ISO 3166-3

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

ISO 3166-3 er del av ISO 3166-standarden som utgis av International Organization for Standardization, og angir koder for land eller territorier som tidligere har blitt sletta fra ISO 3166-1. Land og territorier er tildelt tobokstavskoder (alfa-2-koder) i ISO 3166-1, og når et land endrer navn, deles opp eller slås sammen med et annet, blir landets kode sletta fra ISO 3166-1, mens det får tildelt en firebokstavers kode i ISO 3166-3. Denne består av den tidligere koden og to ytterligere bokstaver, bestemt etter visse regler.

Standardens offisielle navn er Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 3: Codes for formerly used names of countries. Første utgave av standarden ble utgitt i 1999, og den har siden blitt oppdatert seks ganger, sist i mars 2011.[1]

Kodenes oppbygning[rediger | rediger kilde]

Hvert tidligere land/område i ISO 3166-3 gis en firebokstavers kode. De to første bokstavene er ISO 3166-1 alfa-2-koden som ble brukt for det tidligere landet, mens de to siste bokstavene bestemmes etter følgende regler:[2][3][4]

 • Om landet endra navn, brukes den nye ISO 3166-1 alfa-2-koden, som da Burma (BU) endra navn til Myanmar (MM). ISO 3166-3-koden ble da BUMM. I tilfeller der et land har endra navn, men beholdt samme kode, brukes spesialkoden AA i stedet for å gjenta koden. Dette var tilfelle da Den belarusiske sosialistiske sovjetrepublikk (BY) endra navn til Belarus (også BY) etter Sovjetunionens fall; ISO 3166-3-koden ble da BYAA.
 • Om landet ble slått sammen med et allerede eksisterende land, brukes dette landets ISO 3166-1-kode. Et eksempel på dette er da Panamakanalsonen (PZ) ble innlemma i Panama (PA), og fikk ISO 3166-3-koden PZPA.
 • Om landet ble delt inn i flere deler, brukes spesialkoden HH, som da Tsjekkoslovakia (CS) ble delt inn i Tsjekkia (CZ) og Slovakia (SK); ISO 3166-3-koden ble da CSHH. Et unntak fra denne regelen er da Serbia og Montenegro (også CS) ble delt inn i Serbia (RS) og Montenegro (ME). Etter regelen skulle Serbia og Montenegro blitt tildelt koden CSHH, men denne var allerede i bruk for Tsjekkoslovakia, og man brukte derfor koden CSXX i stedet.[a]

I tillegg til landets/territoriets tidligere navn og ISO 3166-3-koder gir ISO 3166-3 også informasjon om hva de tidligere ISO 3166-1-kodene er, når de var gyldige, og navn og koder på de landa/territoriene som etterfulgte de tidligere områdene.

Etter at et land slettes fra ISO 3166-1, blir dets alfa-2- og alfa-3-koder reservert i en overgangsperiode på minst fem år. Etter at denne perioden har utløpt, kan kodene brukes for nye land.[trenger referanse]

Om et land endrer navn uten at dets område endres, beholdes den numeriske ISO 3166-1-koden. For eksempel ble alfa-kodene endra da Burma (BU) endra navn til Myanmar (MM), men dets numeriske kode 104 forble den samme.

Det er for tiden noen nasjonale toppnivådomener som bruker slettede alfa-2-koder som fortsatt er aktive eller i ferd med å fases ut. Alfa-2-koder som ble sletta før Domain Name System kom i populær bruk på slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet, ble aldri brukt i toppnivådomener.[trenger referanse]

Nåværende koder[rediger | rediger kilde]

Følgende er en komplett liste over nåværende ISO 3166-3-koder, med følgende kolonner:

 • Tidligere landsnavn – navn på tidligere land/territorium
 • Tidligere koder – det tidligere landets/territoriumets alfa-2- og alfa-3-koder og numerisk kode i ISO 3166-1
 • Gyldighetsperiode – hvilke år den opprinnelige koden var gyldig
 • ISO 3166-3 – firebokstavers kode for det tidligere landsnavnet
 • Nye landsnavn og koder – etterfølgerland og deres ISO 3166-1-koder
Tidligere landsnavn Tidligere koder Gyldighets-
periode
ISO 3166-3 Nye landsnavn og koder
Britisk Antarktis BQ, ATB, 080 1974–1979 BQAQ Ble del av Antarktika (AQ, ATA, 010)
Burma BU, BUR, 104 1974–1989 BUMM Navn endra til Myanmar (MM, MMR, 104)
Canton- og Enderburyøyene CT, CTE, 128 1974–1984 CTKI Ble del av Kiribati (KI, KIR, 296)
Dahomey DY, DHY, 204 1974–1977 DYBJ Ble del av Benin (BJ, BEN, 204)
De franske sørterritorier FQ, ATF, 260 1974–1979 FQHH Delt inn i:

Del av Antarktika (AQ, ATA, 010)
De franske sørterritorier (TF, ATF, 260)

Den belarusiske sosialistiske sovjetrepublikk BY, BYS, 112 1974–1984 BYAA Navn endra til Belarus (BY, BLR, 112)
De nederlandske Antiller AN, ANT, 530
[b]
1974–2011 ANHH Delt inn i:

Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BQ, BES, 535)
Curaçao (CW, CUW, 531)
Sint Maarten (SX, SXM, 534)

Den tyske demokratiske republikken DD, DDR, 278 1974–1990 DDDE Ble del av Tyskland (DE, DEU, 276)
Det franske Afar- og Issa-territoriet AI, AFI, 262 1974–1977 AIDJ Navn endra til Djibouti (DJ, DJI, 262)
Dronning Maud Land NQ, ATN, 216 1974–1983 NQAQ Ble del av Antarktika (AQ, ATA, 010)
France métropolitaine FX, FXX, 249 1993–1997 FXFR Ble del av Frankrike (FR, FRA, 250)
Gilbert- og Elliceøyene GE, GEL, 296 1974–1979 GEHH Delt inn i:

Kiribati (KI, KIR, 296)
Tuvalu (TV, TUV, 798)

Johnston Atoll JT, JTN, 396 1974–1986 JTUM Ble del av USAs ytre småøyer (UM, UMI, 581)
Jugoslavia YU, YUG, 891
[c]
1974–2003 YUCS Navn endra til Serbia og Montenegro (CS, SCG, 891)
Midwayøyene MI, MID, 488 1974–1986 MIUM Ble del av USAs ytre småøyer (UM, UMI, 581)
Nord-Vietnam VD, VDR, 704 1974–1977 VDVN Ble del av Vietnam (VN, VNM, 704)
Ny-Hebridene NH, NHB, 548 1974–1980 NHVU Navn endra til Vanuatu (VU, VUT, 548)
Nøytral sone NT, NTZ, 536 1974–1993 NTHH Delt inn i:

Del av Irak (IQ, IRQ, 368)
Del av Saudi-Arabia (SA, SAU, 682)

Panamakanalsonen PZ, PCZ, 594 1974–1980 PZPA Ble del av Panama (PA, PAN, 591)
Serbia og Montenegro CS, SCG, 891 2003–2006 CSXX
[a]
Delt inn i:

Montenegro (ME, MNE, 499)
Serbia (RS, SRB, 688)

Sikkim SK, SKM, 698 1974–1975 SKIN Ble del av India (IN, IND, 356)
Sovjetunionen SU, SUN, 810 1974–1992 SUHH Delt inn i:[d]

Armenia (AM, ARM, 051)
Aserbajdsjan (AZ, AZE, 031)
Estland (EE, EST, 233)
Georgia (GE, GEO, 268)
Kasakhstan (KZ, KAZ, 398)
Kirgisistan (KG, KGZ, 417)
Latvia (LV, LVA, 428)
Litauen (LT, LTU, 440)
Moldova (MD, MDA, 498)
Russland (RU, RUS, 643)
Tadsjikistan (TJ, TJK, 762)
Turkmenistan (TM, TKM, 795)
Usbekistan (UZ, UZB, 860)

Sør-Jemen YD, YMD, 720 1974–1990 YDYE Ble del av Jemen (YE, YEM, 887)
Sør-Rhodesia RH, RHO, 716 1974–1980 RHZW Navn endra til Zimbabwe (ZW, ZWE, 716)
Tsjekkoslovakia CS, CSK, 200 1974–1993 CSHH Delt inn i:

Tsjekkia (CZ, CZE, 203)
Slovakia (SK, SVK, 703)

USAs stillehavsprotektorat PC, PCI, 582 1974–1986 PCHH Delt inn i:

Marshalløyene (MH, MHL, 584)
Mikronesiaføderasjonen (FM, FSM, 583)
Nordmarianene (MP, MNP, 580)
Palau (PW, PLW, 585)

USAs stillehavsøyer PU, PUS, 849 1974–1986 PUUM Ble del av USAs ytre småøyer (UM, UMI, 581)
Wake Island WK, WAK, 872 1974–1986 WKUM Ble del av USAs ytre småøyer (UM, UMI, 581)
Zaire ZR, ZAR, 180 1974–1997 ZRCD Navn endra til Den demokratiske republikken Kongo (CD, COD, 180)
Øst-Timor[e] TP, TMP, 626 1974–2002 TPTL Navn endra til Timor-Leste (TL, TLS, 626)
Øvre Volta HV, HVO, 854 1974–1984 HVBF Navn endra til Burkina Faso (BF, BFA, 854)
Merknader
 1. ^ a b På grunn av reglene for hvordan ISO 3166-3-koder settes opp ble Serbia og Montenegro opprinnelig gitt koden CSHH i Nyhetsbrev I-4, til tross for at denne koden allerede var tildelt Tsjekkoslovakia, slik at både Serbia og Montenegro og Tsjekkoslovakia hadde samme kode. Dette problemet ble retta i Nyhetsbrev I-5, da ISO 3166/MA endra Serbia og Montenegros kode til CSXX.
 2. ^ Den numeriske koden for De nederlandske Antiller ble endra fra 532 til 530 da Aruba ble skilt ut i 1986.
 3. ^ Den numeriske ISO 3166-1-koden for Jugoslavia ble endra fra 890 (for Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia) til 891 (for Den føderale republikken Jugoslavia) i 1993
 4. ^ Selv om de var del av Sovjetunionen, hadde Belarus og Ukraina egne ISO 3166-koder fra 1974, siden de hadde vært medlemmer av FN siden 1945.
 5. ^ Øst-Timor var inkludert i ISO 3166-1 under navnet Portugisisk Timor fra 1974 til 1977.

Endringer[rediger | rediger kilde]

ISO 3166/MA (vedlikeholdsbyrået for ISO 3166) oppdaterer ISO 3166-3 når det er nødvendig ved å annonsere endringer i nyhetsbrev for å oppdatere standarden, og utgir nye utgaver som inneholder en samling av alle oppdateringer fra nyhetsbrev.[1] Oppdatering av ISO 3166-3 er avhengig av oppdatering av ISO 3166-1.

Utgave/Nyhetsbrev Dato utgitt Tidligere land lagt til Merknader
ISO 3166-3:1999 1999-03-11 Første utgave av ISO 3166-3
Nyhetsbrev I-1 2002-11-15 Øst-Timor Per ISO 3166-1s Nyhetsbrev V-5 og V-6
Nyhetsbrev I-2 2002-11-22 France métropolitaine Rettelse. Ble utelatt ved en feil da ISO 3166-3 først ble utgitt i 1999.
Nyhetsbrev I-3 2003-07-23 Jugoslavia Per ISO 3166-1s Nyhetsbrev V-8.
Nyhetsbrev I-4 2006-09-26 Serbia og Montenegro Per ISO 3166-1s Nyhetsbrev V-12.
Nyhetsbrev I-5 2006-12-01 Ingen. Rettelse til Nyhetsbrev I-4 ved å gi Serbia og Montenegro koden CSXX.
Nyhetsbrev I-6 2011-03-14 De nederlandske Antiller Per ISO 3166-1s Nyhetsbrev VI-8.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «Updates on ISO 3166». ISO.
 2. ^ «ISO 3166-3» Arkivert 24. desember 2018 hos Wayback Machine.. International Organization for Standardization (ISO).
 3. ^ «Codes to history: Code for formerly used names of countries completes the trilogy of country codes» Arkivert 24. desember 2018 hos Wayback Machine.. ISO Bulletin. ISO. 2000-04. ss. 10–12
 4. ^ Clive Feather (2003-07-25). «Country codes in ISO 3166 (Table 2: codes withdrawn from use)».

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata