Hopp til innhold

Objective-C

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Objective-C
Tilblivelse1984
ParadigmeMulti-paradigme: Objektorientert programmering, klassebasert programmering, selvmodifiserende programmering
Designet avBrad Cox
Siste versjon(er)2.0
Typetildeling statisk, dynamisk, svak
Filendelse(r).h, .m, .mm, .C
Påvirket av
C, Smalltalk

Objective-C (ofte forkortet Obj-C) er et objektorientert programmeringsspråk som er realisert som en utvidelse av ANSI C. Det anvendes fremfor alt i programmeringsmiljøene Cocoa (Mac OS X) og GNUstep, som begge to er realiseringer av OpenStep-standarden.

Beskrivelse[rediger | rediger kilde]

Objective C er en svært liten utvidelse av C. Det finnes bare et tillegg av syntaks og omtrent ti nye kodeord. Sånn sett er det veldig enkelt å lære om man kjenner til C.

Meldinger[rediger | rediger kilde]

Objektorienterte programmer er bygd opp av objekter som sender hverandre meldinger (anvisninger) og utfører metoder. Meldinger i Objective-C baserer seg på Smalltalk og ser ut på følgende måte:

[objekt metode]

for eksempel:

textLengde = [@"Hello World!" length]; // tekstobjektet "Hello World!" skal kjøre metoden "length"

meldinger kan pakkes i hverandre og gis argumenter etter kolon:

[resultat setFloatValue: [beløp floatValue]*[antall floatValue]];

Klasser[rediger | rediger kilde]

For å skape objekter av sin egen type bør man beskrive den i en såkalt klasse. Det består av en interface-del som inneholder statusen og evnene objektene av klassens type har, dvs. interfacen deklarerer variablene og metodene sine:

 #import <objc/Object.h>
 @interface Lampe : Object {
  BOOL lyser;           // statusen 
 }
 – (BOOL)lyser;           // evnen: svar om lyser
 – (void)settLyser:(BOOL)nyeStatus;
 – (id)init;               // sett startstatus
 @end

og en implementation som beskriver hvordan evnene skal utføres:

@implementation Lampe
 – (BOOL) lyser {
  return lyser;           // returner variablen (som lever i en annen navnrom enn metodene)
 }
 – (void)settLyser: (BOOL) nyeStatus {
  lyser = nyeStatus;
 }
 – (id)init {
  if (self = [super init]) {
   [self settLyser:NO]:
  }
  return self;
 }
 @end

Nye objekter kan nå bygges idet man sender meldingen om å utføre metoden «alloc» til klassen. Klasser er også spesielle objekter med metoder. Klassen over kan for eksempel brukes slik:

#include <stdio.h>         // bruk normale C-inn-/utgave i eksemplet
 main () {
  id objektet;                      // id mener "et eller annet objekt"
  objektet = [[[Lampe alloc] init] settLyser: YES];   // kompleks pakking av meldinene
  printf ("Lampen i variablen \"objektet\" %s.", [objektet lyser]?"lyser":"lyser ikke");
 }

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]