Takhtajan-systemet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Takhtajan-systemet er en klassifikasjon for blomsterplantene som ble publisert av den sovjetisk-armenske botanikeren Armen Takhtajan i flere versjoner fra 1950-tallet til 2009. Takhtajans system var en av de to mest innflytelsesrike systemene i siste halvdel av nittenhundretallet (det andre ble publisert av Arthur Cronquist, New York, USA). Disse to systemene ligner ganske mye på hverandre blant annet fordi de to forskerne kommuniserte med hverandre over flere tiår. De viktigste forskjellene mellom systemene er at Takhtajan opererte med flere taksa på alle nivåer i hierarkiet.

Til grunn for oppbygginga av klassifikasjonen var et bredt spekter av karakterer, slik som anatomi, embryologi, kjemiske stoffer, pigmentering og pollen morfologi. Parafyletiske grupper aksepteres og det legges stor vekt på inndelinger i grupper på alle nivåer i Linnes hierarki.

Klassifikasjon[rediger | rediger kilde]

Takhtajan oppfatter blomsterplantene som en divisjon (phylum) og gir navnet Magnoliophyta. Denne divisjonen deles i de to klassiske gruppene tofrøbladete og enfrøbladete som dermed blir klasser, hhv. Magnoliopsida og Liliopsida. Disse deles så inn i underklasser:

Tofrøbladete (11): Magnoliidae, Nymphaeidae, Nelumbonidae, Ranunculidae, Caryophyllidae, Hamamelididae, Dilleniidae, Rosidae, Cornidae, Asteridae, Lamiidae

Enfrøbladete (6): Liliidae, Commelinidae, Arecidae, Alismatidae, Triurididae, Aridae

Takhtajan bruker også overordensnivået, hhv. 55 og 16 i de to klassene. Han deler klassene videre inn i 175 og 57 ordner og har i alt 589 familier fordelt på 458 tofrøbladete og 131 enfrøbladete.

Divisjon Magnoliophyta[rediger | rediger kilde]

Klasse Magnoliopsida[rediger | rediger kilde]

1. Underklasse Magnoliidae
1. Overorden Magnolianae
1. Orden Magnoliales
1. Degeneriaceae
2. Himantandraceae
3. Magnoliaceae
2. Orden Winterales
4. Winteraceae
3. Orden Canellales
5. Canellaceae
4. Orden Illiciales
6. Illiciaceae
7. Schisandraceae
5. Orden Austrobaileyales
8. Austrobaileyaceae
6. Orden Eupomatiales
9. Eupomatiaceae
7. Orden Annonales
10. Annonaceae
8. Orden Myristicales
11. Myristicaceae
9. Orden Aristolochiales
12. Aristolochiaceae
2. Overorden Lactoridanae
10. Orden Lactoridales
13. Lactoridaceae
3. Overorden Piperanae
11. Orden Piperales
14. Saururaceae
15. Piperaceae
16. Peperomiaceae
4. Overorden Lauranae
12. Orden Laurales
17. Amborellaceae
18. Trimeniaceae
19. Monimiaceae
20. Gomortegaceae
21. Hernandiaceae
22. Lauraceae
13. Orden Calycanthales
23. Calycanthaceae
24. Idiospermaceae
14. Orden Chloranthales
25. Chloranthaceae
5. Overorden Rafflesianane
15. Orden Hyndorales
26. Hyndoraceae
16. Orden Rafflesiales(Cytinales)
27. Apodanthaceae
28. Mitrastemonaceae
29. Rafflesiaceae
30. Cytinaceae
6. Overorden Balanophoranae
17. Orden Cynomoriales
31. Cynomoriaceae
18. Orden Balanophorales
32. Mystropetalaceae
33. Dactylanthaceae
34. Lophophytaceae
35. Sarcophytaceae
36. Scybaliaceae
37. Helosidaceae
38. Langsdorffiaceae
39. Balanophoraceae
2. Underklasse Nymphaeidae
7. Overorden Nymphaeanae
19. Orden Hydropeltidales
40. Hydropetidaceae
41. Cabombaceae
20. Orden Nymphaeales
42. Nupharaceae
43. Nymphaeaceae
44. Barclayaceae
8. Overorden Ceratophyllanae
21. Orden Ceratophyllales
45. Ceratophyllaceae
3. Underklasse Nelumbonidae
9. Overorden Nelumbonanae
22. Orden Nelumbonales
46. Nelumbonaceae
4. Underklasse Ranunculidae
10. Overorden Ranunculanae
23. Orden Lardizabalales
47. Lardizabalaceae
48. Sargentodoxaceae
24. Orden Menispermales
49. Menispermaceae
25. Orden Berberidales
50. Nandinaceae
51. Berberidaceae
52. Ranzaniaceae
53. Podophyllaceae
26. Orden Ranunculales
54. Ranunculaceae
27. Orden Circaeasterales
55. Kingdoniaceae
56. Circaeasteraceae
28. Orden Hydrastidales
57. Hydrastidaceae
29. Orden Glaucidiales
58. Glaucidiaceae
30. Orden Paeoniales
59. Paeoniaceae
31. Orden Papaverales
60. Papaveraceae
61. Pteridophyllaceae
62. Hypecoaceae
63. Fumariaceae
5. Underklasse Caryophyllidae
11. Overorden Caryophyllanae
32. Orden Caryophyllales
64. Phytolaccaceae
65. Gisekiaceae
66. Agdestidaceae
67. Barbeuiaceae
68. Achatocarpaceae
69. Petiveriaceae
70. Nyctaginaceae
71. Aizoaceae
72. Sesuviaceae
73. Tetragoniaceae
74. Stegnospermaceae
75. Portulacaceae
76. Hectorellaceae
77. Basellaceae
78. Halophytaceae
79. Cactaceae
80. Didiereaceae
81. Molluginaceae
82. Caryophyllaceae
83. Amaranthaceae
84. Chenopodiaceae
12. Overorden Gyrostemonanae
33. Orden Gyrostemonales
85. Gyrostemonaceae
13. Overorden Polygonanae
34. Orden Polygonales
86. Polygonaceae
14. Overorden Plumbaginanae
35. Orden Plumbaginales
87. Plumbaginaceae
6. Underklasse Hamamelididae
15. Overorden Trochodendranae
36. Orden Trochodendrales
88. Trochodendraceae
89. Tetracentraceae
37. Orden Cercidiphyllales
90. Cercidiphyllaceae
38. Orden Eupteleales
91. Eupteleaceae
16. Overorden Myrothamnanae
39. Orden Myrothamnales
92. Myrothamnaceae
17. Overorden Hamamelidanae
40. Orden Hamamelidales
93. Hamamelidaceae
94. Altingiaceae
95. Platanaceae
18. Overorden Barbeyanae
41. Orden Barbeyales
96. Barbeyaceae
19. Overorden Daphniphyllanae
42. Orden Daphniphyllales
97. Daphniphyllaceae
43. Orden Balanopales
98. Balanopaceae
20. Overorden Buxanae
44. Orden Didymelales
99. Didymelaceae
45. Orden Buxales
100. Buxaceae
46. Orden Simmondsiales
101. Simmondsiaceae
21. Overorden Faganae
47. Orden Fagales
102. Fagaceae
103. Nothofagaceae
48. Orden Corydales
104. Betulaceae
105. Corylaceae
106. Ticodendraceae
22. Overorden Casuarinanae
49. Orden Casuarinales
107. Casuarinaceae
23. Overorden Juglandanae
50. Orden Myricales
108. Myricaceae
51. Orden Rhoipteleales
109. Rhoipteleaceae
52. Orden Juglandales
110. Juglandaceae
7. Underklasse Dilleniidae
24. Overorden Dillenianae
53. Orden Dilleniales
111. Dilleniaceae
25. Overorden Theanae
54. Orden Paracryphiales
112. Paracryphiaceae
55. Orden Theales
113. Stachyuraceae
114. Theaceae
115. Asteropeiaceae
116. Pentaphylacaceae
117. Tetrameristaceae
118. Oncothecaceae
119. Marcgraviaceae
120. Caryocaraceae
121. Pellicieraceae
56. Orden Hypericales
122. Bonnetiaceae
123. Clusiaceae
124. Hypericaceae
57. Orden Physenales
125. Physenaceae
58. Orden Medusagynales
126. Medusagynaceae
59. Orden Ochnales
127. Strasburgeriaceae
128. Ochnaceae
129. Sauvagesiaceae
130. Lophiraceae
131. Quiinaceae
132. Scytopetalaceae
60. Orden Elatinales
133. Elatinaceae
61. Orden Ancistrocladales
134. Ancistrocladaceae
62. Orden Dioncophyllales
135. Dioncophyllaceae
63. Orden Lecythidales
136. Barringtoniaceae
137. Lecythidaceae
138. Napoleonaeaceae
139. Foetidaceae
140. Asteranthaceae
26. Overorden Sarracenianae
64. Orden Sarraceniales
141. Sarraceniaceae
27. Overorden Nepenthanae
65. Orden Nepenthales
142. Nepenthaceae
66. Orden Droserales
143. Droseraceae
28. Overorden Ericananae
67. Orden Actinidiales
144. Actinidiaceae
68. Orden Ericales
145. Clethraceae
146. Cyrillaceae
147. Ericaceae
148. Epacridaceae
149. Empetraceae
69. Orden Diapensiales
150. Diapensiaceae
70. Orden Bruniales
151. Bruniaceae
152. Grubbiaceae
71. Orden Geissolomatales
153. Geissolomataceae
72. Orden Fouquieriales
154. Fouquieriaceae
29. Overorden Primulanae
73. Orden Styracales
155. Styracaceae
156. Symplocaceae
157. Ebenaceae
158. Lissocarpaceae
74. Orden Sapotales
159. Sapotaceae
75. Orden Myrsinales
160. Myrsinaceae
161. Theophrastaceae
76. Orden Primulales
162. Primulaceae
30. Overorden Violanae
77. Orden Violales
163. Berberidopsidaceae
164. Aphloiaceae
165. Bembiciaceae
166. Flacourtiaceae
167. Lacistemataceae
168. Peridiscaceae
169. Violaceae
170. Dipentodontaceae
171. Scyphostegiaceae
78. Orden Passiflorales
172. Passifloraceae
173. Turneraceae
174. Malesherbiaceae
175. Achariaceae
79. Orden Caricales
176. Caricaceae
80. Orden Salicales
177. Salicaceae
81. Orden Tamaricales
178. Reaumuriaceae
179. Tamaricaceae
180. Frankeniaceae
82. Orden Cucurbitales
181. Cucurbitaceae
83. Orden Begoniales
182. Datiscaceae
183. Tetramelaceae
184. Begoniaceae
84. Orden Capparales
185. Capparaceae
186. Pentadiplandraceae
187. Koeberliniaceae
188. Brassicaceae
189. Tovariaceae
190. Resedaceae
85. Orden Moringales
191. Moringaceae
86. Orden Batales
192. Bataceae
31. Overorden Malvanae
87. Orden Cistales
193. Bixaceae
194. Cochlospermaceae
195. Cistaceae
88. Orden Elaeocarpales
196. Elaeocarpaceae
89. Orden Malvales
197. Tiliaceae
198. Dirachmaceae
199. Monotaceae
200. Dipterocarpaceae
201. Sarcolaenaceae
202. Plagiopteraceae
203. Huaceae
204. Sterculiaceae
205. Diegodendraceae
206. Sphaerosepalaceae
207. Bombacaceae
208. Malvaceae
32. Overorden Urticanae
90. Orden Urticales
209. Ulmaceae
210. Moraceae
211. Cannabaceae
212. Cecropiaceae
213. Urticaceae
33. Overorden Euphorbianae
91. Orden Euphorbiales
214. Euphorbiaceae
215. Dichapetalaceae
216. Aetoxicaceae
92. Orden Thymelaeales
217. Gonystylaceae
218. Thymelaeaceae
8. Underklasse Rosidae
34. Overorden Saxifraganae
93. Orden Cunoniales
219. Cunoniaceae
220. Davidsoniaceae
221. Eucryphiaceae
222. Brunelliaceae
94. Orden Saxifragales
223. Tetracarpaeaceae
224. Penthoraceae
225. Crassulaceae
226. Saxifragaceae
227. Grossulariaceae
228. Pterostemoniaceae
229. Iteaceae
230. Eremosynaceae
231. Vahliaceae
95. Orden Cephalotales
232. Cephalotaceae
96. Orden Greyiales
233. Greyiaceae
97. Orden Francoales
234. Francoaceae
98. Orden Haloragales
235. Haloragaceae
99. Orden Podostemales
236. Podostemaceae
100. Orden Gunnerales
237. Gunneraceae
35. Overorden Rosanae
101. Orden Rosales
238. Rosaceae
239. Neuradaceae
102. Orden Crossosomatales
240. Crossosomataceae
103. Orden Chrysobalanales
241. Chrysobalanaceae
36. Overorden Rhizophoranae
104. Orden Anisophylleales
242. Anisophylleaceae
105. Orden Rhizophorales
243. Rhizophoraceae
37. Overorden Myrtanae
106. Orden Myrtales
244. Alzateaceae
245. Rhynchoacalycaceae
246. Penaeaceae
247. Oliniaceae
248. Combretaceae
249. Crypteroniaceae
250. Memecylaceae
251. Melastomataceae
252. Lythraceae
253. Punicaceae
254. Duabangaceae
255. Sonneratiaceae
256. Onagraceae
257. Trapaceae
258. Psiloxylaceae
259. Heteropyxidaceae
260. Myrtaceae
38. Overorden Fabanae
107. Orden Fabales
261. Fabaceae
39. Overorden Rutanae
108. Orden Sapindales
262. Staphyleaceae
263. Tapisciaceae
264. Melianthaceae
265. Sapindaceae
266. Hippocastanaceae
267. Aceraceae
268. Bretschneideraceae
269. Akaniaceae
109. Orden Tropaeolales
270. Tropaeolaceae
110. Orden Sabiales
271. Sabiaceae
272. Meliosmaceae
111. Orden Connarales
273. Connaraceae
112. Orden Rutales
274. Rutaceae
275. Rhabdodendraceae
276. Cneoraceae
277. Simaroubaceae
278. Surianaceae
279. Irvingiaceae
280. Kirkiaceae
281. Pteroxylaceae
282. Tepuianthaceae
283. Meliaceae
113. Orden Leitneriales
284. Leitneriaceae
114. Orden Coriariales
285. Coriariaceae
115. Orden Burserales
286. Burseraceae
287. Anacardiaceae
288. Podoaceae
40. Overorden Geranianae
116. Orden Linales
289. Hugoniaceae
290. Linaceae
291. Ctenolophonaceae
292. Ixonanthaceae
293. Humiriaceae
294. Erythroxylaceae
117. Orden Oxalidales
295. Oxalidaceae
296. Lepidobotryaceae
118. Orden Geraniales
297. Hypseocharitaceae
298. Vivianaceae
299. Geraniaceae
300. Ledocarpaceae
301. Rhynchotecaceae
119. Orden Biebersteiniales
302. Biebersteiniaceae
120. Orden Balsaminales
303. Balsaminaceae
121. Orden Zygophyllales
304. Zygophyllaceae
305. Peganaceae
306. Balanitaceae
307. Nitrariaceae
308. Tetradiclidaceae
122. Orden Vochysiales
309. Malpighiaceae
310. Trigoniaceae
311. Vochysiaceae
312. Tremandraceae
313. Krameriaceae
123. Orden Polygalales
314. Polygalaceae
315. Xanthophyllaceae
316. Emblingiaceae
41. Overorden Corynocarpanae
124. Orden Corynocarpales
317. Corynocarpaceae
42. Overorden Celastranae
125. Orden Brexiales
318. Ixerbaceae
319. Brexiaceae
320. Rousseaceae
126. Orden Parnassiales
321. Parnassiaceae
322. Lepuropetalaceae
127. Orden Celastrales
323. Goupiaceae
324. Celastraceae
325. Lophopyxidaceae
326. Stackhousiaceae
128. Orden Salvadorales
327. Salvadoraceae
129. Orden Icacinales
328. Aquifoliaceae
329. Phellinaceae
330. Icacinaceae
331. Sphenstemonaceae
130. Orden Metteniusales
332. Metteniusaceae
131. Orden Cardiopteridales
333. Cardiopteridaceae
43. Overorden Santalanae
132. Orden Medusandrales
334. Medusandraceae
133. Orden Santalales
335. Olacaceae
336. Opiliaceae
337. Aptandraceae
338. Octoknemaceae
339. Santalaceae
340. Misodendraceae
341. Loranthaceae
342. Viscaceae
343. Eremolepidaceae
44. Overorden Rhamnanae
134. Orden Rhamnales
344. Rhamnaceae
135. Orden Elaeagnales
345. Elaeagnaceae
45. Overorden Proteanae
136. Orden Proteales
346. Proteaceae
46. Overorden Vitanae
137. Orden Vitales
347. Vitaceae
348. Leeaceae
9. Underklasse Cornidae
47. Overorden Cornanae
138. Orden Hydrangeales
349. Escalloniaceae
350. Hydrangeaceae
351. Abrophyllaceae
352. Argophyllaceae
353. Corokiaceae
354. Alseuosmiaceae
355. Carpodetaceae
356. Phyllonomaceae
357. Pottingeriaceae
358. Tribulaceae
359. Melanophyllaceae
360. Montiniaceae
361. Kaliphoraceae
362. Columelliaceae
139. Orden Desfontainiales
363. Desfontainiaceae
140. Orden Roridulales
364. Roridulaceae
141. Orden Cornales
365. Davidiaceae
366. Nyssaceae
367. Mastixiaceae
368. Curtisiaceae
369. Cornaceae
370. Alangiaceae
142. Orden Garryales
371. Garryaceae
143. Orden Aucubales
372. Aucubaceae
144. Orden Griseliniales
373. Griseliniaceae
145. Orden Eucommiales
374. Eucommiaceae
146. Orden Aralidiales
375. Aralidiaceae
147. Orden Toricelliales
376. Toricelliaceae
48. Overorden Aralianae
148. Orden Helwingiales
377. Helwingiaceae
149. Orden Araliales
378. Araliaceae
379. Hydrocotylaceae
380. Apiaceae
150. Orden Pittosporales
381. Pittosporaceae
151. Orden Byblidales
382. Byblidaceae
49. Overorden Dipsacanae
152. Orden Viburnales
383. Viburnaceae
153. Orden Adoxales
384. Sambucaceae
385. Adoxaceae
154. Orden Dipsacales
386. Caprifoliaceae
387. Valerianaceae
388. Triplostegiaceae
389. Dipsacaceae
390. Morinaceae
10. Underklasse Asteridae
50. Overorden Campanulanae
155. Orden Campanulales
391. Pentaphragmataceae
392. Sphenocleaceae
393. Campanulaceae
394. Cyphocarpaceae
395. Nemacladaceae
396. Cyphiaceae
397. Lobeliaceae
156. Orden Goodeniales
398. Brunoniaceae
399. Goodeniaceae
157. Orden Stylidiales
400. Donatiaceae
401. Stylidiaceae
158. Orden Menyanthales
402. Menyanthaceae
51. Overorden Asteranae
159. Orden Calycerales
403. Calyceraceae
160. Orden Asterales
404. Asteraceae
11. Underklasse Lamiidae
52. Overorden Gentiananae
161. Orden Gentianales
405. Gelsemiaceae
406. Loganiaceae
407. Strychnaceae
408. Antoniaceae
409. Spigeliaceae
410. Gentianaceae
411. Saccifoliaceae
412. Geniostomaceae
413. Plocospermataceae
162. Orden Rubiales
414. Dialpetalanthaceae
415. Rubiaceae
416. Theligonaceae
417. Carlemanniaceae
163. Orden Apocynales
418. Apocynaceae
53. Overorden Solananae
164. Orden Solanales
419. Solanaceae
420. Scleropohylacaceae
421. Duckeodendraceae
422. Goetzeaceae
165. Orden Convolvulales
423. Convolvulaceae
424. Cuscutaceae
166. Orden Polemoniales
425. Polemoniaceae
167. Orden Boraginales
426. Hydrophyllaceae
427. Boraginaceae
428. Tetrachondraceae
429. Hoplestigmataceae
430. Lennoaceae
168. Orden Limnanthales
431. Limnanthaceaes
54. Overorden Loasanae
169. Orden Loasales
432. Loasaceae
170. Orden Oleales
433. Oleaceae
55. Overorden Lamianae
171. Orden Scrophulariales
434. Buddlejaceae
435. Retziaceae
436. Stilbaceae
437. Scrophulariaceae
438. Oftiaceae
439. Globulariaceae
440. Gesneriaceae
441. Plantaginaceae
442. Bignoniaceae
443. Pedaliaceae
444. Martyniaceae
445. Trapellaceae
446. Myoporaceae
447. Acanthaceae
448. Lentibulariaceae
172. Orden Lamiales
449. Verbenaceae
450. Phrymaceae
451. Cyclocheliaceae
452. Symphoremataceae
453. Avicenniaceae
454. Viticaceae
455. Lamiaceae
173. Orden Callitrichales
456. Callitrichaceae
174. Orden Hydrostachyales
457. Hydrostachyaceae
175. Orden Hippuridales
458. Hippuridaceae

Klasse Liliopsida[rediger | rediger kilde]

1. Underklasse Liliidae
56. Overorden Lilianae
176. Orden Melanthiales
459. Tofieldiaceae
460. Melanthiaceae
461. Japonoliriaceae
462. Xerophyllaceae
463. Nartheciaceae
464. Heloniadaceae
465. Chionographidaceae
177. Orden Colchicales
466. Tricyrtidaceae
467. Burchardiaceae
468. Uvulariaceae
469. Campynemataceae
470. Scoliopaceae
471. Colchicaceae
472. Calochortaceae
178. Orden Trilliales
473. Trilliaceae
179. Orden Liliales
474. Liliaceae
475. Medeolaceae
180. Orden Alstroemeriales
476. Alstroemeriaceae
181. Orden Iridales
477. Geosiridaceae
478. Iridaceae
182. Orden Tecophilaeales
479. Ixioliriaceae
480. Lanariaceae
481. Walleriaceae
482. Tecophilaeaceae
483. Cyanastraceae
484. Eriospermaceae
183. Orden Burmanniales
485. Burmanniaceae
486. Thismaceae
487. Corsiaceae
184. Orden Hypoxidales
488. Hypoxidaceae
185. Orden Orchidales
489. Orchidaceae
186. Orden Amaryllidales
490. Hemerocallidaceae
491. Hyacinthaceae
492. Alliaceae
493. Hesperocallidaceae
494. Hostaceae
495. Agavaceae
496. Amaryllidaceae
187. Orden Asparagales
497. Convallariaceae
498. Ophiopogonaceae
499. Ruscaceae
500. Asparagaceae
501. Dracaenaceae
502. Nolinaceae
503. Blandfordiaceae
504. Herreriaceae
505. Phormiaceae
506. Dianellaceae
507. Doryanthaceae
508. Asteliaceae
509. Asphodelaceae
510. Aloaceae
511. Anthericaceae
512. Aphyllanthaceae
188. Orden Xanthorrhoeales
513. Baxteriaceae
514. Lomandraceae
515. Dasypogonaceae
516. Calectasiaceae
517. Xanthorrhoeaceae
189. Orden Hanguanales
518. Hanguanceae
57. Overorden Dioscoreanae
190. Orden Stemonales
519. Stemonaceae
520. Croomiaceae
521. Pentastemonaceae
191. Orden Smilacales
522. Luzuriagaceae
523. Philesiaceae
524. Ripogonaceae
525. Smilacaceae
526. Petermanniaceae
192. Orden Dioscoreales
527. Stenomeridaceae
528. Trichopodaceae
529. Avetraceae
530. Dioscoreaceae
193. Orden Taccales
531. Taccaceae
2. Underklasse Commelinidae
58. Overorden Bromelianae
194. Orden Bromeliales
532. Bromeliaceae
195. Orden Velloziales
533. Velloziaceae
59. Overorden Pontederianae
196. Orden Philydrales
534. Philydraceae
197. Orden Pontederiales
535. Pontederiaceae
198. Orden Haemodorales
536. Haemodoraceae
537. Conostylidaceae
60. Overorden Zingiberanae
199. Orden Musales
538. Strelitziaceae
539. Musaceae
540. Heliconiaceae
200. Orden Lowiales
541. Lowiaceae
201. Orden Zingiberales
542. Zingiberaceae
543. Costaceae
202. Orden Cannales
544. Cannaceae
545. Marantaceae
61. Overorden Commelinanae
203. Orden Commelinales
546. Commelinaceae
204. Orden Mayacales
547. Mayacaceae
205. Orden Xyridales
548. Xyridaceae
206. Orden Rapateales
549. Rapateaceae
207. Orden Eriocaulales
550. Eriocaulaceae
62. Overorden Hydatellanae
208. Orden Hydatellales
551. Hydatellaceae
63. Overorden Juncanae
209. Orden Juncales
552. Juncaceae
553. Thurniaceae
210. Orden Cyperales
554. Cyperaceae
64. Overorden Poanae
211. Orden Flagellariales
555. Flagellariaceae
212. Orden Restionales
556. Joinvilleaceae
557. Restionaceae
558. Anarthriaceae
559. Ecdeiocoleaceae
213. Orden Centrolepidales
560. Centrolepidaceae
214. Orden Poales
561. Poaceae
3. Underklasse Arecidae
65. Overorden Arecanae
215. Orden Arecales
562. Arecaceae
4. Underklasse Alismatidae
66. Overorden Alismatanae
216. Orden Butomales
563. Butomaceae
217. Orden Hydrocharitales
564. Hydrocharitaceae
565. Thalassiaceae
218. Orden Najadales
566. Najadaceae
219. Orden Alismatales
567. Limnocharitaceae
568. Alismataceae
220. Orden Aponogetonales
569. Aponogetonaceae
221. Orden Juncaginales
570. Scheuchzeriaceae
571. Juncaginaceae
572. Lilaeaceae
573. Maundiaceae
222. Orden Potamogetonales
574. Potamogetonaceae
575. Ruppiaceae
223. Orden Posidoniales
576. Posidoniaceae
224. Orden Cymodoceales
577. Zannichelliaceae
578. Cymodoceaceae
225. Orden Zosterales
579. Zosteraceae
5. Underklasse Triurididae
67. Overorden Triuridanae
226. Orden Petrosaviales
580. Petrosaviaceae
227. Orden Triuridales
581. Triuridaceae
6. Underklasse ARIDAE
68. Overorden Aranae
228. Orden Arales
582. Araceae
583. Pistiaceae
584. Lemnaceae
229. Orden Acorales
585. Acoraceae
69. Overorden Cyclanthanae
230. Orden Cyclanthales
586. Cyclanthaceae
70. Overorden Pandananae
231. Orden Pandanales
587. Pandanaceae
71. Overorden Typhanae
232. Orden Typhales
588. Sparganiaceae
589. Typhaceae

Viktige publikasjoner[rediger | rediger kilde]

  • Armen Takhtajan (russisk, 1967). A system and phylogeny of the flowering plants.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  • Armen Takhtajan (1969, fra russisk ved C. Jeffrey). Flowering plants: origin and dispersal.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  • Armen Takhtajan (1980). «Outline of the classification of flowering plants (Magnoliophya)». Botanical Review. 46 (3): 225–359. doi:10.1007/BF02861558. 
  • Armen Takhtajan (1997). Diversity and Classification of Flowering Plants. ISBN 9780231100984. 
  • Armen Takhtajan (2009). Flowering plants, 2nd ed. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]