Holbergprisen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Må ikke forveksles med den danske Holberg-medaljen som deles ut av Dansk Forfatterforening

Holbergprisen, formelt Holbergs internasjonale minnepris, utdeles som en anerkjennelse for særlig viktig og betydningsfull vitenskapelig forskning innen humaniora, samfunnsvitenskaper, jus eller teologi. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, kunnskap eller innsikt, ved ny bruk av eksisterende teorier eller ved de metoder som benyttes. Prisen er oppkalt etter den norsk-danske forfatteren Ludvig Holberg. Den ble første gang utdelt i 2004, og beløper seg til 4,5 millioner kroner. Dens formål er å øke den sosiale bevissthet om ånds- og sosialvitenskapenes betydning. Holbergprisen har sin parallell i Abelprisen i matematikk.

Organisering[rediger | rediger kilde]

Holbergprisen ble opprettet av det norske Stortinget 1. juli 2003. Prisen finansieres over statsbudsjettet, og administreres av Universitetet i Bergen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Bergen utnevner Holbergstyret som er ansvarlig for aktivitetene knyttet til Holbergprisen. Styret ledes av Sigmund Grønmo.

Holbergstyret velger prisvinner etter innstilling fra Holbergkomiteen som består av internasjonale forskere på fagfeltene prisen dekker. Holbergkomiteen henter igjen inn rapporter på "short-list"-kandidatene fra internasjonale eksperter før de gir sin anbefaling til styret. Komiteen består av: Kwame Anthony Appiah, professor i filosofi, Princeton University, Pratap Bhanu Mehta, bestyrer, Centre for Policy Research, New Delhi, Helga Nowotny, professor, visepresident i Det europeiske forskningsråd, Mary Jacobus, professor i engelsk, Cambridge University, Cambridge, Storbritannia og Etan Kohlberg, professor i arabisk språk og litteratur, Hebrew University of Jerusalem.

Den høytidelige prisutdelingen finner sted i Håkonshallen i Bergen, Norge, i juni.

Prisvinnere[rediger | rediger kilde]

Holbergprisen i media[rediger | rediger kilde]

Samfunnsforskeren Jon Elster spilte i 2006 en sentral rolle i en debatt i norske akademiske miljøer om prisen. I en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift samt i en kronikk i Aftenposten i 2006 beskrev han tildelingen av prisen til Julia Kristeva som «skandaløs» og var også kritisk til tildelingen til Shmuel N. Eisenstadt. Elster hevdet at tildelingene skyldtes at medlemmer av priskomitéen sto prisvinnerne nær.[8]

I 2013 fulgte Elster opp med ny kritikk av Holberg-prisen. Denne gang kritiserte han utdelingen av prisen til franskmannen Bruno Latour. I korte trekk mente Elster at utdelingen representerte et lavmål for Holberg-prisen, fordi Latour «...så eksplisitt (skjønt han er aldri helt eksplisitt om noe) forkaster tanken om at forskningen søker kunnskap og sannhet».[9] Selv mente Latour at kritikken fra Elster var «...ganske tullete».[10]

Formidling og andre priser[rediger | rediger kilde]

Som ledd i formidlingsarbeidet knyttet til Holbergprisen deler Universitetet i Bergen ut to andre priser:

  • Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år.
  • Holbergprisen i skolen er en utmerkelse som gis til skoleelever i videregående skole. Elevene veiledes av lærere og etablerte forskere.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]