Hopp til innhold

Bunnlinje

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Bunnlinje også kjent under begrepene resultat etter skatt, årsresultat og nettoinntekt, på nynorsk botnlinje, etter engelsk bottom line, er stedet i et resultatregnskap som viser det økonomiske resultatet. Mens bunn- eller sluttlinja står nederst og i bunnen av et regnskap, og altså viser resultatet eller lønnsomheten i et selskap, står topplinja i toppen av regnskapet og viser inntektene eller salget til selskapet.

I overført betydning kan ordet bunnlinje brukes om «det viktige, det som det til sist handler om».

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]