Hopp til innhold

Odder kirke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Odder kirke
OmrådeOdder kommune
PlasseringOdder, Odder kommune
BispedømmeAarhus stift
ProstiOdder Provsti
Byggeår1100-tallet
Kirkerommet
PrekestolPrekestol fra ca. 1600
DøpefontFont i granitt
AlterAltertavle utført av Peder Jensen Kolding fra 1640
Beliggenhet
Kart
Odder kirke
55°58′23″N 10°09′09″Ø
Odder kirke på Commons

Odder kirke ligger i Odder syd for ÅrhusJylland.

Kor og skip ble oppført på 1100-tallet i granittkvadre over skråkantsokkel, apsiden over sokkel med profilering. Norddøren er bevart med utvendig stikk og tympanon. Syddøren er forsvunnet, men dens profilerte kragsten sees i utbygningen mot syd hvor man også kan se syddørens tympanon i fundamentet. I tårnets nordmur ses en monolittoverligger. I sengotisk tid ble tårnet og våpenhuset oppført mot nord av mursten og gjenanvendte kvadre.

Altertavlen i senrenessanse utført av Peder Jensen Kolding i 1640. I midtfeltet fremstilles nattverden.

Tårnets kamtakgavler har mot øst elleve spissbueblendinger, mot vest tre spissbueblendinger flankert av sirkelblendinger. I tårnets vestmur sees en kvader med en firkantet fordypning omgitt av båndslyng, formodentlig et stenhuggerfelt.

Våpenhuset har elleve spissbueblendinger i gavlen. I våpenhusets murverk er det satt inn tre romanske gravstener.

Utbygningen mot syd ble oppført i 1694 av admiral Jens Rodsten som gravkapell for hans slekt. I 1890-årene ble kirkens granittfasader avrenset for kalk. Kirken ble istandsatt i 1962-63.

Kirkegårdsdiket skal stamme fra 1300-tallet, det er litt over to meter høyt, men skal ha vært tre meter. Det har tidligere hatt en fallende jordskråning foran muren og menes å være en tidligere forsvarsmur som flere store kirkegårdsdiker i Århus stift, som likeledes kan dateres til 1300-tallet. Inngangsportalen mot nord dateres til 1400-tallet.

Apsiden har bevart sitt halvkuppelhvelv. Den rundbuede korbuen er bevart med skråkantprofilerte kragbånd og sokkel. I sengotisk tid fikk koret innbygget krysshvelv og skipet tre stjernehvelv. På skibets nordvegg vest for norddøren ses et bumerke som skal være signatur for hvelvenes byggmester.

Prekestolen er fra ca. 1600, himmelen fra 1703.
Rodstenskapellet

Altertavlen er et snittverk i senrenessanse utført av Peder Jensen Kolding[1] i 1640. I midtfeltet sees nattverden omgitt av evangelistfigurer, i toppfeltet fremstilles korsfestelsen, vingene har rike utskjæringer. Altertavlen avløste et gyllent alter fra 1100-tallet som ble solgt til Tvenstrup kirke. Tvenstrup kirke lå 4 km nord for Odder og ble nedlagt etter søknad i 1820 mot at en del av gravkapellet ble innredet som kirkerom til erstatning for den nedrevne kirken.

Steen Steensen Blichers far, Niels Blicher, som var prest i Randlev, sørget for at det gylne alteret kom til Det oldnordiske Museum, som senere ble omdannet til det nåværende Nationalmuseet. Her kan den gylne altertavlen fra Odder sees sammen med et tilhørende krusifiks. I 1982 fikk Odder kirke utført en kopi av krusifikset og dette er hengt opp i kirken.

Prekestolen i høyrenessanse er fra ca. 1600, himmelen er fra 1703. På oppgangspanelet sees malerier fra 1700-tallet.

I sydkapellet er det et sandstensepitafium med anevåpen over admiral Jens Rodsten (død 1706) og Sophie Amalie Gersdorff. I vestvinduet i tårnet er det et glassmaleri av Arne Lofthus fra 1939. I 1941 utførte Lofthus også et glassmaleri til et vindu i skipets nordvegg.

Den romanske granittfonten har løver og bladverk på kummen, på den runde foten sees vegetativ utsmykning.

Ved istandsettelsen i 1962-63 ble det avdekket kalkmalerier på skipets nord og sydvegg, men de ble kalket over igjen. I 1994 avdekket man kalkmalerier i skipets andre fag. De ble konservert slik at de kan sees, men de er relativt fragmentariske. Kalkmaleriene er utført i to bånd og dekkes delvis av de sekundære hvelvene. Nederst sees draperiutsmykking. Over hvelvene kan man se det øverste av utsmykkingen.

På nordveggen sees korsbæringen vest for vinduet i det nederste bånd, øst for vinduet i det øverste bånd Kristus for Herodes (eller Pilatus) og dernest det nederste av en stående person, muligens piskingen eller tornekroningen. I det nederste båndet øst for vinduet sees formodentlig korsslagningen og korsfestelsen. På sydveggen sees et motiv som er vanskelig å tolke; en person står i en døråpning og strekker hånden ut mot tre personer. Den midterste av disse bærer en stor hatt og er kledd i en fornem drakt. Denne personen står med foldede hender. Personen til høyre for denne fornemme figuren står likeledes med foldede hender, personen til venstre holder den ene hånden på skulderen av den fornemt kledde personen. Kalkmalerierne dateres til begynnelsen av 1400-tallet.

Referanser

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata