World Wide Fund for Nature

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
World Wide Fund for Nature
World Wide Fund for Nature
1600 pandaer for Earth Hour
Type Ideell stiftelse
Stiftet 1961
Hovedkontor Gland, Sveits
President Yolanda Kakabadse
Formål En framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.
Nettsted WWF.no WWF.org

World Wide Fund for Nature (WWF), tidligere World Wildlife Fund, er en internasjonal natur- og miljøvernorganisasjon med nettverk i mer enn 100 land.[1] Organisasjonen ble grunnlagt 29. april 1961, av blant annet biologen Sir Julian Huxley (18871975) og ornitologen Sir Peter Scott (19091989).[2] Det første kontoret åpnet samme høst i Morges i Sveits.

I dag har WWF mer enn 1 300 prosjekter[3] over hele verden, 6 200 ansatte[4] og nærmere 5 millioner medlemmer.[5] De driver feltarbeid i en rekke land, med særlig fokus på sine 13 globale prosjekter.[6] Det internasjonale nettverket er organisert ved nasjonale kontorer og prosjektkontorer med varierende grad av selvstendighet.

Organisasjonens varemerke er en panda, inspirert av Chi Chi som flyttet fra Beijing til London Zoo samme år som WWF ble grunnlagt. Logoen ble tegnet av Sir Peter Scott etter skisser av den skotske naturalisten Gerald Watterson.[7] Dagens logo ble innført i 2000.[8]

Formål[rediger | rediger kilde]

Tigerens utbredelse har krympet drastisk de siste tiårene, og det er nå bare 3 200 individer igjen[9]

Organisasjonens primærmål var opprinnelig å beskytte truede arter og tilhørende habitater, men har med årene blitt utvidet til å omfatte bredere natur- og miljøvern hvor man tar vare på hele økosystemer og fokuserer på vern og bruk av biologisk mangfold. I dag regnes WWF for å være verdens største og mest innflytelsesrike naturvernorganisasjon.

Globalt mål[rediger | rediger kilde]

WWF arbeider for å stanse dagens naturødeleggelser og å skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, ved å:

WWF International[rediger | rediger kilde]

Organisasjonen har omkring 5 millioner medlemmer og 6 200 ansatte globalt. WWF er representert med lokale organisasjoner i mer enn 80 land, herunder Norge. De jobber med 1 300 prosjekter[10]. Hovedkontoret ligger i Gland i Sveits.

WWF organiserer arbeidet i seks hovedområder: Arter, ferskvann, giftige kjemikalier, klimaendringer, kyst og hav og skog.

I dag engasjerer WWF seg også politisk, finansielt og innen utdanning, for å nå sine målsetninger om bevaring og naturvern. I så måte er organisasjonen også kjent for å ha tatt i bruk sivil ulydighet for å oppnå å belyse sine synspunkter.

WWF-Norge[rediger | rediger kilde]

WWF-Norge (Stiftelsen WWF Verdens Naturfond)[11] er en uavhengig natur- og miljøvernorganisasjon.[12] Stiftet i Norge 14. desember 1970 med kronprins Harald som president. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.

WWF-Norge jobber for å beskytte og bevare naturverdier og biologisk mangfold på land, i ferskvann og i hav- og kystområder. I tillegg har WWF-Norge 22 utviklingsprosjekter i Afrika, Sentral-Asia og Øst-Europa,[13] og jobber for å forbedre norsk miljøpolitikk og lovverk.[14] De jobber også for nye klimastrategier for Norge, fornybar energi og global energitilgang og globale strategier for en bærekraftig og trygg klimaframtid.[15]

WWF-Norge hadde 19 700 medlemmer og givere i begynnelsen av 2016.[16] 74% av organisasjonens inntekter i 2012 var tilskudd fra det offentlige (NORAD og Utenriksdepartementet, og resten var bidrag fra medlemmene/privat/næringsliv.[17]

I Norge var organisasjonen tidligere kjent som Verdens Villmarksfond, men navnet ble endret i forbindelse med det internasjonale navnebyttet i 1989.

WWF-Norges medlemsblad Verdens Natur kommer ut fire ganger årlig. Det inneholder nyheter, reportasjer og unike bilder fra WWFs arbeidsområder i hele verden. Bladet distribueres til alle medlemmer og samarbeidspartnere. Verdens Natur utgis i 13 000 eksemplarer.[18]

Pandaklubben er WWF-Norges medlemskap for barn under 12 år.[19]

Generalsekretærer[rediger | rediger kilde]

Periode Navn
1970-1979 Knut Rom Styrets sekretær og generalsekretær
1980-1981 Arne Dalfelt
1981-1982 Einar Johannesen
1982-1987 Svein Oppegård
1987-1989 Bjørn Iuell
1989-1995 Vera Selnes
1995-1999 Stig Hvoslef
2000-2012 Rasmus Hansson
2012- Nina Jensen

Kjernesaker[rediger | rediger kilde]

WWF-Norge jobber med å sikre det biologiske mangfoldet, herunder vern av arter og deres livsmiljø. Organisasjonen driver holdningsskapende arbeid for å øke kunnskap om og forståelse for verdien av naturvern og en bærekraftig naturforvaltning. For å nå sine mål samarbeider WWF-Norge blant annet med myndigheter, forvaltning, næringsliv, organisasjoner og lokalbefolkning nasjonalt og internasjonalt.[20]

Norsk natur

WWF jobber for å bevare norske arter, skoger, fjell og vassdrag.[21] I Norge er over 2 000 arter regnet som truede eller sårbare.[22] WWF-Norge jobber med:

Klima og energi

WWF-Norge jobber for å bekjempe klimaendringer og global oppvarming, og å ivareta sikkerheten og livsvilkårene til folk, dyr og økosystem. Klimaavdelingen jobber for å bidra til et samfunn basert på bærekraft, ny teknologi og fornybar energi. WWF jobber for modigere klimamål, smartere livsstil og renere produksjon gjennom blant annet en norsk klimalov, økt andel fornybar energi og stans av statlig involvering i tjæresand i Canada.[23] WWF-Norge jobber med:

Hav og kyst

WWF jobber for å bevare naturverdiene Norge som hav- og kystnasjon forvalter, og jobber opp mot myndigheter og oppdrettsindustri for å veilede næringen i bærekraftig og god forvaltningspraksis. Norge er en hav- og kystnasjon som forvalter store naturverdier i sine tre havområder: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. WWF jobber for å bevare disse naturverdiene, som eksempelvis verdens største torske- og sildebestand, korallrev i verdensklasse, viktige tareskoger, store sjøfuglkolonier og sårbare arter. WWF-Norge jobber med:

Naturvern i utviklingsland

WWF-Norge mener at natur- og miljøvern er en effektiv måte å bekjempe og forebygge fattigdom i utviklingsland. WWF jobber for å forbedre kvaliteten i norsk bistand generelt, og for å forbedre og øke norsk miljøbistand gjennom politisk arbeid med norske miljøstrategier, miljøhandlingsplaner, stortingsmeldinger og statsbudsjett som angår norsk bistand. WWF-Norge jobber med:

 • Feltprosjekter i Afrika
 • Miljø i bistandspolitikken
 • Tropisk skog

WWF-Norge i verden

WWF-Norge driver bistands- og samarbeidsprosjekter i Arktis, Asia, Øst-Europa og Afrika.[24]

Miljøpolitikk og lovverk

WWF-Norge driver også naturvern i møterom og korridorer. Politikk og lovverk legger føringer for hvordan det går med naturen.[25]

Se også[rediger | rediger kilde]

 • Earth Hour, årlig kampanje som arrangeres av WWF.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ WWF.org: Kontorer og samarbeidspartner [1]
 2. ^ WWF.no: WWF fyller 50 år [2]
 3. ^ WWF.org: Prosjekter [3]
 4. ^ WWF.org: Kontorer og samarbeidspartnere [4]
 5. ^ WWF.no: Årsmelding 2010 [5]
 6. ^ «Global Initiatives». wwf.panda.org. Besøkt 24. mai 2016. 
 7. ^ WWF.org: WWF på 60-tallet [6]
 8. ^ «50 years of environmental conservation». wwf.panda.org. Besøkt 24. mai 2016. 
 9. ^ The IUCN Red List of Threatened Species: Panthera tigris [7]
 10. ^ «WWF in Brief». wwf.panda.org. Besøkt 24. mai 2016. 
 11. ^ Brønnøysundregistrene: Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret [8]
 12. ^ WWF.no: WWF-Norges vedtekter [9]
 13. ^ «Årsmeldinger». www.wwf.no. Besøkt 24. mai 2016. 
 14. ^ WWFs årsmelding 2012 WWF Årsmelding 2012 s.25
 15. ^ «Klima». www.wwf.no. Besøkt 24. mai 2016. 
 16. ^ «Organisasjon». www.wwf.no. Besøkt 24. mai 2016. 
 17. ^ WWF Årsmelding 2012 s.25
 18. ^ WWF.no: Verdens NaturVerdens natur
 19. ^ «Velkommen til Pandaklubben». www.wwf.no. Besøkt 24. mai 2016. 
 20. ^ WWF.no: WWF-Norges vedtekter [10]
 21. ^ WWF.no: Norsk natur[11]
 22. ^ Artsdatabanken: Norsk Rødliste for arter 2010[12]
 23. ^ Vi eier Statoil: Om kampanjen[13]
 24. ^ WWF.no: WWF-Norge i verden [14]
 25. ^ WWF.no: Miljøpolitikk og lovverk [15]