Primas

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Primas (av latin primus = «den første») er en kirkelig tittel som brukes i noen land på én av landets erkebiskoper. Tidligere innebar tittelen reelle kirkerettslige fullmakter: Slik som en metropolitan(erke)biskop var overordnet de andre biskopene i kirkeprovinsen sin, var primasen overordnet de andre erkebiskopene i landet sitt. I dag er tittelen en ren æresbetegnelse, som er knyttet til et lands eldste og/eller viktigste erkebispesete.

Tittelen brukes fremfor alt i den romersk-katolske kirke. Frankrikes primas er f.eks. erkebiskopen av Lyon, landets eldste bispesete. Også de anglikanske kirkene bruker tittelen. I Den engelske kirke er erkebiskopen av Canterbury "primas av hele England" mens erkebiskopen av York er "primas av England".

I Den norske kirke ble biskopen i Oslo fra 1817 tidvis uformelt betegnet som primas – i den betydning at denne biskopen var fast ledende biskop. I perioden 1917 – 1998 var Oslo biskops lederrolle basert på årlige valg som formann (fra 1932 betegnet som preses) i bispekollegiet. Siden 1998 har biskopene valgt henholdsvis Møre, Nidaros, Agder og Borg biskoper som preses. I 2011 fikk Den norske kirke et nytt bispeembete som skal være fast ledende biskop, med base i Nidaros. Etter tradisjonen kan dette embetet betegnes som primas, men Den norske kirke har valgt å beholde betegnelsen preses eller ledende biskop. Funksjonsbeskrivelsen vil fortsatt være primus inter pares, for å markere at preses ikke er kirkerettslig overordnet de andre biskopene.