Politiskyting i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Norsk politi er ikke fast bevæpnet, likevel forekommer det hendelser der politiet løsner skudd. Disse hendelsene omtales som politiskytinger.

Statistikk[rediger | rediger kilde]

Mellom 2009 og 2019 var det i gjennomsnitt 5700 væpnede oppdrag årlig, med en klar økning de siste årene. I denne perioden har politiet årlig i gjennomsnitt måttet true med våpen 76 ganger og avfyre skudd 4,5 ganger, med 2 skader.

Til sammen døde tre personer i hele 11-årsperioden. Fra 2020 og til medio november 2021 døde fire personer etter skudd fra politiet.[1]

Periodevis bevæpning[rediger | rediger kilde]

Norsk politi har som utgangspunkt vært ubevæpnet, men har i den senere tid i lengre perioder vært under en generell midlertidig bevæpningsordre. Bevæpningen er regulert i Politiinstruksen fra 1989, der man inntar en bestemmelse om fremskutt lagring. Dette er en oppdatering av instruksen fra 1962, det er grunn til å tro at Fornebu-saken har hatt stor innvirkning på hvorfor man i Norge har valgt en annen tilnærming enn i de fleste andre land.[2][3]

Fornebu-saken[rediger | rediger kilde]

Hendelsen fant sted natt til 18. juli 1975. En patrulje fra Oslo politikammers hundetjeneste gjennomførte en bilforfølgelse av to biltyver. Etter at den stjålne bilen hadde stanset ved Fornebu i Bærum, ble gjerningspersonene forfulgt til fots. En av politibetjentene trakk våpenet og avfyrte skudd. Skuddet traff en av biltyvene i ryggen og medførte dødelig skade. Politibetjenten ble siktet og tiltalt for uaktsomt drap, straffeloven § 239, men ble frifunnet i lagmannsretten. Tross den strafferettslige frifinnelsen, er det liten tvil om at hendelsen er et eksempel på det Knutsson & Strype i rapporten fra 2002, beskriver slik:

Risikoen for feilslutning i akutte kritiske situasjoner er stor. I Sverige reflekteres dette i at politiet i relativt mange saker (særlig når det ikke dreier seg om åpenbare nødvergesituasjoner, men om å hindre flukt eller videre utvikling av situasjoner), har handlet i strid med regelverket (...).” Selv om både polititjenestepersonenes utdanning og ferdigheter, og de taktiske retningslinjene er vesentlig forbedret på de nesten 40 årene som har gått siden 1975, er det likevel grunn til å legge seg på minne det lederen i nettutgaven av ”Ny Tid” skrev 1. mai 2004: “... saken illustrerer også hvordan politifolk ved økt bevæpning kan settes i situasjoner hvor de feilvurderer og i verste fall gjøres til drapsmenn, ødelegger egen karriere og politiets renommé.

Innføring av mindre dødelige våpen[rediger | rediger kilde]

Elektrosjokkvåpen er siden 2019 prøvd ut i fire politidistrikt, og innføres i politiet fra 2022.[6]

Hendelser der politiet har løsnet skudd[rediger | rediger kilde]

Dette er en liste over hendelser der Norsk politi har løsnet skudd. Listen er fullstendig fra Spesialenhetens opprettelse frem til og med 2019, men utelukker hendelser som er interne i politiet (vådeskudd, trening mm.). [a]

Dato Sted Utfall Konklusjon Spesialenheten Beskrivelse Kommentar
1975-07-1818. juli 1975 Snarøya Død Tiltale tatt ut mot polititjenestemannen; frikjennelse i lagmannsretten En patrulje fra Oslo politikammers hundetjeneste gjennomførte en bilforfølgelse av to biltyver. Etter at den stjålne bilen hadde stanset ved Fornebu i Bærum, ble gjerningspersonene forfulgt til fots. En av politibetjentene trakk våpenet og avfyrte skudd. Skuddet traff en av biltyvene i ryggen og medførte dødelig skade. Politibetjenten ble siktet og tiltalt for uaktsomt drap, straffeloven § 239, men ble frifunnet i lagmannsretten.[3] Fornebu-saken
1988-01-011. januar 1988 SEFO opprettet
2005-01-011. januar 2005 Spesialenheten opprettet
2004-08-1515. august 2004 Jessheim Skadet Politiet pågrep to personer i DNB NORs lokaler på Jessheim i Ullensaker grunnet mistank om forsøk på grovt ran. Det ble ved pågripelsen løsnet skudd fra politiets side, og begge de pågrepne personene ble brakt til sykehuset og behandlet for skuddskader.[7]
2005-04-055. april 2005 Tromsø Skadet «Intet straffbart forhold anses bevist» Politiet skjøt mann etter innbrudd i Andresens vaabenforretning.[8]
2005-05-1818. mai 2005 Larvik Død Frikjennelse Mann i 30-årene skutt og drept av politiet. Etter å ha mislyktes med å nøytralisere mannen med pepperspray, skal politiet ha blitt angrepet med kjøttøks. Deretter valgte de å løsne skudd, og mannen døde.[9]
2006-04-2222. april 2006 Bærum Død Frikjennelse Mann i 30-årene forskanset seg med en hagle under en garasje i Skui i Bærum. Mannen avfyrte en rekke skutt, og en politibetjent ble truffet. Etter å ha jaktet på gjerningsmannen gjennom skogen, der flere skudd ble rettet mot politiet, ble han skutt og drept på en parkeringsplass.[9]
2006-04-2626. april 2006 Tonsåsen Selvdrap «Intet straffbart forhold anses bevist» Politiet skjøt mann i hensikt å hindre han i å skyte seg selv.[10]
2006-11-1818. november 2006 Andebu Skadet «Intet straffbart forhold anses bevist» Politiet skjøt mann i begge ben i ettekant av drap og gisselsituasjon.[11]
2008-07-1414. juli 2008 Kragerø Skadet Henlagt En person ble skutt i låret i en politiaksjon i Kragerø. Skyteepisoden var relatert til at politiet var på adressen grunnet bekymringsmelding om en mulig suicidal person.[12]
2008-09-077. september 2008 Nås Skadet Forelegg En politibetjent ble truffet i foten i av et skudd fra en maskinpistol, forbindelse med en væpnet aksjon. Det ble ilagt forelegg.[13]
2009-01-033. januar 2009 Oslo Skadet Henlagt En person ble skutt med tjenestevåpen av en polititjenestemann fra Oslo politidistrikt. Hendelsen skjedde ved hjørnet av Bjerregaards gate og Fredrikke Qvamsgate i Oslo. Skuddet påførte personen skader, og han ble fraktet til Ullevål sykehus.[14]
2009-02-2424. februar 2009 Oslo Skadet Henlagt Tjenestemenn ved Oslo politidistrikt løsnet skudd mot en person, og flere av skuddene traff ham i bena. Han ble fraktet til Ullevål Universitetssykehus, og operert.[15]
2010-01-044. januar 2010 Tromsø Skadet Henlagt En person i Tromsø var bevæpnet med øks og opptrådte truende. Han ble skutt i låret av politiet for å forhindre skade på andres liv og helse.[16]
2010-03-1313. mars 2010 Oslo Skadet Henlagt En tjenestemann fra Beredskapstroppen løsnet to skudd mot en person inne i en leilighet i Oslo. [17]
2010-01-055. januar 2010 Fredrikstad Skadet Henlagt To tjenestemenn fra Østfold politidistrikt løsnet skudd mot en person. Han ble truffet av skudd i begge ben.[18]
2010-06-2525. juni 2010 Vestoppland Ingen truffet Henlagt En person ble skutt i låret i Grimstad sentrum i forbindelse med en væpnet politiaksjon. Personen var pågrepet av politiet, siktet for blant annet ran og trusler. Det var innledningsvis uklart om vedkommende var skutt av politiet, om han var skadet ved rikosjett fra et varselskudd eller om han kunne være skutt av andre enn politiet før pågripelsen. Etter funn av en hylse fra 9mm ammunisjon 2-3 meter fra pågripelsesstedet, fremstod det sannsynlig at vedkommende var truffet av et polititjenestevåpen.[19]
2010-10-033. oktober 2010 Grimstad Skadet Henlagt Det ble avfyrt tre varslesskudd og ett rettet skudd mot en person. Skuddet traff ikke, og det oppsto ingen fysiske skader.[20]
2010-12-1818. desember 2010 Stord Påstått skade, vurdert ikke fra skudd. Henlagt Politiet løsnet varselskudd i forbindelse medpågripelse av en person. Ved undersøkelser ved Stord sykehus hevdet han at han var blitt skutt i benet av politiet, og hadde en skade i leggen som var blitt sydd. Ingen alvorlige skader ble rapportert. Da det innledningsvis var uklart om personen var skadet som følge av skudd fra politiet, besluttet Spesialenheten å iverksette etterforsking.[21]
2011-07-2323. juli 2011 Sarpsborg Skadet Henlagt Politiet i Østfold hadde avfyrt ett varselsskudd og ett rettet skudd i forbindelse med pågripelse av en antatt drapsmann. Skuddet traff vedkommende i låret.[22]
2012-03-2222. mars 2012 Sinsen Bil truffet Forelegg ilagt mot polititjenestemannen; frikjent i tingretten. Politibetjent A løsnet flere skudd mot dekkene på en bil for å stanse og pågripe en person mistenkt for bilbrukstyveri. Det oppsto ingen personskader. A ble av Oslo tingrett frifunnet ved dom av 26. juni 2013. Anken til lagmannsretten ble nektet fremmet.[23]
2012-04-1111. april 2012 Oslo Ikke truffet Henlagt Politibetjent A avfyrte to rettede skudd mot D i forbindelse med bilforfølgelse i Oslo sentrum, fordi A oppfattet at D siktet på ham med et skytevåpen. A avfyrte skuddene gjennom frontruten på patruljebilen. D ble ikke truffet. D flyktet fra stedet. A klarte å stanse D, og i forbindelse med pågripelsen av D, avfyrte A et varselsskudd.[24]
2013-01-011. januar 2013 Sunnmøre Skadet Henlagt Politibetjent A avfyrte 1. januar 2013 et rettet skudd mot B. D var mistenkt for å ha begått flere straffbare handlinger og skulle pågripes. Skuddet traff D i venstre ben ved ankelen. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.[25]
2013-06-1616. juni 2013 Budor 2 hunder drept Henlagt av spesialenheten, påanket til Riksadvokaten med samme konklusjon. To hunder av rasen Grand Danois ble skutt av politiet. Politiet var på stedet etter melding om at hundene hadde angrepet sau.[26]
2013-07-1010. juli 2013 Oslo Hund skutt, avlivet med morfin Henlagt En hund av rasen Malinois ble skutt av politiet i forbindelse med en husbrann fordi hunden bet en røykdykker og gikk til angrep på en polititjenestemann.[27]
2013-10-1717. oktober 2013 Tromsø Skadet Henlagt Politiet løsnet skudd mot en person i Tromsø. Personen ble skadet og sendt til sykehus.[28]
2015-06-2626. juni 2015 Roa Skadet Henlagt En politipatrulje tok på shellstasjonen i Roa i Lunner kontakt med to sivile personer i en motorvogn. Den ene av de to som hadde vært i bilen skjøt mot politiet. Den ene polititjenestepersonen løsnet deretter skudd mot mannen som ble truffet i høyre hofte. Kort tid etter ble han fraktet med ambulanse til Ullevål sykehus for behandling.[29]
2015-09-1818. september 2015 Grønland Skadet Henlagt En kvinne ble skutt av politiet i Breigata i Oslo 18. september 2015 etter melding om at kvinnen hadde truet med å drepe et barn. Da politiet kom til stedet holdt kvinnen en kniv. Kvinnen ble truffet i lysken. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist. Henleggelsen er opprettholdt av riksadvokaten.[30]
2015-09-2626. september 2015 Stange Død Frikjennelse Politiet rykket ut til en bolig i Ottestad, som ligger i Stange kommune. Politiet forklarte at de ble møtt av en mann, som truet med våpen i døren. En av tjenestemennene reagerte med å skyte mannen, som døde av skuddet.[9]
2016-01-1818. januar 2016 Oslo internasjonale skole Ingen skadet Henlagt Politibetjent avfyrte 18. januar 2016 et utilsiktet skudd inne i vaktboden ved Oslo internasjonale skole. Saken er henlagt etter bevisets stilling.[31]
2016-07-1818. juli 2016 Bergen Skadet Henlagt En mann ble skutt i hånden av politiet under en politiaksjon der han hadde forskanset seg inne på et hospits.[32]
2016-11-2727. november 2016 Kristiansand Død Henleggelse[33] Politiet ble beskutt av en mann i 30-årene under et oppdrag i Kristiansand. Senere avfyrte politiet skudd, og drepte den mistenkte mannen.[9]
2017-05-066. mai 2017 Stavanger Skadet Henleggelse En mann ble skutt i benet av politiet i Stavanger sentrum fordi han opptrådte truende.[34]
2017-06-066. juni 2017 Møhlenpris Skadet Henleggelse En person som hadde truet politiet med skytevåpen, ble skutt i låret ved Møhlenpris i Bergen. Saken mot tjenestepersonene er henlagt. Nødverge.[35]
2018-06-2222. juni 2018 Trøndelag Skadet Henleggelse Mann knivstakk to personer i en gang/entre, og politiet skjøt mannen i benet i nødverge. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.[36]
2018-08-2929. august 2018 Kristiansand Skadet Henleggelse Mann hadde stjålet en fritidsbåt og ble forsøkt stanset av politiet. Mannen hadde over noe tid opptrådt truende mot politiet, og ble skutt i leggen. Skuddet ble avfyrt i nødverge. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.[37]
2018-09-1717. september 2018 Trondheim Skadet Henleggelse Mann ble skutt i leggen for å hindre at han livstruende skadet seg selv med kniv. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.[38]
2018-12-066. desember 2018 Oslo Ingen skadet Forelegg på kr 10 000 Politikvinne er ilagt forelegg på kr 10 000 for uforsiktig omgang med skytevåpen. Politikvinnen tok et avtrekk for å trene, uten først å forsikre seg om at våpenet var uladd. Prosjektilet gikk gjennom en dør og over utkjørselen til garasjen i slik høyde at et passerende kjøretøy ville ha blitt truffet. Ingen ble skadet, men avfyringen var egnet til å treffe.[39]
2018-12-3030. desember 2018 Skåla Bil truffet, person skadet, men ikke som følge av skudd Henlagt Person anmelder politiet for ulovlig bilforfølgelse, for å ha skutt mot han og ulovlig bruk av makt under pågripelse. Etterforskningen leder til at saken henlegges som intet straffbart forhold.[40]
2019-03-2222. mars 2019 Øst politidistrikt Truffet i rygg/bryst Henlagt Mann kom mot politiet med hund og øks. Politet avfyrte skudd som traff han i øvre del av ryggen.[41]
2019-05-1515. mai 2019 Sør-Øst politidistrikt Truffet i låret Henlagt Person går mot politiet med en stor sten i hånden, politiet avfyrer så skudd som ikke treffer. Politiet trekker seg tilbake, men personen kommer på nytt mot dem. Det avfyres så skudd som treffer personen i låret.[42]
2019-06-1818. juni 2019 Oslo politidistrikt Truffet i benet Henlagt Politiet løsnet skudd i forbindelse med pågripelse av en mann, som hadde truet politiet med kniv. Mannen hadde kort tid forut for dette også trukket opp kniven på en trikk i forbindelse med at trikkeføreren ba ham forlate trikken. Han hadde også opplyst å ha en granat i kofferten.

Politiet hadde avfyrt ett varselskudd og ett rettet skudd i mannens bein.[43]

2019-07-2727. juli 2019 Sør-Øst politidistrikt Ingen truffet Henlagt En psykiatrisk pasient hadde vært på tur med en pleier. Han fikk tak i en kniv og skadet seg selv før han deretter stakk av. Da en

politipatrulje senere påtraff mannen, gikk han mot dem med kniven. Anrop og bruk av pepperspray hadde ingen virkning. Det ble deretter avfyrt to varselskudd og like etter ble det skutt mot bena til mannen uten at han ble truffet. Mannen ble deretter nedkjempet ved at en annen tjenestemann løp ham ned. Mannen var ganske hardt skadet etter å ha brukt kniven på seg selv.[44]

Dato ikke oppgitt Øst politidistrikt Ingen opplysninger Ingen opplysninger Avfyrt skudd mot lastebil.[45]
2019-08-055. august 2019 Jaren Død Frikjennelse[46] Mann i 60-årene ble skutt og drept på Jaren i Gran kommune. Han skal ha forskanset seg i et hus, og angrepet politiet med machete og motorsag. En politibetjent ble lettere skadet av macheten, mens det ble utløst skudd da mannen kom mot dem med motorsag.[9]
2019-08-066. august 2019 Stovner Ingen skadet Frikjennelse Politiet løsnet 2 skudd mot en varebil som med vilje kjørte inn i en politibil. Det var ikke gitt bevepningsordre og ansettelsesrådet besluttet å suspendere politimannen. Han ble senere frikjent av Spesialenheten.[47]
2019-10-2121. oktober 2019 Jonsvatnet Ingen truffet Henlagt Politiet hadde rykket ut på bakgrunn av melding om at det var avfyrt skudd på adressen og at flere personer var skadet. Det var gitt bevæpning med ett- og tohåndsvåpen på oppdraget. Da politiet kom frem, var det kraftig brann på stedet. De påtraff melder på utsiden av det brennende huset. Han var hardt skadet. Under evakueringen av ham gikk det av et skudd fra en MP5. Skuddet traff den ene tjenestepersonen i leggen. Både tjenestepersonen og melder ble fraktet til sykehus[48]
2019-10-2222. oktober 2019 Oslo Ingen skadet Frikjennelse En mann kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo og kjørte mot Torshov. Under jakten på mannen avfyrte politiet minst 19 skudd mot ambulansen, men ingen ble truffet av skuddene.[49] Ambulansekapring på Rosenhoff
2019-12-1111. desember 2019 Halden Skutt i låret Henlagt En mann ble skutt i låret av politiet. Hendelsen skjedde under et tjenesteoppdrag hjemme hos mannen.[50]
2019-12-2828. desember 2019 Vest politidistrikt Skutt i kneet Henlagt En polititjenesteperson avfyrte fire skudd med pistol mot en mann i nødverge. Ett av skuddene traff mannen i kneet.[51]
2020-09-2222. september 2020 Bolkesjø Død Henleggelse[52] En mann i 30-årene ble skutt av politiet i nærheten av Bolkesjø turisthotell i Telemark. Han ble senere erklært død.[53]
2020-12-2222. desember 2020 Bergen Død Henleggelse[54] Politiet ble varslet om bråk i en leilighet i Ibsens gate i Bergen. Kort tid etter ble det også meldt om at det var sett flammer inni leiligheten. Nokså umiddelbart etter politiets ankomst oppsto en konfrontasjon med en mann i slutten av 30-årene og politiet avfyrte skudd med tjenestevåpen. Mannen ble bragt til Haukeland universitetssykehus med skuddskader, men døde senere på natten av skadene.[55]
2021-08-2828. august 2021 Sarpsborg Død Henleggelse[56] I en konflikt på Tuneheimen vandrehotell, skal en 34-år gammel svensk mann ha angrepet en annen beboer med kniv. Politiet har siden løsnet skudd mot mannen som har medført hans død.[57]
2021-11-099. november 2021 Bislett Død Henleggelse[58] En politipatrulje påtreffer en person med kniv som har truet forbipasserende. Det blir en konfrontasjon, mannen angriper politiet, og politier skyter mannen flere ganger. Politibetjenten blir også skadet i hendelsen [59]
2022-09-2121. september 2022 Bygdøylokket Ikke alvorlig skadd Henleggelse[60] En mann som truet bilister på E18 ved Bygdøy med kniv, ble skutt av politiet. [61]
2022-09-2323. september 2022 Knarvik Skadet Henleggelse[62] Politiet skjøt en mann etter det oppstod en situasjon på legevakten i Knarvik.[63]
2022-11-055. november 2022 Rælingen Alvorlig til moderat skadet Henleggelse[64] Mann i 20-årene skutt av politiet etter at han selv hadde avfyrt flere skudd, og rettet våpen mot politiet.[65]
2022-12-099. desember 2022 Lavangen Død Henleggelse[66] En mann ble skutt etter at han angrep politiet med hjullaster i forbindelse med bistand til helsevesenet.[67]
2023-01-2727. januar 2023 Kristiansand Skadet Henleggelse[68] Mann skutt i beinet etter truende oppførsel.[69]
2023-03-2020. mars 2023 Vardø Skadet Henleggelse[70] Mann skutt i beinet etter truende oppførsel.[71]
2023-06-033. juni 2023 Åmot Skadet Henleggelse[72] Tenåringsgutt skutt i beinet etter truende oppførsel.[73]
2023-07-099. juli 2023 Grønland Alvorlig skadet Under etterforskning Mann skutt etter truende oppførsel i forbindelse med pågripelse i en narkotikasak.[74]
22. oktober 2023 Stavanger Død Under etterforskning Mann drept i skuddveksling med politiet etter gisseltaking.[75]
7. november 2023 Askim Alvorlig skadet Under etterforskning Mann skutt etter truende oppførsel etter utforkjøring.[76]

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

Type nummerering
 1. ^ Den mer presise definisjonen er at alle situasjoner der publikum har kunnet vært i fare er inkludert. Hendelser som har skjedd på politistasjonen eller under øvelse er eksludert. Vi har også valgt å ekskludere hendelser i politibil, selv om disse kunne falt under definisjonen setter publikum i fare.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Ørn, Morten (21. september 2022). «Når siste utvei for politiet er å uskadeliggjøre». www.politiforum.no. Besøkt 25. september 2022. 
 2. ^ Willy Haugli (23. april 2004). «Vi må beholde vårt ubevæpnede politi». Aftenposten. Besøkt 20. september 2021. 
 3. ^ a b c Tor-Geir Myhrer (6. desember 2014). «Bevæpning av politiet ”under særlige forhold” – hjemmelsbehov og hjemmelsgrunnlag» (PDF). Besøkt 23. april 2021. 
 4. ^ «Bevæpning av politiet». Ny tid. 27. april 2004. Besøkt 20. september 2021. 
 5. ^ Jon Strype (28. februar 2005). Johannes Knutsson, red. Politiets bruk av skytevåpen i Norden (avhandling). Besøkt 20. september 2021. 
 6. ^ Grindem, Karianne; Inderhaug, Erik (9. september 2021). «Innfører elektrosjokkvåpen i politiet». www.politiforum.no. Besøkt 25. september 2022. 
 7. ^ «Skutt og skadet under politiaksjon 15.08.2004». Spesialenheten for politisaker. 4. februar 2015. Besøkt 10. juli 2023. 
 8. ^ «Skutt og skadet i Tromsø sentrum 05.04.2005» (PDF). Spesialenheten for politisaker. 5. februar 2015. Besøkt 10. juli 2023. 
 9. ^ a b c d e Sindre Auståker Johansen, Ola Bjørlo Strande, Line Fosser Vogt (6. august 2019). «Fem personer skutt og drept av politiet siden 2002: – Det skal være siste løsning». nrk.no. Besøkt 24. september 2020. 
 10. ^ «Bruk av skytevåpen i forsøk på å avverge selvdrap 26. april 2006». Spesialenheten for politisaker. 6. februar 2015. Besøkt 10. juli 2023. 
 11. ^ «Bruk av skytevåpen 18.11.2006». Spesialenheten for politisaker. 6. februar 2015. Besøkt 10. juli 2023. 
 12. ^ «Legemsbeskadigelse ved bruk av skytevåpen 14.07.2008». Spesialenheten for politisaker. 8. februar 2015. Besøkt 11. juli 2023. 
 13. ^ «Truffet i foten i forbindelse med væpnet oppdrag 07.09.2008». Spesialenheten for politisaker. 9. februar 2015. Besøkt 11. juli 2023. 
 14. ^ «Legemsbeskadigelse ved bruk av skytevåpen 03.01.2009». Spesialenheten for politisaker. 9. februar 2015. Besøkt 13. juli 2023. 
 15. ^ «Bruk av skytevåpen 24.02.2009». Spesialenheten for politisaker. 9. februar 2015. Besøkt 13. juli 2023. 
 16. ^ «Skutt i låret av politiet for å hindre skade på andres liv og helse 04.01.2010». Spesialenheten for politisaker. 10. februar 2015. Besøkt 13. juli 2023. 
 17. ^ «Skutt i benet under pågripelse 13.03.2010». Spesialenheten for politisaker. 10. februar 2015. Besøkt 13. juli 2023. 
 18. ^ «Bruk av skytevåpen 01.05.2010». Spesialenheten for politisaker. 10. februar 2015. Besøkt 13. juli 2023. 
 19. ^ «Bruk av skytevåpen mot en person 25. juni 2010». Spesialenheten for politisaker. 10. februar 2015. Besøkt 13. juli 2023. 
 20. ^ «Skutt i låret under pågripelse 03.10.2010». Spesialenheten for politisaker. 10. februar 2015. Besøkt 13. juli 2023. 
 21. ^ «Varselsskudd under pågripelse 18.12.2010». Spesialenheten for politisaker. 10. februar 2015. Besøkt 13. juli 2023. 
 22. ^ «Skutt i låret under pågripelse 23.07.2011». Spesialenheten for politisaker. 11. februar 2015. Besøkt 14. juli 2023. 
 23. ^ «Skudd mot dekkene på en bil i fbm. pågripelse 22.03.2012». Spesialenheten for politisaker. 10. februar 2015. Besøkt 14. juli 2023. 
 24. ^ «Avfyring av to skudd i fbm. bilforfølgelse i Oslo sentrum 11.04.2012». Spesialenheten for politisaker. 10. februar 2015. Besøkt 14. juli 2023. 
 25. ^ «Skutt i benet under pågripelse 01.01.2013». Spesialenheten for politisaker. 13. februar 2015. Besøkt 17. juli 2023. 
 26. ^ «Skutt og drept to hunder 16.06.2013». Spesialenheten for politisaker. 11. februar 2015. Besøkt 17. juli 2023. 
 27. ^ «Skutt hund i fbm. husbrann 10.07.2013». Spesialenheten for politisaker. 13. februar 2015. Besøkt 17. juli 2023. 
 28. ^ «Skutt og skadet av politiet 17.10.2013». Spesialenheten for politisaker. 13. februar 2015. Besøkt 17. juli 2023. 
 29. ^ «Bruk av skytevåpen mot Y 26.06.2015». Spesialenheten for politisaker. 11. mars 2016. Besøkt 7. august 2023. 
 30. ^ «Bruk av skytevåpen mot X i Grønland i Oslo 15.09.2015». Spesialenheten for politisaker. 3. november 2016. Besøkt 7. august 2023. 
 31. ^ «Uforsiktig omgang med skytevåpen, Oslo internasjonale skole 18.01.2016». Spesialenheten for politisaker. 28. juni 2016. Besøkt 8. august 2023. 
 32. ^ «A skutt i hånden under en politiaksjon 18.07.2016». Spesialenheten for politisaker. 22. februar 2017. Besøkt 8. august 2023. 
 33. ^ Bjerke, Mona Skaaden (26. juni 2017). «Bruk av skytevåpen med dødsfølge, 27.11.2016 i Kristiansand». Spesialenheten for politisaker. Besøkt 14. juli 2023. 
 34. ^ «Skutt i benet, Stavanger sentrum 06.05.2017». Spesialenheten for politisaker. 10. november 2017. Besøkt 9. august 2023. 
 35. ^ «Skutt i låret, Møhlenpris i Bergen, 06.06.2017». Spesialenheten for politisaker. 6. november 2017. Besøkt 9. august 2023. 
 36. ^ «Skutt i benet av politiet 22.06.2018». Spesialenheten for politisaker. 16. november 2018. Besøkt 11. august 2023. 
 37. ^ «Skutt i leggen 29.08.2018». Spesialenheten for politisaker. 8. mars 2019. Besøkt 11. august 2023. 
 38. ^ «Skutt i leggen 17.09.2018». Spesialenheten for politisaker. 4. januar 2019. Besøkt 11. august 2023. 
 39. ^ «Avfyrt skudd under trening 06.12.2018». Spesialenheten for politisaker. 25. juni 2019. Besøkt 11. august 2023. 
 40. ^ «Avfyrt skudd under bilforfølgelse 30.12.2018». Spesialenheten for politisaker. 22. november 2019. Besøkt 11. august 2023. 
 41. ^ «Avfyrt skudd i forbindelse med pågripelse». Spesialenheten for politisaker. 12. desember 2019. Besøkt 13. oktober 2023. 
 42. ^ «Avfyrt skudd under pågripelse». Spesialenheten for politisaker. 29. november 2019. Besøkt 13. oktober 2023. 
 43. ^ «Bruk av skytevåpen ved pågripelse». Spesialenheten for politisaker. 18. juni 2020. Besøkt 13. oktober 2023. 
 44. ^ «Avfyrt skudd mot person i forbindelse med pågripelse». Spesialenheten for politisaker. 20. desember 2019. Besøkt 17. oktober 2023. 
 45. ^ «Avfyrt skudd mot lastebil». Spesialenheten for politisaker. 12. mai 2020. Besøkt 17. oktober 2023. 
 46. ^ Line Fosser Vogt (2. juli 2020). «Henlegger saken etter at Tron Simen Lien ble skutt og drept av politiet». nrk.no. Besøkt 24. september 2020. 
 47. ^ Oda Aarseth (29. desember 2020). «Først fryktet han for sitt eget liv i en politiaksjon. Så startet kampen mot hans egen arbeidsgiver». politiforum. Besøkt 1. januar 2021. 
 48. ^ «Vådeskudd med personskade». Spesialenheten for politisaker. 18. juni 2020. Besøkt 17. oktober 2023. 
 49. ^ NTB (18. september 2020). «Politiet slipper straff etter at skudd traff bakeri under ambulansekapring på Rosenhoff og Torshov». VårtOslo. Besøkt 24. september 2020. 
 50. ^ «Etterforsking av hendelse der X ble skutt i låret av politiet i desember 2019». Spesialenheten for politisaker. 2. oktober 2020. Besøkt 17. oktober 2023. 
 51. ^ «Etterforsking av politiets bruk av skytevåpen mot person». Spesialenheten for politisaker. 29. januar 2021. Besøkt 3. november 2023. 
 52. ^ Solfrid Leirgul Øverbø, Richard Aune (24. april 2021). «Politiet straffes ikke for skuddene som drepte ektemannen: – Fryktelig». nrk.no. Besøkt 23. april 2021. 
 53. ^ Pedja Kalajdzic, Camilla Wernersen, Marthe Stoksvik, Olav Rønneberg, Hans-Kristian Rangnes, Ola Mjaaland (22. september 2020). «Mann skutt og drept av politiet i Telemark». nrk.no. Besøkt 24. september 2020. 
 54. ^ Stella Bugge og Henrik Røyne (3. september 2020). «Spesialenheten henlegger sak etter politiskyting». VG. Besøkt 20. september 2021. 
 55. ^ Ådne Husby Sandnes og NTB (22. desember 2020). «Bergen: Mann døde etter politiskudd». VG. Besøkt 22. desember 2020. 
 56. ^ Willumsen, Mie (29. april 2022). «Etterforsking av ansatte ved Øst politidistrikt for å ha skutt og drept person i Sarpsborg 28. august 2021». Spesialenheten for politisaker. Besøkt 22. september 2022. 
 57. ^ Frank Haugsbø (29. august 2021). «Politiskyting i Sarpsborg: Avdøde var svensk statsborger (34)». VG. Besøkt 20. september 2021. 
 58. ^ «Etterforsking av ansatte ved Oslo politidistrikt for å ha skutt og drept person 9. november 2021». Spesialenheten for politisaker. 6. april 2022. Besøkt 27. april 2022. 
 59. ^ Jens Christian Sundby,Ingvild Silseth,Henriette Mordt,Ola Mjaaland,Sverre Holm-Nilsen,Maren Nan Myrseth (9. november 2021). «Mann skutt og drept av politiet på Bislett: – Jeg opplevde situasjonen som skummel». NRK. Besøkt 9. november 2021. 
 60. ^ Skogstad, Ida (17. mars 2023). «Hendelse 21. september 2022 - Skutt og skadet». Spesialenheten for politisaker. Besøkt 20. mars 2023. 
 61. ^ NTB (21. september 2022). «Spesialenheten etterforsker politiskudd på E18». Nettavisen. Besøkt 22. september 2022. 
 62. ^ Skogstad, Ida (17. januar 2023). «Politiets bruk av skytevåpen utenfor Nordhordland helsehus 23. september 2022 - Spesialenhetens avgjørelse». Spesialenheten for politisaker. Besøkt 6. februar 2023. 
 63. ^ Lidvard Sandven,Maria Gunnarsdotter Svedal,Adrian Nyhammer Olsen (23. september 2022). «Mann i 20-åra skoten av politiet i Knarvik i natt». NRK. Besøkt 23. september 2022. 
 64. ^ Skogstad, Ida (10. oktober 2023). «Hendelse 5. november 2022 - Skutt og skadet». Spesialenheten for politisaker. Besøkt 10. oktober 2023. 
 65. ^ Vinningland, Espen Børrestuen, Pia (5. november 2022). «Mann i 20-årene skutt av politiet». Romerikes Blad (norsk). Besøkt 7. november 2022. 
 66. ^ Skogstad, Ida (19. juli 2023). «PRESSEMELDING - POLITIETS SKUDDLØSNING I LAVANGEN 9. DESEMBER 2022». Spesialenheten for politisaker. Besøkt 19. juli 2023. 
 67. ^ «Henlagt som intet straffbart forhold». www.politiforum.no. 19. juli 2023. Besøkt 19. juli 2023. 
 68. ^ Skogstad, Ida (10. oktober 2023). «Politiets bruk av skytevåpen 27. januar 2023 i Kristiansand». Spesialenheten for politisaker. Besøkt 10. oktober 2023. 
 69. ^ «Person skutt i beinet av politiet i Kristiansand». www.vg.no. 27. januar 2023. Besøkt 28. januar 2023. 
 70. ^ Skogstad, Ida (14. november 2023). «Hendelse 20. mars 2023 - Skutt og skadet». Spesialenheten for politisaker. Arkivert fra originalen 14. november 2023. Besøkt 14. november 2023. 
 71. ^ Sætra, Gunnar (20. mars 2023). «Politiet har i natt avfyrt skudd mot en mann i forbindelse med en trusselsituasjon i Vardø». NRK. Besøkt 20. mars 2023. 
 72. ^ Sletten, Eva Rustad (5. januar 2024). «Anmeldelse for bruk av skytevåpen». Spesialenheten for politisaker. Besøkt 13. mai 2024. 
 73. ^ Darrud, Aud (3. juni 2023). «Gutt skutt av politiet – Spesialenheten etterforsker». NRK. Besøkt 3. juni 2023. 
 74. ^ Bråthen, Lea Girolami (9. juli 2023). «Person skutt av politiet i Oslo sentrum». NRK. Besøkt 9. juli 2023. 
 75. ^ NRK (23. oktober 2023). «Mann skutt og drept av politiet etter gisselsituasjon i Stavanger: Følg de dramatiske timene her». NRK. Besøkt 23. oktober 2023. 
 76. ^ «Mann skutt av politiet i Askim». www.vg.no. 8. november 2023. Besøkt 8. november 2023. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

«Saker der politiet har brukt skytevåpen». Spesialenheten for politisaker. Besøkt 14. juli 2023. 

Autoritetsdata