Hopp til innhold

Patriark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En patriark er en biskop med særskilt høy status. Bispedømmet eller kirken som ledes av en patriark, heter patriarkat. Fem patriarkater har røtter i oldkirken. De andre har kommet til på senere tidspunkter, enten som belønning for lojalitet mot kirken eller av religionspolitiske grunner.

Oldkirkens patriarkater[rediger | rediger kilde]

Oldkirken hadde fem patriarkater. De ble (eller sies å ha blitt) grunnlagt av apostler.[trenger referanse] De hadde samme rang, men en fast «æresorden»:

 1. Roma (grunnlagt av Peter og Paulus)
 2. Konstantinopel (dagens Istanbul, grunnlagt av Andreas)
 3. Alexandria (grunnlagt av Markus)
 4. Antiokia (dagens Antakya, grunnlagt av Peter)
 5. Jerusalem (grunnlagt av alle apostlene i fellesskap)

I en periode i senantikken fantes det også et patriarkat i Karthago, men siden patriarken var underordnet Roma, var tittelen her en ren ærestittel. Patriarkatet opphørte på 600-tallet.

Patriarker etter kirke[rediger | rediger kilde]

Den assyriske kirkes patriarker[rediger | rediger kilde]

Den assyriske kirke i øst ble splittet fra resten av den kristne kirke i det 5. århundre. Den ledes av en katolikos-patriark. Hans sete var først Selevkia-Ktesifon, men ble flyttet flere ganger (853 til Bagdad, 1265 til Tabriz, 1368 til Mossul, 1403 til Alqosh, 1662 til Qudshanis, 1918 til Bagdad, 1940 til Chicago). Siden 1968 fins det to konkurrerende overhoder for den assyriske kirke i øst:

 • Katolikos-patriark for den hellige katolske apostoliske assyriske kirke i øst (med sete i Chicago)
 • Katolikos-patriark for den gamle apostoliske og katolske kirke i øst (med sete i Bagdad)

Den husitiske kirkes patriark[rediger | rediger kilde]

Den tsjekkoslovakiske husittiske kirke, som ble grunnlagt i 1924, ledes av en patriark med sete i Praha.

Den katolske kirkes patriarker[rediger | rediger kilde]

Ett av de katolske patriarkatene går direkte tilbake til oldkirken, nemlig Roma. De andre patriarkatene ble enten opprettet for overhodene av orientalske katolske kirker eller som ærestitler for utvalgte erkebispedømmer. Bare de førstnevnte har egen kirkelig jurisdiksjon (såkalte store patriarkater). De resterende katolske patriarkatene betegnes som små, hvorav noen har sitt faktiske sete i patriarkatet, mens andre er rent titulære patriarkater.

De nåværende katolske patriarkatene har følgende æresorden:

 1. Roma (med paven som overhode for hele den katolske kirke og patriark for den romersk-katolske ritus)
 2. Alexandria med sete i Kairo (koptisk-katolsk, stort)
 3. Antiokia med sete i Damaskus (melkittisk-katolsk, stort)
 4. Antiokia med sete i Bkerke (maronittisk-katolsk, stort)
 5. Antiokia med sete i Beirut (syrisk-katolsk, stort)
 6. Babylon med sete i Bagdad (kaldeisk-katolsk, stort)
 7. Kilikia med sete i Beirut (armensk-katolsk, stort)
 8. Jerusalem (romersk-katolsk, i visse henseender stort)
 9. Venezia (romersk-katolsk, lite)
 10. Vestindia (romersk-katolsk, titulært, vakant siden 1963)
 11. Lisboa (romersk-katolsk, lite)
 12. Østindia (romersk-katolsk, titulært)
 13. Alexandria (melkittisk-katolsk, titulært)
 14. Jerusalem (melkittisk-katolsk, titulært)

Flere historiske romersk-katolske patriarkater har blitt opphevet. Disse er:

 • Alexandria (titulært siden 1215, opphevet 1964)
 • Antiokia (titulært siden 1268, opphevet 1964)
 • Aquileia (lite siden 699, opphevet 1751)
 • Bourges (lite, bare en kort periode på 1200-tallet)
 • Grado (lite, opphevet 1451)
 • Konstantinopel (titulært siden 1253, opphevet 1964)

De orientalske ortodokse kirkers patriarker[rediger | rediger kilde]

De fleste orientalske ortodokse kirker har patriarker som overhoder. Noen bruker tittelen katolikos istedenfor (eller i tillegg til) patriark.

Patriarker i den mormonske kirke[rediger | rediger kilde]

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige bruker tittelen "presiderende patriark". Den nåværende presiderende patriarken er emeritert siden 1979. Setet er Salt Lake City.

Den ortodokse kirkes patriarker[rediger | rediger kilde]

Fire av de ortodokse patriarkatene, de fire første i listen, er oldkirkelige. De andre er nyere, og er knyttet til nasjonalkirker i forskjellige land.

 1. Den økumeniske patriark av Konstantinopel
 2. Paven og patriarken av Alexandria og hele Afrika
 3. Patriarken av Antiokia og hele Orienten med sete i Damaskus
 4. Patriarken av den hellige by Jerusalem og hele Palestina
 5. Patriarken av hele Bulgaria med sete i Sofia (anerkjent 927)
 6. Katolikos-patriarken av hele Georgia med sete i Mtskheta (1008)
 7. Patriarken av Serbia med sete i Beograd (1375)
 8. Patriarken av Moskva og hele Russland (1589)
 9. Patriarken av hele Romania med sete i București (1925)

I tillegg til disse ni patriarkene, som anerkjenner hverandre, kommer flere som ikke er anerkjent av alle (eller noen av) patriarkene:

Uavhengige katolske kirkers patriarker[rediger | rediger kilde]

Flere uavhengige katolske kirker (dvs. kirker som betegner seg selv som katolske, men ikke anerkjenner paven) ledes av patriarker:

Liste over patriarker etter sted[rediger | rediger kilde]

I listen er det ført opp både tittelen og setet (der disse ikke er identiske). Titulære patriarkater er kjennetegnet ved kursivering, opphevede (historiske) patriarkater ved liten skrift.

Referanser[rediger | rediger kilde]


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]