Våpenrulle

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Den svensk-norske unionskongens våpenskjold avbildet i våpenbok fra herolden Gelre ca. 1370-95. Den norske løve og folkungaættens svenske løve
Side fra den tyske Hyghalmen-våpenrulle fra ca. 1485

Våpenrulle eller våpenbok (engelsk og fransk: Armorial – på engelsk også: Roll of arms) er et manuskript, en bok eller lignende som gjengir blasoneringer (heraldiske beskrivelser) og/eller avbildninger av våpenskjold.

Manuskripter av denne typen kjennes allerede fra 1200-tallet og er bevart i avskrifter i Frankrike, England og Tyskland. Fra 1800-tallet er flere av disse blitt utgitt som bøker, til dels i faksimile, og fagkyndig kommentert, særlig med identifikasjon av personer og slektsnavn.

Våpenrullene kan være laget i anledning av en turnering, et slag i krig og lignende, eller som herolders (heraldiske fagmenns) profesjonelle opptegnelser til eget bruk og/eller til presentasjon for fyrster og andre. I sistnevnte type våpenruller er det flere som har med våpenskjold fra mange land og i tillegg en del fantasivåpen fra historiske eller oppdiktede personer.

Våpentegningene er gjerne fargelagte og i høy kvalitet. De gjengir imidlertid normaliserte versjoner av våpnene, og de er ikke direkte avbildninger av hvordan de omtalte personer selv brukte sine våpen. Våpenrullene kan være viktige kilder til informasjon om farger (tinkturer) i våpenskjold som ellers kjennes bare fra ensfargede segl, eller der fargene først er kjent fra senere tid.

Det er ikke bevart skandinaviske våpenruller fra middelalderen, men skandinaviske kongers og enkelte andre stormenns våpen er gjengitt i flere utenlandske våpenruller. Det finnes imidlertid fra 1600-tallet også skandinaviske opptegnelser og våpenboklignende manuskripter med våpentegninger, til dels beskrivelser og persondata.

Norske former for våpenbøker er dansken Rostgaards våpenbok innsamlet i Norge av studenten Ole Nysted ("Døve Ole"), og våpenboken etter lagmann Nicolas Bergh. Det finnes også våpenbøker nedtegnet av Lisbet Bryske og andre danske adelsdamer, som inneholder flere norske person- og slektsvåpen i farger, til dels fra før 1500.

Fra nyere tid finnes en mengde trykte våpenbøker fra mange europeiske land. De har våpenskjold samlet etter forskjellige kriterier, særlig etter geografiske områder. I Sverige utgis for tiden skandinaviske våpen i verket "Skandinavisk Vapenrulla" som kommer i hefter, under en fagkyndig redaksjon. Heftene gjengir våpenavbildninger i farger, blasoneringer og slekts-/persondata. Våpnene er bl.a. norske og de er for enkeltpersoner, slekter, myndigheter og sammenslutninger.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Iver Nielssøn Hirtzholm: Insignia quædam virorum illustrium in Norvegia quodam habitantium, (fra før 1693), Ms.4° 597 Nasjonalbiblioteket, og på Wikipedia commons:[[1]]
 • "Nicolas Berghs våpenbok", datert Moss 16. september 1712, i avskrift med tegninger i Haagen Krog Steffens: Slægten Aall, Christiania 1908
 • Hallvard Trætteberg: Norges våbenmerker. Norske by- og adelsvåben, utgitt av Kaffe Hag Oslo 1933 som hefte med våpnene som klistremerker. Tilsvarende hefter utga Kaffe Hag for flere europeiske land i 1930-årene, fortrinnsvis med landskapsvåpen av flere slag.
 • William Christensen: «Nogle Bemærkninger om Slægtebøger, især om Sophie Belows Slægtebog», Personalhistorisk tidsskrift (=PT) 7.rekke IV, København 1920, side 1-50.
 • William Christensen: «Nogle Bemærkninger om den historiske Interesse hos den gamle danske Adel», Festskrift til Kristian Erslev, 1927, side 321-338.
 • William Christensen: «Nogle Slægtebogs- og Våbenbogs-Undersøgelser», PT 9.rekke II, 1929, side 1-37.
 • William Christensen: Lisbet-Bryske-Tekster, PT 9.rekke IV, 1931, side 1-56.
 • William Christensen: «Lisbet og Beate Huitfeldt som personalhistoriske Forfattere», PT 9.rekke V, 1932, side 1-20.
 • William Christensen: «Vibeke Podebusks slægtebog?», PT 10.rekke I, 1934, side 1-42.
 • Sven Tito Achen: «De skandinaviske kongevåbener i Wijnbergen-våbenbogen», Heraldisk Tidsskrift, hefte nr 20 (bind 2), side 441-445, København 1969
 • D. L. Galbraith: Manuel du Blason, Lausanne 1977 (1. utgave 1942 og ny utgave 1977 ved Léon Jéquier), side 72-73
 • Ottfried Neubecker: Heraldik. Kilder, brug, betydning, København 1979 (oversatt og bearbeidet for Skandinavia av Nils G. Bartholdy), side 268-272
 • Harald Nissen og Terje Bratberg: Schønings våpenbok – Gamle Norske Adel Efter et gammelt Manuskript Assessor Ifver Hirtzholm tilhørende, Pirforlaget, Trondheim 2013