mindre diameter. Da får man to parallelle standardmeridianer med en standardisert avstand på 1 million meter, per sone. I polarområdene, sør for 80° sør og nord for 84° nord, brukes en annen projeksjon, UPS (Universal Polar Stereographic).

Systemet består av 60 projeksjonssoner slik at hver sone har en bredde på 6°. Sone 1 omfatter lengdegrad 180° til 174° vest. Nummereringen øker østover til sone 60, som omfatter lengdegrad 174° til 180° øst. I Military grid reference system deles hver sone i 20 belter på 8° fra C i sør til X i nord. I og O brukes ikke. X har som et unntak en utstrekning på 12°. A, B, Y og Z tilhører UPS.

Nord i UTM-projeksjonen er ikke sann nord, altså retningen mot Nordpolen. Avviket ved 60° nord er 3°.

I Norge og ellers i Europa brukes kartdatumet EUREF89. Kartdatumet er definert i forhold til den eurasiske kontinentalplaten, og en behøver derfor ikke å ta hensyn til kontinentaldrift. Norge strekker seg fra sone 31 til sone 36. Men til daglig brukes ikke alle sonene:

Hvis en har bruk for et koordinatsystem som skal gjelde hele landet, brukes sone 33.

UTM-systemet i sin nåværende form ble utviklet av U.S. Army Corps of Engineers etter andre verdenskrig, men Wehrmacht utviklet et lignende system i 1942–43. Systemet har lenge vært brukt på militære kart i Norge, men til sivil bruk har ulike lokale koordinatsystemer vært vanlige. NGO1948 var et nasjonalt norsk koordinatsystem, men de store byene hadde egne koordinatsystemer. I første halvår 2009 ble EUREF89 UTM det offisielle koordinatsystemet i alle norske kommuner.

UTM-projeksjonen har en målestokksfaktor på 0,9996 i sentralmeridianen. Hensikten med målestokksfaktoren er å minimere projeksjonsfeilene over hele sonens bredde. En kan likevel få et avvik på opptil 4 cm per 100 m mellom målt avstand i terrenget og avstanden i kartplanet. Denne feilen spiller som regel liten rolle, men kan ikke aksepteres der en bruker prefabrikerte elementer i oppføring av store bygg eller lange bruer. Statens kartverk innførte derfor i 2013 en sekundær offisiell kartprojeksjon i Norge, EUREF89 NTM (Norsk Transversal Mercator).

Noen kontinenter inndelt i UTM-soner:

Kilder[rediger | rediger kilde]