Bedriftsøkonomi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Bedriftsøkonomi er et fagområde som skal gi kunnskaper om beslutninger innenfor private og offentlige organisasjoner, med sikte på å koordinere bruk av knappe ressurser slik at de best mulig fyller organisasjonens mål. Det bedriftsøkonomske fagområdet skal samtidig sette beslutningstakeren i stand til å bedømme samfunnsmessige virkninger av slike beslutninger, og til å handle innenfor både juridiske og etiske rammer. Bedriftsøkonomi er beslektet med samfunnsøkonomi gjennom et felles grunnlag i mikroøkonomiske teori.[1]

Regnskapet inneholder rådataene som danner utgangspunktet for all bedriftsøkonomi, men er i seg selv ikke nok. For å skaffe seg tilstrekkelig informasjon om bedriftens økonomiske stilling er det nødvendig å foreta ulike former for regnskaps- og lønnsomhetsanalyser. Internregnskap er viktig for økonomistyringen og et finansregnskap er nødvendig for skatteetaten.

Viktige områder i bedriftsøkonomien utover regnskapsanalysen, er foretakets finansiering, operasjonsanalyse, økonomisk styring, foretaksstrategi og organisasjonsteori.

Utdanning[rediger | rediger kilde]

I Norge er bedriftsøkonomi, tradisjonelt sett, ikke et universitetsfag, men et fag det har vært undervist i ved handelsskoler og tilsvarende institusjoner. I Europa, derimot, og særdeles i Tyskland, har faget i lengre tid vært et akademisk fag med en akademisk grad og et forskningsmiljø. Dette kan henge sammen med at private bedrifter spiller en helt annen økonomisk rolle i Tyskland enn i Norge.

Universitetsforlaget utgir tidsskriftet Beta. Scandinavian Journal of Business Research, som er Nordens eneste vitenskapelige tidsskrift i bedriftsøkonomi og har eksistert siden 1987. Hovedredaktør fra 1996 til 2013 var professor Odd Nordhaug ved Norges Handelshøyskole. Nå er det Astrid Kleppe.

På engelsk går det et skille mellom det som ofte betegnes som Economics (samfunnsøkonomi) og det som heter Business Administration eller Managerial Economics (bedriftsøkonomi).

I Norges forskningsråd sorterer også bedriftsøkonomi under samfunnsfagene.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Lars Fallan (27. april 2009). «Fagområdet bedriftsøkonomi» (PDF). Universitets- og høgskolerådet. Arkivert fra originalen (PDF) 20. oktober 2013. Besøkt 19. oktober 2013. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Kjell Gunnar Hoff Morten Helbæk Bedriftens økonomi (9. utgave) Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215039619

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]