Hovedserien (astronomi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hertzsprung-Russell-diagrammet

Hovedserien er et begrep i astronomien som betegner stjerner som fusjonerer hydrogen til helium. Ca. 90 % av alle kjente stjerner ligger på hovedserien, og dette er den mest stabile og lengste fasen i en stjernes livssyklus. Den tegnes gjerne inn som et diagonalt bånd i Hertzsprung-Russel-diagrammer.

Solen er en typisk hovedseriestjerne som har omtrent 4,5 milliarder år igjen på hovedserien. Jo større en stjerne er, jo kortere tid vil den tilbringe på hovedserien. En stor stjerne fusjonerer hydrogen til helium mye mer effektivt enn en liten stjerne, og bruker opp hydrogenet i kjernen på noen titalls millioner år. Mindre stjerner kan være på hovedserien i flere milliarder år, slik som Solen.

Stjerner med masse opptil ca. 6 solmasser ender opp som hvite dverger. Når kjernereaksjonene avtar og til slutt stopper, vil gravitasjonen presse stjernen mer og mer sammen.

Røde dverger har mellom 10 og 50 prosent av massen til Sola og er tilsvarende mindre i diameter. Problemet med å observere røde dverger er at de er så svake.