Rombetriakontaeder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Rombetriakontaeder

(animasjon)
TypeCatalansk legeme
Dualt polyederIkosidodekaeder
Størrelser
Sider30 romber
Kanter60
Hjørner32
SidefordelingV3.5.3.5
Et triaksisoktaeder brettet ut over en todimensjonal flate.

Et rombetriakontaeder er et catalansk legeme med 24 sider, 14 hjørner og 36 kanter. Tvillingpolyederet er ikosidodekaederet.

Forholdet mellom diagonalene i rombetriakontaederets sider er lik det gylne snitt.