Hopp til innhold

Debet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Debet er en regnskapsteknisk betegnelse som anvendes

I resultatregnskapet er en debetpost en kostnad siden kostnader reduserer resultatet, som igjen reduserer egenkapitalen som ligger på kreditsiden i balansen.

En debetpost vil alltid ha sin motpost i en bokføring som går til kredit.

Huskeregel: Å anvende kapital, debiteres. Å anskaffe kapital, krediteres. I kontoplanen innebærer kapitalanvendelse en økning av eiendeler eller kostnader mens kapitalanskaffelse innebærer økning av egenkapital, gjeld eller inntekter.

Debetsaldo[rediger | rediger kilde]

Debetsaldo er en saldo som står i venstre kolonne i regnskapet. For en eiendel betyr det at det er noe man eier. En debetsaldo i kontogruppe 2, betyr at man har noe tilgode hos noen. En debetsaldo i kontogruppe 3, betyr at man har kreditert salg, i kontogruppe 4 betyr det at man har kjøpt varer, i kontogruppe 5 betyr det at man har hatt personalkostnader, i kontogruppe 6 betyr det at man har hatt driftsutgifter, i kontogruppe 7 betyr det at man har hatt reise, representasjons, og salgskostnader. I kontogruppe 8 betyr det at man har hatt finanskostnader.

Se også[rediger | rediger kilde]