Hopp til innhold

Norsk RegnskapsStiftelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Norsk RegnskapsStifteslse (NRS) ble stiftet 27. april 1989 av blant andre Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Oslo Børs, Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole (NHH), Den norske Revisorforening og Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Stiftelsen har ifølge seg selv som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder og fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder[1]. Tidligere utførte ulike private organisasjoner dette arbeidet.

NRS utarbeider og utgir standarder for god regnskapsskikk, Norsk RegnskapsStandarder (NRS) [2], Norske bokføringsstandarder (NBS)[3] og Uttalelser om god bokføringsskikk (GBS)[4], foruten foreløpige standarder, høringsutkast og veiledninger.

God skikk[rediger | rediger kilde]

I Regnskapsloven §4-6 heter det at "Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk" og i bokføringsloven §4 punkt 10 at "Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokføringsskikk". Dette er en form for rettslig standard som skal fungere som en rettesnor for regnskapsfører når loven er for vagt formulert, eller den ikke omhandler ett spesifikt tema. Loven angir derfor rammene og hovedprinsippene som skal følges, mens standardene gir konkrete anvisniger for snevrere spørsmål.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ [1] Norsk regnskapsstiftelse

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Jan Terje Ellefsen & John Christian Langli: "Årsregnskapet", 2005, Gyldendal Norsk Forlag.


Autoritetsdata