Hopp til innhold

Finansregnskap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Årsregnskap»)
Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Et finansregnskap eller årsregnskap er en bedrifts offentlige regnskap og er i Norge lovpålagt i regnskapsloven[1] for en rekke selskapsformer. Er regnskapsføringen lovpålagt, er bedriften regnskapspliktig. Finansregnskapet viser bedriftens økonomiske utvikling og finansielle stilling. Finansregnskapet er den delen av regnskapet som først og fremst er rettet mot eksterne interessegrupper. Finansregnskapet fremlegges ved slutten av hvert kalenderår og gjelder for vedkommende år.

Formålet med finansregnskap

[rediger | rediger kilde]

Finansregnskapet har som formål å gi korrekt finansiell informasjon om selskapet og består av følgende deler:

  1. Resultatregnskap for året
  2. Balanse pr 31.12 vedkommende år (UB) og balanse pr 31.12 året før (IB)
  3. Noteopplysninger
  4. Kontantstrømoppstilling

For børsnoterte selskap skal også børsmeldinger taes med.

Finansregnskapet brukes ofte av ledelsen og de ansatte sammen med driftregnskapet når det skal treffes økonomiske beslutninger.

Finansregnskapet skal gi alle interessenter lik informasjon slik at de skal kunne fatte økonomiske beslutninger. Ulike grupper har behov for informasjon om den gitte økonomiske utviklingen i en bedrift. En bedrift er i større eller mindre grad avhengig av disse interessegruppene for og må derfor til en viss grad tilfredsstille dette informasjonsbehovet.

Regler om finansregnskap

[rediger | rediger kilde]

Det eksterne regnskapet er regulert ved lover og forskrifter. Norsk standard NS 4102 definerer oppstillingen av finansregnskapet. Ellers er finansregnskapet regulert av regnskapsloven av 1998, bokføringsloven av 2004, aksjeloven av 1997 og skatteloven av 1991. Er bedriften regnskapspliktig, kreves det autorisasjon hvis regnskapet føres av ekstern regnskapsfører i henhold til regnskapsførerloven. Dessuten finnes det ulike standarder for god regnskapsskikk og god bokføringsskikk som utarbeides av Norsk RegnskapsStiftelse.

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  • Agnor Bertheussen, Kjell Gunnar Hoff, Bedriftens Økonomi, Forelesning Høgskolen i Gjøvik
  • Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen, Finansregnskap med analyse, Gyldendal akademiske, 2010

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]