Rosenberg Verft

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Rosenberg Verft 2006
LNG-skipet MT «Margaret Hill» i Southampton i 2009. Dette skipet het opprinnelig MT «LNG Challenger» og ble bygd på Rosenberg verft i 1974 som byggenummer 197.
Den oppjekkbare plattformen «West Epsilon» ved Rosenberg verft i 2009 for oppgraderinger. Riggen ble bygd av Keppel FELS i 1993 og eies av Seadrill.

Rosenberg Mekaniske Verksted er et skipsverftBuøy i Stavanger. Det ble stiftet i 1896 av blant andre Sigval Bergesen d.e. og Knud Zimmer, som også ble den første disponent. Selskapet ble startet med en aksjekapital på 54 000 kroner. Det var 13 ansatte ved bedriften. Virksomheten har hatt flere navneendringer, og er i dag en del av australske WorleyParsons. Bedriften er leverandør til norsk oljevirksomhet og har i dag over 1000 ansatte.

Historikk[rediger | rediger kilde]

De første årene var reparasjonsarbeider på skipsskrog og maskiner blant de viktigste oppdragene. Flere av byens redere hadde kjøpt eldre dampskip som trengte verkstedopphold, noe som gav verftet godt med arbeid. Etter hvert ble bygging av dampkjeler og dampmaskiner, presser for hermetikkindustrien og teknisk utstyr for meierier en del av virksomheten. Så kom perioden hvor verftet begynte å bygge mindre båter. Frem til 1912 hadde verftet bygget 35 mindre skip. I 1912 var det 160 ansatte.

Første verdenskrig[rediger | rediger kilde]

Krigen førte til en stor ekspansjon for verftet. Det ble ganske snart etterspørsel etter ny skipstonnasje. Pengesterke interesser i Stavanger og ledelsen ved Rosenberg så de utviklingsmulighetene dette kunne bety for bedriften. Men det var et problem; verftsområdet i Sandviken var for lite til å kunne utvikles til et større verft i internasjonal målestokk. Det ble derfor innkjøpt store tomteområder på Buøy i 1915, der verftet allerede hadde etablert en slipp og et reparasjonsverksted i 1898. I 1916 startet utbyggingen av det nye skipsverftet. I forbindelse med utbyggingen ble det behov for ny kapital, det ble derfor foretatt en stor utvidelse av aksjekapitalen i 1916 og ytterligere én i 1918 for å sikre det økonomiske fundamentet for det nye anlegget. En stor tørrdokk på 460 fot ble utsprengt på Buøy. Samtidig startet byggingen av to beddinger som hver hadde kapasitet til skip på inntil 12 000 tonn. Det ble også bygget en større administrasjonsbygning og platehall. Arbeidet med utbyggingen ble ferdig, men det ble problem med skipsbyggingen da krigen førte til at levering av nødvendige maskiner og annet utstyr stoppet opp. Dette fikk særlig konsekvenser for to større lasteskip på 9 000 tonn hver, som ble bestilt i 1916. Først i juli 1921 ble det første, D/S «Handicap» sjøsatt. Det var det største og mest moderne norskbyggede skip til da.

Mellomkrigstiden[rediger | rediger kilde]

Krigstiden hadde gitt verftet stor aktivitet da det var stor etterspørsel etter ny tonnasje. I perioden mellom 1915 til 1920 ble det sjøsatt 10 skip. Slutten på krigen ble starten på en problematisk tid for Rosenberg. Verftet var delt med to anlegg, et i Sandviken og et på Buøy, dette førte til at driften var lite effektiv. Det ble nødvendig å samle driften på et sted. Det siste skipet i Sandviken ble sjøsatt i 1920, driften ble først samlet i 1925 da anlegget i Sandviken ble solgt. Da det nye anlegget på Buøy ble innviet i 1921 lå 35% av den norske skipsflåten i opplag, etterspørselen etter nye skip falt dramatisk. Dette førte til oppsigelser som igjen førte til at bedriften mistet arbeidskraft med kompetanse. Utover 1920-tallet fikk verftet problemer med likviditeten, som førte til at lønninger ikke ble utbetalt i rett tid. Enda flere erfarne arbeidere forlot bedriften. Bankene ble også kritiske til driften ved Rosenberg, noe som førte til at de ikke kunne ta de oppdrag som de fikk. Bankene fikk også problemer, det store krakket nærmet seg. I 1929–1930 var det slutt for den daværende driften. Bedriften var insolvent.

Andre verdenskrig[rediger | rediger kilde]

I 1942 kjøpte Sigvald Bergesen d.y. aksjene som tilhørte Norges Bank. Stavanger Aftenblad skrev da at det var «et viktig ledd i en stor nasjonale oppgave».

1970–2004[rediger | rediger kilde]

I perioden 1970–2004 var verftet sammensluttet med Moss Verft og fikk navnet Moss Rosenberg Verft. I 2004 ble verftet kjøpt opp av de ansatte og gruppe med småaksjonerer, det nye verftet fikk navnet Rosenberg Verft AS.[1]

Skipene[rediger | rediger kilde]

Denne listen er ikke komplett.

Nr. Overlevert Navn Type Tonnasje Rederi Hjemmehavn IMO-nummer Status
1 1897 DS «Karmø» Passasjerbåt 26 brt A/S Karmø, Torvestad Haugesund Ukjent
2 1902 DS «Sjøfuglen» Fiskefartøy brt Kinn Havfiskeselskap, Florø Florø Ukjent
3 1903 DS «Ludolf Eide» Fiskefartøy brt S. Staalesen, Haugesund Haugesund Ukjent
4 1903 DS «Sulan» Fiskefartøy 117 brt K. Hjalmarson, Mjøafirdi, Island Ukjent
5 1902 DS «Maagen» Lasteskip brt Stavanger Preserving Co. Stavanger Ukjent
7 1903 DS «Mjølner» Fiskefartøy 55 brt Peter Skarbøvig Ålesund Ukjent
8 1903 DS «Seyfart» Fiskefartøy 55 brt Hans Hofseide Ålesund Ukjent
9 1904 DS «Seirø» Passasjerbåt brt Kalundborg Dampskibsselskap Kalundborg Forlist 1951
10 1904 DS «Klar» Tankskip brt O. Ellingsen, Stavanger Stavanger Ukjent
13 1905 DS «Kvik» Tankskip brt Stavanger Havnevesen Stavanger
20 1906 DS «Ruth» brt B. P. Husebø Stavanger Ukjent
20 1906 DS «Ruth» brt B. P. Husebø Stavanger Ukjent
21 1907 DS «Liv» Fiskefartøy 38 brt Blokken Havfiskeselskap A/S Svolvær Ukjent
22 1907 DS «Blokken» Fiskefartøy 38 brt Blokken Havfiskeselskap A/S Svolvær Ukjent
24 1908 DS «Jøna» Fiskefartøy 110 brt Peter Eidsvik & E.O.Gotten Ålesund Forliste 1944
28 1908 DS «Østvaagø» Lasteskip 150 brt A/S Nordlands Olie- & Kraftfoderfabrikk Svolvær Hugget 1971
36 1915 MS «Sneklokken» 329 brt E. Rossing Berghs Rederi Bergen Forliste 1919
37 1915 MS «Blaaklokken» Lasteskip 329 brt Sigurd W. Bøe Bergen Forliste 1916
38 1914 DS «Tou» Lasteskip 84 brt A/S Tou Brug, ved Arne Haabeth Stavanger Aktiv
39 1914 MS «Svalbard» Fiskefartøy 186 brt Peter Skarbøvig Ålesund Hugget 1970
40 1915 DS «Havmann» 186 brt E. O. Gotten Ålesund Hugget 1971
41 1915 DS «Hadarøy» 115 brt AS Hadarøy Havfiskeselskap Ålesund Ukjent
42 1915 DS «Skjervøy» Fiskefartøy 115 brt Olaf Wiik Ålesund Forlist 1944
43 1916 DS «Skarbak» Fiskefartøy 133 brt Peder J. Brandal Ålesund Hugget 1970
44 1916 DS «Hareidingen» Fiskefartøy 133 brt Johan Hareide & Knut Flø,Hareide Ålesund Forliste 1944
45 1917 DS «Storholmen» 133 brt Ludvig Nordstrand Ålesund Kondemnert 1970
46 1918 DS «Patrick» Lasteskip 612 brt Lødrups Rederi A/S Kristiania Hugget
47 1918 DS «Braatt II» Lasteskip 621 brt H. Jacobsen Sarpsborg Forlist 1972
48 1920 DS «Dolsøy» 123 brt E. O. Gotten Ålesund Ukjent
49 1920 DS «Suløy» 123 brt E. O. Gotten Ålesund Ukjent
50 1920 DS «Borregaard» Tankskip 60 brt A/S Borregaard Sarpsborg Ukjent
51 1922 MS «Handicap» Lasteskip 5.013 brt A/S Bruusgaard Kiøsterud & Co Drammen Hugget 1967
145 1936 DS «Korsnes» Lasteskip 1.741 brt Kr. Jebsen Jr. Bergen Hugget 1965
146 1936 DS «Telnes» Lasteskip 1.694 brt Kr. Jebsen Jr. Bergen Krigsforlist 1940
147 1939 MS «Fjorddrott» Lokalrutebåt 200 brt Det Stavangerske Dampskipsselskap Stavanger 5115862 Senket
148 1939 MS «Nøkk» Brannbåt brt Stavanger Brannvesen Stavanger Veteranbåt
150 1944 DS «Rosenberg I» Lasteskip 1.825 brt A/S Rosenberg Mek. Verksted Stavanger
151 1947 DS «Kari» Lasteskip 1.860 brt Martin Thorvik Oslo 5015476 Hugget 1980
152 1947 DS «Peter Reed» Lasteskip 1.875 brt Leif Reed Larsen Bergen 5299395
153A 1949 DS «Mui Nan» 2.682 brt Jørgen Krag Oslo
154 1948 DS «Frameggen» Lasteskip 2. 086 brt Rederiet Vindeggen AS Oslo 5275181 Hugget 1979
155 1949 DS «Congo» Lasteskip 2.166 brt Stener S. Mullers Rederi A/S Stavanger Forlist 1977
156 1948 MS «Fjordsol» Lokalrutebåt 236 brt Det Stavangerske Dampskibsselskab Stavanger Hugget 1989
157 1949 DS «Emu» Lasteskip 2.146 brt Magnus Konow Oslo 5406810 Hugget 1974
158 1948 MS «Fjordbris» Lokalrutebåt 236 brt Det Stavangerske Dampskibsselskab Stavanger Hugget 1997
159 1950 DS «Atna» 2.109 brt S. M. Kuhnle & Sønn Bergen Hugget 1977
160 1951 MT «Berge Bergesen» Tankskip 10.403 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 5392185 Forliste 1972
161 1952 MT «Kongstank» Tankskip 10.418 brt A/S Solvang (A. Gowart Olsen) Stavanger 5066114 Hugget 1976
162 1952 MT «Astarte» Tankskip 10 188 brt Jørgen Bang Kristiansand Hugget 1975
163 1953 MT «Arnfinn Stange» Tankskip 10 400 brt Harald Stange & Co. Oslo Hugget 1973
164 1954 MT «Bergeland» Tankskip 20 493 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 5317379 Hugget 1976
165 1955 MT «Bergehus» Tankskip 20 216 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 5042091 Hugget 1977
166 1956 MT «Berge Bergesen» Tankskip 20 418 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 5002663 Hugget 1977
167 1957 MT «Fernrose» Tankskip 20.317 brt Fearnley & Eger Oslo 5114296 Forlist 1976
168 1958 MT «Ida Knudsen» Tankskip 20 529 brt Knut Knutsen O.A.S. Haugesund 5158084 Hugget 1979
169 1958 TT «Storstad» Tankskip 20 495 brt A. F. Klaveness & Co. A/S Oslo 5341837 Hugget 1977
170 1959 MT «Kongsvang» Tankskip 20 154 brt A/S Solvang (A. Gowart Olsen) Stavanger 5192901 Hugget 1985
171 1956 MT «Thorhild» Tankskip 10 394 brt Tønnevolds Tankrederi A/S Grimstad 5359987 Hugget 1976
172 1959 MT «Bergesund» Tankskip 20 449 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 5042144 Ukjent
173 1960 MT «Storanger» Tankskip 20 934 brt Westfal-Larsen & Co. A/S Bergen 5341552 Hugget 1983
174 1960 MT «Hallanger» Tankskip 20 416 brt Westfal-Larsen & Co. A/S Bergen 5140879 Hugget 1986
175 1961 MT «Kongsgaard» Tankskip 19.999 brt A/S Solvang (Brødrene Olsen) Stavanger 5192810 Hugget
176 1961 MT «Bergebonde» Tankskip 33.526 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 5042053 Hugget 1975
177 1962 MT «Berge Edda» Tankskip 31.835 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 5042015 Hugget 1978
178A 1963 MT «Berge Bergesen» Tankskip 52.874 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 6401581 Hugget 1982
179 1962 MT «Berge Jarl» Tankskip 31.830 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 5042027 Hugget 1978
180 1964 MT «Bergechief» Tankskip 53.375 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 6416184 Hugget 1978
181 1965 MT «Bergeland» Tankskip 52.323 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 6505624 Hugget 1992
182 1963 MT «Berge Odel» Tankskip 31.831 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 5042039 Hugget 1983
183 1967 MT «Bergetun» Tankskip 57.729 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 6729139 Hugget 1985
184 1965 MT «Bergepilot» Tankskip 51.412 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 6515356 Hugget 1981
185 1964 MS «Rogaland» Lasteskip 475 brt Det Stavangerske Dampskipsselskap Stavanger 6416031 Aktiv Pr. 2019
186 1964 MS «Akershus» Lasteskip 474 brt Det Stavangerske Dampskipsselskap Stavanger 6415831 Forlist
187 1966 MT «Daphne» Tankskip 39 482 brt Shell Tankers Rotterdam Willemstad 6608256 Hugget 1992
188 1966 MT «Dallia» Tankskip 39 482 brt Shell Tankers Rotterdam Willemstad 6621064 Hugget 1994
189 1968 MT «Bergebragd» Tankskip 80.002 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 6820804 Hugget 1980
190 1969 MT «Berg Tasta» Tankskip 79.969 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger Hugget 1989
191 Ocean Viking Boreplattform ODECO
192 1970 MT «Berge Edda» Tankskip 83.168 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger 7005114? Hugget 1991
193 1970 MT «Berge Fister» Tankskip 83.224 brt Sig. Bergesen d.y. & Co. Stavanger Hugget 1983
194 1971 MT «Höegh Multina» Gasstankskip 31.917 brt Leif Höegh & Co Oslo 7120756 Hugget 2000
195 1972 MT «Garmula» Gasstankskip 32.213 brt The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company London 7223065 Hugget 2002
196 1973 MT «Norman Lady» Gasstankskip 71.469 brt Höegh 7320344 Hugget 2013
197 1974 MT «LNG Challenger» Gasstankskip 71.804 brt LNG Carriers Ltd (P & O Steam Nav. Co.) London 7368841 Hugget 2010
198 1975 MT «Hilli» Gasstankskip 96.235 brt Gotaas Larsen 7382720 Aktiv
199 1976 MT «Gimi» Gasstankskip 96.235 brt Gotaas Larsen 7382732 Lagerskip
200 1977 MT «Khannur» Gasstankskip 96.235 brt Gotaas Larsen 7382744 Lagerskip
201 1974 MT «Bruse Jarl IV» Kjemikalietanker 18.640 brt Sameiet Nidaros (NFDS) Trondheim 7329687 Hugget 2002
202 1972 MS «Leiv Eiriksson» Tankskip 2.526 brt Einar Bakkevigs Skipsrederi Oslo 7218539 Hugget 2000
203 1975 MT «Golar Petrotrade» Kjemikalietanker 18.262 brt Gotaas Larsen Monrovia 7382756 Hugget
204 1978 MS «Centum» Gasstankskip 28.941 brt K/S A/S Centum (A/S Havtor, managers) Oslo 7638337 Hugget
205 1976 MT «Golar Petrosea» Kjemikalietanker 18.438 brt Gotaas Larsen Monrovia 7402491 Hugget
206 1978 MT «Golar Petrosun» Kjemikalietanker 18.438 brt Gotaas Larsen Monrovia 7424865 Hugget
207 1979 MT «Celsius» Gasstankskip 13.948 brt A/S Havtor Oslo 7712925 Hugget 2009
208 1978 MF «Solbakk» Ferge 944 brt Det Stavangerske Dampskipsselskap Stavanger 7727413 Aktiv
209 1979 MF «Bastø II» Ferge 2536 brt A/S Alpha Moss 7727425 Aktiv
210 1982 MS «Berge Fister» Gasstankskip 20.531 brt Sigvald Bergesen d.y. Oslo 8003010 Hugget 2009

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]