Helsedirektoratet (2008–)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Helsedirektoratet
TypeDirektorat
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2002; 17 år siden (2002-01-01)[1]
HelsedirektørBjørn Guldvog
HovedkontorVitaminveien 4, Oslo
UndergrupperHelfo
EierHelse- og omsorgsdepartementet
Ansatte819 (2016)[2]
Nettsidehelsedirektoratet.no

Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet har også oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Direktoratet er faglig rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk og forvalter av lov og regelverk innenfor helse- og omsorgssektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen i Norge.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat i direktoratet, og Helsedirektoratet har det administrative ansvaret for Pasient- og brukerombudene (POBO).

Visjon og mål[rediger | rediger kilde]

Helsedirektoratets visjon er God helse – gode liv. Direktoratets verdier er:[3]

  • Faglig styrke: Helsedirektoratets arbeid er kunnskapsbasert og støtter seg på godt faglig skjønn.
  • Åpenhet: Helsedirektoratets arbeid er preget av tydelighet, åpenhet, åpne prosesser og god kommunikasjon.
  • Samarbeid: Helsedirektoratets arbeid innebærer helhetlig tenkning, tverrfaglighet og dialog.

Historie[rediger | rediger kilde]

Helsedirektoratet slik vi kjenner det i dag ble opprettet 1. januar 2002 og het Sosial- og helsedirektoratet frem til 1. april 2008.Bakgrunnen for navneskiftet var en overføring av arbeidsoppgaver på sosialfeltet fra Sosial- og helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Ved opprettelsen i 2002 ble mange etater slått sammen til Sosial- og helsedirektoratet, deriblant Rusmiddeldirektoratet, Statens tobakksskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Giftinformasjonssentralen og bl.a. deler av Helsetilsynet.

I januar 2007 ble Norsk pasientregister organisert inn i Helsedirektoratet.

I januar 2009 ble Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), som blant annet dekker legemiddelrefusjoner, refusjoner til primærhelsetjenesten og private avtalespesialister, flyttet fra NAV til Helsedirektoratet. HELFO forvalter ca.25 milliarder kroner årlig gjennom direkte oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har HELFO ansvar for ordningen med fastlegebytter og europeisk helsetrygdkort.

Fra 1. januar 2016 ble Statens strålevern en egen etat i Helsedirektoratet. Fra samme dato ble Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) innlemmet i direktoratet, sammen med Seksjon for meldeordninger og Sekretariatet for nasjonalt råd for kvalitet og prioritering fra Kunnskapssenteret. Statens strålevern ble gjenopprettet som eget direktorat (under helse- og omsorgsdepartmentet) i 1. juli 2017. [4]

Bjørn-Inge Larsen var helsedirektør i perioden 2002-2012.

Fra 1945 til 2001 var Helsedirektoratet også navnet på helseforvaltningens sentrale organ som omfattet både forvaltning og tilsyn, inntil tilsyn ble skilt ut i et eget direktorat, Statens helsetilsyn.

I 2018 flyttet direktoratet til nye lokaler i Vitaminveien på Storo.

Organisasjonsstruktur[rediger | rediger kilde]

Direktoratet ledes av helsedirektør Bjørn Guldvog, assisterende helsedirektør er Olav Slåttebrekk. Direktoratet er delt opp i fem divisjoner:[5]

  • Folkehelse og forebygging
  • Kvalitet og forløp
  • Helseøkonomi og kompetanse
  • Analyse og samfunn
  • Digitalisering og helseregistre

Referanser[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]