Hopp til innhold

Kredit

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Kredit er en regnskapsteknisk betegnelse som anvendes

I resultatregnskapet betegner kreditposter inntekter siden inntektene er med på å øke egenkapitalen som ligger på kreditsiden i balansen.

Kreditposten vil alltid ha sin motpost i en bokføring som går til debet.

Huskeregel: Å anskaffe kapital, krediteres. Å anvende kapital, debiteres. I kontoplanen innebærer kapitalanskaffelse en økning av egenkapital, gjeld eller inntekter mens kapitalanvendelse innebærer økning av eiendeler eller kostnader.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]