Ottar (tidsskrift)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ottar er et populærvitenskapelig tidsskrift som blir utgitt av Tromsø Museum. Tidsskriftet har blitt utgitt siden 1954, og kommer ut fem ganger i året. Ottar har artikler om nordnorsk og arktisk natur, kultur og samfunnsliv. Tidsskriftet har et opplag på 6500, og er oppkalt etter vikingehøvdingen Ottar fra Hålogaland.

Utgaver[rediger | rediger kilde]

 • 316/2017 Kampen om tanalaksen
 • 315/2017 Oljer - små dråper med stor betydning
 • 314/2017 Norge og Russland: et særeget naboskap
 • 313/2016 Hvem eier hva i finnmark?
 • 312/2016 Oppdrett til besvær? Om fjordfiske og lakseoppdrett
 • 311/2016 Fra pælemark til partisaner - glimt fra nordnorsk natur samfunnsliv
 • 310/2016 Den evige utopi? Gruvedrift på Svalbard
 • 309/2016 Med et øye på naturens tilstand
 • 308/2015 Isbjørn kongen av arktis
 • 307/2015 Nord-Norge etter oljen: Fornyet eller forlatt?
 • 306/2015 Det eksotiske nord
 • 305/2015 Vikingtid - da og nå
 • 304/2015 Havforsking i nord
 • 303/2014 Språk og språkmangfald i Nord-Noreg - innblikk i det som er og var
 • 302/2014 Varangerhalvøya - Et lite stykke Arktis
 • 301/2014 Fra fugl til rein
 • 300/2014 Rett og rettshistorie(r) fra Nord-Norge og havet utenfor
 • 299/2014 1814-2014: Grunnlova 200 år
 • 298/2013 Fra en svindler som stortingsmann til harmløse veps
 • 297/2013 Dopamin - Molekylet for lyst, last og lidelse
 • 296/2013 Insekter og andre småkryp
 • 295/2013 Tromsø-området. Samisk-norsk møteplass
 • 294/2013 Uvær, ulykker og undergang
 • 293/2012 Heksebrenning i nord
 • 292/2012 Orkideer. fra sommerens blomsterprakt til vinterens plager
 • 291/2012 Plagsomme insekter og annet skummelt
 • 290/2012 Språkutvikling, dialekt og grammatikk
 • 289/2012 Fra den mytiske smeden til vårens fugletrekk
 • 288/2011 Polare jubileer – kunnskap og politikk i nord
 • 287/2011 Mot et varmere og våtere nord?
 • 286/2011 Da det nordlige ble en del av Norge
 • 285/2011 Fra fossiler til oljekrangel
 • 284/2011 Helse, sykdom og pleie
 • 283/2010 Sjøfugl – speiler havets tilstand
 • 282/2010 Samisk kunst
 • 281/2010 Gjengroing – tap av mangfold, tap av minner
 • 280/2010 Hval i sikte!
 • 279/2010 Populærvitenskapelige glimt
 • 278/2009 En forsvunnet verden – fin flora og fryktinngytende fauna!
 • 277/2009 En boplass med mange overraskelser
 • 276/2009 Drivgods – skatter fra havet
 • 275/2009 Knut Hamsun. Nordlending, nobelprisvinner og nazist
 • 274/2009 Liv i nord
 • 273/2008 Ferskvannsfisk
 • 272/2008 Det internasjonale polaråret
 • 271/2008 Spiselige planter
 • 270/2008 Ting – om universitetet
 • 269/2008 Kvenene – i går og i dag
 • 268/2007 På land og hav
 • 267/2007 Samer på utstilling
 • 266/2007 Barnelek med planter
 • 265/2007 Klima i fortid og framtid
 • 264/2007 Fra fjære til fjell
 • 263/2006 Helse og sjukdom hos rein
 • 262/2006 Ilden i sentrum
 • 261/2006 Tromsøpalmen og andre innførte arter
 • 260/2006 Forvaltning av Barentshavet
 • 259/2006 Reindrift i endring
 • 258/2005 Med blikk for arkitektur
 • 257/2005 Kabelvåg - et sted å være, et sted å lære!
 • 256/2005 Arktisk lys
 • 255/2005 Gløtt fra nordnorsk luftfartshistorie
 • 254/2005 Polarnorge
 • 253/2004 Bjørnøya - historie, natur og forskning
 • 252/2004 Nordlyset fra fantasi til forskning
 • 251/2004 Kunnskap og bevisstgjøring Ottar 50 år
 • 250/2004 Botanisk hage 10 år
 • 249/2004 Skygger blant stjernene
 • 248/2003 Melkøya – dokumentasjon av mennesker og miljø gjennom 10 000 år
 • 247/2003 Kongekrabben
 • 246/2003 Gammel tradisjon – ny medisin
 • 245/2003 Det offentlige helsevesen i nord
 • 244/2003 På skinner i nord (jernbanehistorie)
 • 243/2002 Det mangfoldige museum
 • 242/2002 Ny i nord
 • 241/2002 Jordskjelv i Nord-Norge
 • 240/2002 Nordlandsbåten, i bruk – i dag
 • 239/2002 Gås i nord
 • 238/2001 Samspill i arktisk natur
 • 237/2001 Fjæra
 • 236/2001 Mennesker på vandring
 • 235/2001 Gamle hager i Nord-Norge
 • 234/2001 Hekseprosesser og trolldom
 • 233/2000 Natur på flyttefot
 • 232/2000 En nasjon blir til (samisk politisk historie)
 • 231/2000 Kunsthistorie i nord
 • 230/2000 Spekkhogger – staurkval
 • 229/2000 Ved forrige tusenårsskifte
 • 228/1999 Mellom himmel og jord
 • 227/1999 Klimaendringer i nord
 • 226/1999 Kvinner verden
 • 225/1999 Råstoff til redskap
 • 224/1999 (Blandingshefte)
 • 223/1998 (Blandingshefte)
 • 222/1998 Biologisk mangfold
 • 221/1998 Kart
 • 220/1998 Medisinplanter
 • 219/1998 Miljøgifter i nord
 • 218/1997 Mit navn er Petter Dass som bor mod verdens ende
 • 217/1997 Noaidier og trommer – samiske religiøse tradisjoner fra vår nære fortid
 • 216/1997 Spor fra fortida kulturminneåret 1997
 • 215/1997 Botanisk hage i Tromsø
 • 214/1997 «Fortellinger i nord»
 • 213/1996 «Noahs ark»
 • 212/1996 Strandnær bosetning i Nord-Norge gjennom tidene
 • 211/1996 Reinbeite
 • 210/1996 Til Svalbard? (Svalbardhistorie)
 • 209/1996 Landskap etter slått og beite
 • 208/1995 Ottars verden
 • 207/1995 Menneske og landskap
 • 206/1995 Multer
 • 205/1995 Moderne tider
 • 204/1995 Skadedyr i kjøkkenhagen
 • 203/1994 Mangfoldige Tromsø
 • 202/1994 Finnmark i flammer et 50-års minne
 • 201/1994 Grønlandsselen
 • 200/1994 Kunnskap og samfunn
 • 199/1994 Et bedre liv på kysten
 • 198/1993 (Samlehefte)
 • 197/1993 Under Nordpolen
 • 196/1993 Rovdyr
 • 195/1993 Rein
 • 194/1993 Slettnes. Kystsamfunn gjennom ti tusen år
 • 193/1992 Samlehefte. Laks. Svamp. Bendelmark. Sennegras. Symboler. Overvintring.
 • 192/1992 Norge og Russland i nord
 • 191/1992 Karl Pettersen – ildsjel og banebryter. Gamlemuseet
 • 190/1992 Geologiske prosesser fjelldannelse, snøras og isbreer
 • 189/1992 Ærfugl
 • 188/1991 Samlehefte
 • 187/1991 Kvinneforskningsmaraton
 • 186/1991 Kvinneforskningsmaraton
 • 185/1991 Laks, sjøørret og sjørøye i Nord-Norge
 • 184/1991 Vågekvalen og den norske småkvalfangsten
 • 183/1990 Åpent tema
 • 182/1990 Nord-Norge i endring
 • 181/1990 Sopp gir farger
 • 180/1990 Samiske kvinner
 • 179/1990 Vern av våre løsmasser
 • 178/1989 (Diverse)
 • 177/1989 Steinalderen i 1980-åra
 • 176/1989 Røya i takvatnet
 • 175/1989 Reiseliv
 • 174/1989 Barentshavet
 • 173/1988 (Samlehefte)
 • 172/1988 Rype
 • 171/1988 Nybyggere i nord
 • 170/1988 Haneskjell - fiskerinæringas nye "kjendis"
 • 169/1988 "Døden skal du lide"
 • 168/1987 (Åpent tema)
 • 167/1987 Sopp er mat
 • 166/1987 Vær og vann
 • 165/1987 Sami duodji
 • 164/1987 Torsken - livsnerve i nord
 • 163/1986 Samiske rettighetsspørsmål
 • 162/1986 Nordnorsk kulturhistorie
 • 161/1986 Parasitter hos rein
 • 160/1986 Gruvehistorie
 • 159/1986 Lys og liv
 • 158/1986 Gjenreising eller nyreising?
 • 157/1985 Akvakultur i Nord-Norge
 • 156/1985 Bjørnen i Nord-Norge
 • 155/1985 Sauen
 • 154/1985 Elvebåten
 • 153/1985 Heksetro
 • 152/1985 Garnfarging med sopp
 • 151/1984 Byggeskikk og bygningsvern
 • 150/1984 Livet i havet ved Svalbard
 • 149/1984 Fotografenes Nord-Norge
 • 148/1984 Sjøfugl i Nord-Norge
 • 147/1984 Nordlandsbåten
 • 146/1984 Fossiler i Nord-Norge
 • 145/1983 Nordisk fiske i oldtid og middelalder
 • 144/1983 Spor av eldste liv i Nord-Norge
 • 143/1983 Skog i Nord-Norge
 • 142/1983 Kvinneorganisering eller jenteflukt
 • 141/1983 Erverv og bosetning
 • 140/1983 Hvem spiser hvem i havet?
 • 139/1982 Kvinnearbeid i endring
 • 138/1982 Kval og kvalfangst
 • 137/1982 Kystsamisk bosetting
 • 136/1982 Nord-Norges berggrunn - en naturhistorie i stein
 • 135/1982 Skadeinsekter og andre småkryp i hus
 • 134/1982 Barn i Nord-Norge forteller
 • 133/1981 Mineralske ressurser i Nord-Norge
 • 132/1981 Sel og selfangst
 • 131/1981 Vernet om de nordnorske kulturminner
 • 130/1981 Legeplanter på nordkalotten
 • 129/1981 Alta-sak - samesak - urbefolkningssak (finnes og på samisk)
 • 127-128/1981 Grenseland
 • 125-126/1980 Helgøy i Troms. på leiting etter historia i et nordnorsk kystsamfunn
 • 124/1980 Midlertidig vernede vassdrag i Nord-Norge - undersøkelser i reisavassdraget
 • 123/1980 Diagnose kreft
 • 121-122/1980 Nordlysobservatoriet 50 år
 • 119-120/1980 Industrialisering og arbeiderbevegelse i Nord-Norge fram til ca. 1920
 • 118/1979 Kontinentalsokkelen utafor Norge i nord
 • 116-117/1979 Sørsamer
 • 115/1979 Fra arkeologiens lange tidsalder
 • 113-114/1979 Sommerfugler i Nord-Norge
 • 110-112/1979 Svalbard - det nordligste Norge
 • 108-109/1978 Fra vår nyere kulturhistorie
 • 106-107/1978 Viltvoksende grønne matplanter i Nord-Norge
 • 105/1978 Samling om samiske verdier
 • 104/1978 Skjell og snegl i fjæra
 • 103/1978 Nordkalottens historie og litteratur
 • 102/1978 Litt om stein, jord, is og vatn
 • 101/1977 Rein og reinavl i den gamle og nye verden
 • 100/1977 Julekrydder
 • 99/1977 Om laksefisk i Nord-Norge
 • 98/1977 Nye gløtt inn i nordnorsk oldtid og middelalder
 • 96-97/1977 Matsopp i Nord-Norge
 • 94-95/1977 Naboer ved ishavet, gløtt fra norsk-russisk samkvem gjennom tidene
 • 92-93/1976 Vassdragsregulering som miljøforstyrrende inngrep
 • 91/1976 Hjertet og dets sykdommer
 • 90/1976 Fra fuglelivet i Nord-Norge
 • 89/1976 På sporet etter fortidens mennesker i Nord-Norge
 • 88/1976 Om samiske pionerer
 • 86-87/1975 Universet og vi
 • 85/1975 Gløtt fra nordnorsk tru og tradisjon
 • 84/1975 Fra nordkalottens historie
 • 83/1975 Om funn og fornminner i Nord-Norge
 • 82/1974 Tang og tare - viktig naturressurs
 • 81/1974 Om samisk kultur
 • 79-80/1974 Gløtt fra Lofoten
 • 77-78/1973 Musésamlinger, informasjonsbank eller?
 • 76/1973 Gløtt fra Tromsø museum
 • 75/1973 Museum og universitet
 • 74/1972 Tromsø museum 100 år
 • 72-73/1972 Myrene i vesterålen
 • 71/1972 Hans Kr. Eriksen, : det gamle Tranøy
 • 70/1971 Fra geologien i Finnmark
 • 69/1971 Gløtt fra Tromsø museum xxviii.
 • 68/1971 Skansen i Tromsø
 • 67/1971 Gløtt fra Tromsø museum xxvii.
 • 66/1970 Kulturvern - naturvern
 • 65/1970 Fra folkelivsgranskingen
 • 64/1970 Gløtt fra Tromsø museum xxvi
 • 63/1970 Gløtt fra Tromsø museum xxv
 • 62/1969 Johan H. Andersen: dyrelivet i jordbunnen
 • 61/1969 Gløtt fra Tromsø museum xxiv.
 • 60/1969 Minner fra det gamle Tromsø
 • 59/1969 Gløtt fra Tromsø museum xxiii.
 • 58/1968 De tre stammers møte i Finnmark
 • 57/1968 Ørnulv Vorren: samene i natur- og kulturmiljøet
 • 56/1968 Jan Mayen
 • 55/1968 Povl Simonsen: steinalderen på sørøy
 • 54/1967 Gløtt fra Tromsø museum xxii.
 • 53/1967 Ørnulv Vorren: museet og skolen
 • 52/1967 Fra Nordlysobservatoriet
 • 51/1967 Karl-Dag Vorren: evig tele i Norge
 • 50/1966 Ørnulv Vorren: flyttsamens husformer
 • 49/1966 Wishman, Erik: Nord-Norges klima
 • 48/1966 Tromsø museum og dets utstillinger
 • 47/1966 Gløtt fra Tromsø museum xxi.
 • 46/1965 Munch, gerd stamsø, munch, jens storm og simonsen povl:
 • 45/1965 Gløtt fra Tromsø museum xx.
 • 44/1965 Gløtt fra Tromsø museum xix.
 • 43/1965 Brox, Arthur og Munch, Gerd Stamsø: gårdshauger og
 • 42/1964 Gløtt fra Tromsø museum xviii.
 • 41/1964 Gløtt fra Tromsø museum xvii
 • 40/1964 Stagnes, Erling: litt om fuglelivet på stonglandet
 • 39/1964 Gløtt fra Tromsø museum xvi
 • 38/1963 Gløtt fra Tromsø museum xv
 • 37/1963 Povl Simonsen: bosetningen i historisk tid nord for polarsirkelen
 • 36/1963 Brox, Ottar: tradisjonell vinterforing i Nord-Norge
 • 35/1963 Gløtt fra Tromsø museum xiv.
 • 34/1962 Gløtt fra Tromsø museum xiii
 • 32-33/1962 Povl Simonsen: Nord-Norges bosetningshistorie i oldtiden
 • 31/1962 Gløtt fra Tromsø museum xii.
 • 30/1961 Leif Aune: Nord-Norges industri og bergverk
 • 29/1961 Flovik, K. og Tyssø, J.: jordbruket i Nord-Norge
 • 28/1961 Bengt O. Christiansen: dyreliv i Nord-Norge
 • 27/1961 Gløtt fra Tromsø museum xi.
 • 26/1960 Landmark, Kåre: fjellgrunn og landskap i Nord-Norge
 • 25/1960 Asbjørn Eidnes: skolen og kulturlivet i Nord-Norge
 • 24/1960 Gunnar Sætersdal: fiskeriene i Nord-Norge
 • 23/1960 Gløtt fra Tromsø museum x
 • 22/1959 Gløtt fra Tromsø museum ix.
 • 21/1959 Gløtt fra Tromsø museum viii.
 • 20/1959 Povl Simonsen: Bønder og vikinger i nord-norsk
 • 19/1958 Per Hognestad: Naturgrunnlaget for de nord-norske kystfiskerier
 • 18/1958 Gløtt fra Tromsø museum vii.
 • 17/1958 Ørnulv Vorren: samisk villreinfangst i eldre tid
 • 16/1958 Gløtt fra Tromsø museum vi.
 • 15/1958 Gløtt fra Tromsø museum v.
 • 14/1957 Povl Simonsen: Ottar fra Hålogaland
 • 13/1957 Arnt Bakke: Folkemusikken i Nord-Norge
 • 12/1957 Olaf I. Rønning: fra floraen i Nord-Norge
 • 11/1957 Ørnulv Vorren: Samefolket i nord-norsk samfunn
 • 10/1957 Povl Simonsen: menneskets innvandring til Nord-Norge
 • 9/1956 Ørnulv Vorren: samekulturen i skrift og forskning
 • 8/1955 Gløtt fra Tromsø museum iv.
 • 7/1955 Gløtt fra Tromsø museum iii.
 • 6/1955 Kåre Landmark: andøya som geologisk billedbok
 • 5/1955 Povl Simonsen: helleristninger ved Tromsø
 • 4/1955 Gløtt fra Tromsø museum ii.
 • 3/1955 Gløtt fra Tromsø museum i.
 • 2/1955 Arvid Moberg: Litet om handel och gränstrafik i gammal tid inom nordkalotten
 • 1/1954 Povl Simonsen: Karlebotn, en steinalderby ved Varangerfjorden.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]