Norsk Narkotikapolitiforening

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk Narkotikapolitiforening
NNPF logo 2020.jpg
Offisiell logo brukt siden 2020
TypeForening/lag/innretning
Org.nummer970 014 179
Stiftet16. november 1991
LandNorge
HovedkontorOslo (Torggata 1, 0181 Oslo)
Medlemmerca. 3 500 (2021)[1][2]
Nettstedhttps://www.nnpf.no (norsk), https://nnpf.no/information-in-english (engelsk)

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en norsk ruspolitisk organisasjon. Foreningen har rundt 3 500 medlemmer, hovedsakelig fra den norske politi- og lensmannsetaten, de har imidlertid ingen formell tilknytning til politiet.[3] Organisasjonen ble etablert i 1991, står for en svært restriktiv narkotikapolitikk,[4] og har gjort seg bemerket for sin motstand mot avkriminalisering av ulovlig rusmiddelbruk.[5] Foreningens forhold til politietaten er omstridt, og førte i 2021 til at det ble satt i gang gransking.[6]

Foreningen ledes av et valgt styre støttet av et sekretariat. Vedtektene legger til rette for at det kan opprettes lokallag og regionlag.[7] Foreningen er frittstående og frivillig. Retningslinjene understreker at foreningen ikke er formelt tilknyttet politiet og at medlemmene skal skille tydelig mellom rollen som ansatt i politiet eller andre etater og rollen som representant for foreningen.[8] Politibetjent Jan Erik Bresil er styreleder (per 2021)[9][10][11], og statsadvokat Geir Evanger ved Det nasjonale statsadvokatembetet er nestleder (per 2021).[12][13] Foreningens nettside oppgir to typer medlemskap: fullverdig medlem og støttemedlem. Politifolk, politistudenter, ansatte i tolletaten, ansatte i påtalemyndigheten og andre i justissektoren med narkotika som spesialområde, kan bli fullverdige medlemmer.[14]

Politidirektøren ba i 2021 justisdepartementet sette i gang gransking av forholdet mellom foreningen og politietaten. Bakgrunn for granskingen er rapporter om rolleblanding. Styreleder Bresil understreker at foreningens medlemmer opptrer som privatpersoner.[15][16][17][18]

I august 2021 ble Jan Erik Bresil intervjuet i Nettavisen.[15] Høsten 2021 ble Nettavisen kritisert av PFU for brudd på god presseskikk, da det viste seg at Nettavisens journalist var medlem av foreningen og hadde deltatt aktivt i ruspolitisk debatt.[19] Klagen mot Nettavisen kom fra en privatperson.[20] Nettavisen mener det ikke var brudd på god presseskikk, men er enig i at journalistens kobling til foreningen burde fremgå.[21]

Formålsparagraf[rediger | rediger kilde]

«NNPF skal være en narkotikapolitisk organisasjon med hovedformål å arbeide for å styrke innsatsen mot narkotikaproblematikk i samfunnet, blant annet ved å fremme forebyggende arbeid, utdannelse og forskning. NNPF skal også ha et særlig faglig og politisk fokus mot alvorlig organisert kriminalitet.»[22]

Virksomhet[rediger | rediger kilde]

NNPF utgir magasinet Motgift fire ganger i året.[23] Foreninger arrangerer også en årlig utdanningskonferanse for sine medlemmer, og flere lokale fagdager. Videre tilbyr NNPF kursing av blant annet ansatte i stat og kommuner. Fra 2014 til 2021 betalte for eksempel Bergen kommune 400 000 kroner for kurs i regi av foreningen.[24]

NNPF er en aktiv motstander av rusreformen, og bruker mye ressurser for å unngå forandring av lovgivningen på rusfeltet, blant annet avkriminalisering.[25][26][trenger bedre kilde] Organisasjonen mener at omfanget av annen kriminalitet øker når politiet unnlater å gripe inn mot narkoligaer.[27] Narkotikapolitiforeningen mener arbeidet med politireformen har bidratt til et fall i antallet anmeldte narkotikaforbrytelser.[28] Jan Erik Bresil, leder i NNPFs lokallag i Oslo, støtter endring fra straff til helsehjelp for tunge[bør utdypes] rusavhengige. Bresil mener straff for ulovlig rusbruk bør opprettholdes i norsk ruspolitikk.[29] Foreldre vet for lite om ulovlige rusmidler, mener NNPF[30] og driver informasjonsarbeid rett mot foreldre.[31] Foreningen er bekymret for at flere unge bruker dopingmidler i jakten på gode prestasjoner og den perfekte kropp.[32]

Ole Røgeberg, seniorforsker ved Frischsenteret, kritiserte i 2013 Jan Erik Bresil fra NNPF for å basere seg på «gal og utdatert kunnskap blandet med korttenkt politikk» samt «mistro til sine meningsmotstandere» i cannabisdebatten.[33] Arild Knutsen, styreleder i Foreningen for human narkotikapolitikk, mente i 2015 at NNPF hadde fremstilt konsekvensene av cannabislegalisering i Colorado feilaktig.[34]

Foreningen har flere lokallag der hovedaktiviteten er det forebyggende prosjektet «Bry deg», som har som mål å forhindre at barn og unge begynner med ulovlige rusmidler.[35]

NRK skrev i juli 2021 at foreningen i 2017 hadde møte med justisminister Per-Willy Amundsen. Temaet for møtet var bruk av narkotikahunder. Etter møtet ønsket Amundsen å gjeninnføre en omstridt praksis med narkotikahunder i skolene.[36]

Forholdet til politietaten[rediger | rediger kilde]

I 2021 kom det frem at foreningen fra 2001 til 2018 årlig mottok 50 000 til 400 000 kroner i tilskudd fra Politidirektoratet. Direktoratet har ikke støttet andre foreninger innenfor det rusmiddelpolitiske området, hvorav flere arbeider for liberalisering. Tilskuddene er ikke blitt tildelt gjennom direktoratets tilskuddsordning, men som tildeling uten konkurranse og åpen søknadsprosess.[3] I 2021 kom det frem at ansatte i Forsvarets narkotikagruppe er blitt oppfordret av Forsvaret til å melde seg inn i foreningen. Forsvaret har betalt kontingenten. Jan Fridthjof Bernt, professor i forvaltningsrett, sier i en kommentar at dette er klart ulovlig fordi en statlig institusjon ikke kan benytte offentlige midler til å finansiere medlemskap i eller oppmuntre tilsatte til å støtte og engasjere seg en slik politisk organisasjon.[37] I 2021 kom det frem at foreningen har brukt lokale politistasjoner som adresse og kontaktinformasjon for lokallag. Justisminister Monica Mæland svarte på problemstillingen da den ble tatt opp i Stortinget.[38] En stortingspolitiker kritiserte foreningen for å svekke tilliten til politiets upartiske rolle ved å bruke lokale politistasjoner som kontaktadresse.[38][39] Ifølge Dagbladet mottok foreningen til sammen 2,88 millioner kroner i tilskudd fra Politidirektoratet i perioden 2011–2020.[40] Venstre tror arbeidet med rusreformen kan ha blitt urettmessig påvirket av NNPF og ønsket ny behandling av reformen.[41] Venstre krevde at foreningen fjerner «politi» fra navnet.[42]

I 2000 advarte daværende ekspedisjonssjef Vidar Refvik i Justisdepartementet mot å blande rollene som politimann og medlem av foreningen. Departementet støttet foreningens konferanse med 50 000 til 100 000 kroner årlig fra 1995.[43]

I 2021 kom det frem at servingssteder i Kristiansand kunne slippe prikkbelastning etter skjenkekontroll dersom stedet hadde hengt opp et skilt fra foreningen. Skiltet viste at utelivet var med på en avtale med kommunen, Arbeidstilsynet og politiet, og forpliktet serveringsstedet til å vise nulltoleranse overfor ulovlige rusmidler inkludert klær og effekter som fremmet legalisering. Serveringsstedet forpliktet seg gjennom avtalen til å bortvise gjester med bestemte politiske holdninger til ulovlige rusmidler. Avtalen ble utformet i samarbeid med foreningen som ikke var part i avtalen. Foreningen hadde tidligere vært involvert i tilsvarende samarbeid blant annet i Haugesund.[44] I 2018 ble det kjent at skjenkesteder i Tromsø bortviste personer med klær som promoterte legalisering av cannabis. Bakgrunnen var et samarbeid mellom NNPF, kommunen og utelivsbransjen.[45] Det var ikke lovhjemmel for å bortvise personer med «legaliseringseffekter».[46] Advokat John Christian Elden har kalt avtalen grunnlovsstridig da det bryter med ytringsfriheten å bortvise personer for å fronte et politisk budskap.[44]

I 2021 kom det frem at medlemmer ansatt i politiet har fått kontingenten trukket fra lønn av politiets egen administrasjon. Søknad om medlemskap forutsatt at ansattnummer i politiet ble oppgitt.[47] VG rapporterte i 2021 at deltakelse på foreningens konferanser ga poeng i politiets lønnssystem med mulighet for lønnsopprykk. Konferansen var kun åpen for medlemmer av foreningen.[48][49] Advokatforeningen tror Norsk Narkotikapolitiforening kan ha påvirket politiet til å bruke ulovlige ransakingsmetoder i forbindelse med narkotikasaker.[50] Forsvarsadvokater i Advokatforeningen mener NNPF opplæring i ransakelse inneholder og misforståelser av loven. Ifølge NRK har politidirektoratet bedt politidistriktene låne ut ansatte gratis til foreningen til å holde kurs for foreningen.[51]

Politiet holdt foredrag blant annet for ungdomsskoleelver på Osterøy med materiell fra NNPF. PowerPoint-presentasjonen hadde NNPFs logo. Foredraget inneholdt faktafeil om straff for bruk av ulovlige rusmidler og om konsekvenser av bruk.[52]

Jørn Sigurd Maurud, Norges riksadvokat fra 2019, var tidligere medlem av Norsk Narkotikapolitforening. Han meldte seg inn som nyutnevnt statsadvokat i 1995. Maurud meldte seg ut i 2020 i forbindelse med den rettspolitiske diskusjonen etter rusreformforslaget, da det ble tydelig for Maurud at han ikke delte foreningens syn i ruspolitikken.[53]

Gransking[rediger | rediger kilde]

I juli 2021 bestemte politidirektør Benedicte Bjørnland at relasjonen mellom politietaten og foreningen skal granskes av et eksternt og uavhengig utvalg.[54] Justisministeren satte umiddelbart i gang gransking da departementet i juli 2021 fikk saken oversendt fra politidirektøren.[55][56] Ifølge kommentator Andreas Slettholm i avisen Aftenposten motarbeider foreningen den offentlige granskningen, og nekter å utlevere forskjellig materiale, noe Slettholm omtaler som «en omdømmemessig katastrofe å bedrive en slik obstruksjon».[57] Foreningen har motsatt seg å svare på en del av spørsmålene sendte skriftlig fra granskerne. Blant spørsmålene var i hvilken grad det var politisk innhold på utdanningskonferansen for politifolk og kunnskapsgrunnlaget for det som ble fremlagt der.[58]

Laquote.svgGranskningen går ikke så bra for foreningen. Den har nektet å utlevere årsberetninger, regnskap og medlemsblader (!) til det offentlig oppnevnte utvalget. Angivelig på grunn av frykten for at andre skal få innsyn i disse opplysningene. Å motarbeide en slik offentlig granskning er så spesielt at det neppe finnes noen historisk parallell i Norge.Raquote.svg

Andreas Slettholm i Aftenposten, «Politikerne har mistet kontrollen over narkotikapolitikken»[57]

I 2016 tok Politidirektoratet opp mulig rolleblanding i et møte med foreningen. Bakgrunnen var en klage på at NNPF-medlemmer skal ha stilt i politiuniform og brukt politiets ID-kort i sitt foreningsarbeid. Klagen ble levert av en privatperson. I møtet med foreningen stilte direktoratet med tre tjenestemenn, inkludert Øyvind Buraas som var leder av foreningen 2014–2015 og som på det tidspunktet var varamedlem til styret i foreningen. Ifølge professor Jan Fridthjof Bernt var Buraas klart inhabil etter forvaltningsretten og i strid med god forvaltningsskikk ifølge professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen.[59]

Geir Evanger, statsadvokat og nestleder i NNPF, skrev i 2021 at det i lang tid har pågått en svertekampanje mot NNPF.[60]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ "Varsler full gjennomgang av bånd mellom rusforening og politiet"; besøksdato: 8. juli 2021; utgiver: NRK; forfatternavn: Julia Kirsebom Thommessen; verkets språk: norsk; utgivelsesdato: 7. juli 2021.
 2. ^ «Om NNPF» (norsk). Norsk Narkotikapolitiforening. Besøkt 18. april 2022. «Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3000 medlemmer fra Politiet, Tolletaten, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. NNPF arbeider for et styrket samarbeid innenfor rusforebygging, både internt i politiet og med våre tverrfaglige samarbeidspartnere.» 
 3. ^ a b Thommessen, Julia Kirsebom; Zondag, Martin H.W. (17. juni 2021). «Ruspolitisk forening har fått millioner fra politiet – mener det er et «fagtilbud»». NRK (norsk). Besøkt 18. juni 2021. «NNPF er en ideell organisasjon med om lag 3600 medlemmer, mange av dem fra Politiet og påtalemyndigheten. De har imidlertid ingen formell tilknytning til politiet.» 
 4. ^ Prøis, Veslemøy; Fjelly, Benedikte (3. august 2022). «Hadde 300.000,- i narkogjeld: – Skulle så jævlig ønske jeg aldri havnet i det her». NRK (norsk). Besøkt 4. august 2022. «Dette er en omstridt forening som står for en meget restriktiv narkotikapolitikk. Foreningen har også vært utsatt for sterk kritikk blant annet på grunn av rolleblanding, noe blant annet NRK har skrevet om i en rekke artikler.» 
 5. ^ «Når politiet blir aktivister». Stavanger Aftenblad (norsk). 24. juni 2021. Besøkt 5. juli 2021. «Men organisasjonen har, særlig de siste årene, også vært noe mer. Nemlig en av de mest aktive motstanderne av den foreslåtte rusreformen, som ble lagt fram av Regjeringen i år.» 
 6. ^ Heldahl, Henrik; Persson, Lilly Christin S. (1. juni 2021). «Omstridt «politiforening» fikk millioner i offentlige midler til kurs og konferanser». Nettavisen (norsk). Besøkt 18. april 2022. «Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen fra Universitetet i Bergen sier foreningen ofte opptrer på en måte som kan føre til forvirring. – Det er et problem at mange oppfatter NNPF som en del av politiet. De stiller ofte i uniform og opptrer på en måte som gjør det vanskelig å skille, sier han til Nettavisen.» 
 7. ^ «Vedtekter». Norsk Narkotikapolitiforening (norsk). 2019. Besøkt 8. juli 2021. 
 8. ^ «Foreningens interne retningslinjer». Norsk Narkotikapolitiforening (norsk). Besøkt 8. juli 2021. «NNPF er ikke en del av politiet eller andre offentlige etaters organisasjon. Vi er en frivillig forening (NGO) uten offentlige eierinteresser. Det offentlige har heller ingen annen innflytelse på driften. NNPF har lokallag en rekke steder i Norge, og disse er underlagt NNPFs vedtekter og vedtekter for lokallag.» 
 9. ^ Bresil, Jan Erik (5. oktober 2017). «Ja til helsehjelp, nei til legalisering». Aftenposten (norsk). Besøkt 7. juli 2021. «Politioverbetjent og leder av Norsk Narkotikapolitiforenings lokallag i Oslo» 
 10. ^ Kolsrud, Kjetil (14. april 2021). «Rusransakelsene: – Alle partiene bør si unnskyld». Rett24 (norsk). Besøkt 7. juli 2021. «Bakteppet for pågripelsen var at kvinnen, som var aktiv i legaliseringsdebatten, holdt en appell under «Marihuanamarsjen» i Oslo i 2016. Av dokumentene fremkommer at ransakingen i leiligheten ble foretatt av politioverbetjent Jan Erik Bresil. Bresil er profilert leder av Norsk Narkotikapolitiforening, en privat organisasjon som har jobbet svært aktivt mot avkriminalisering.» 
 11. ^ Thommessen, Julia Kirsebom; Zondag, Martin H.W. (7. juli 2021). «Varsler full gjennomgang av bånd mellom rusforening og politiet». NRK (norsk). Besøkt 7. juli 2021. «NRK har vært i kontakt med daglig leder i NNPF, Jan-Erik Bresil.» 
 12. ^ Kolsrud, Kjetil (12. april 2021). «Avviser at riksadvokatens redegjørelse gir vesentlig kursendring». Rett24 (norsk). Besøkt 7. juli 2021. 
 13. ^ Tjoflot, Eirin; Sollund, Sigrid (7. juli 2021). «Nestleiar i omdiskutert rusforeining: – Ei gransking er heilt greitt». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 7. juli 2021. «I tillegg til å vera nestleiar i Norsk Narkotikapolitiforening, er Evanger statsadvokat.» 
 14. ^ «Bli medlem i NNPF?». Norsk Narkotikapolitiforening (norsk). Besøkt 7. juli 2021. «Følgende kan bli fullverdig medlem i NNPF: Politiansatte som har fullført grunnutdanning ved politihøgskolen. Studenter ved politihøgskolen som har startet utdanningen. Ansatte i tolletaten som har fullført tollskolen. Ansatte i påtalemyndigheten. Andre ansatte i justissektoren som har innsats mot narkotika og/eller innsats mot alvorlig organisert kriminalitet som sitt primære arbeidsområde. Andre naturlige samarbeidspartnere, når særlige grunner foreligger. Pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap.» 
 15. ^ a b Sperre, Hanne-Karine (12. august 2021). «— Det er skadene og elendigheten narkotika medfører som er fienden, ikke NNPF». Nettavisen (norsk). Besøkt 14. august 2021. «— Det må ikke herske noen tvil om at vi gjør denne jobben som privatpersoner. Vi må derfor fortsette å ha fokus på rolleforståelse. Det er svært viktig for oss at det er klart for publikum når en politibetjent er i tjeneste, og når den samme betjenten driver frivillig arbeid for NNPF.» 
 16. ^ Sperre, Hanne-Karine; Bjerke, Siv Elisabeth (13. august 2021). «Høyskolelektor: - Norsk narkotikapolitiforening har ødelagt sitt omdømme». Nettavisen (norsk). Besøkt 14. august 2021. 
 17. ^ Hagfors, Caisa Linea; Sandnes, Ådne Husby (22. juli 2021). «Snur om gransking av omstridt politiforening». VG (norsk). Besøkt 24. juli 2021. «Først ville politiet granske seg selv. Så ville de heller selv nedsette en ekstern granskningsgruppe. Nå snur politidirektøren helt, og ber justisdepartementet granske båndene til narkotikaforening.» 
 18. ^ «Justisministeren overtar videre granskingen av Narkotikapolitiforeningen». ABC Nyheter (norsk). NTB. 21. juli 2021. Besøkt 24. juli 2021. «– Det skal ikke herske tvil om at politiansatte kun utøver politimyndighet i kraft av sin stilling i politiet, og ikke som medlemmer i en frivillig organisasjon som NNPF. Det skal settes ned et utvalg som skal gjennomgå om det kan ha oppstått slik tvil, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).» 
 19. ^ Jortveit, Ingrid Nergården (26. november 2021). «Ni medier ble felt og ni medier gikk fri på PFUs maratonmøte». Journalisten (norsk). Besøkt 16. desember 2021. «En klagesak mot Nettavisen fremsto for mange som en prinsipielt viktig sak. Den handlet om journalister i dobbeltroller. I dette tilfellet en journalist som var medlem av Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) og som tidligere hadde deltatt aktivt i rusdebatten gjennom leserinnlegg og kronikker.» 
 20. ^ «176/21». Norsk Presseforbund (norsk). 24. november 2021. Besøkt 16. desember 2021. «Klager er en leser som reagerer på at opplysningen om journalistens medlemskap ikke gikk frem på publiseringstidspunktet.» 
 21. ^ Bjerke, Siv Elisabeth (24. november 2021). «Nettavisen brøt god presseskikk». Nettavisen (norsk). Besøkt 16. desember 2021. «Nettavisen avviser brudd på god presseskikk, men er enig i at informasjonen om journalisten burde vært med da artikkelen ble publisert. Avisen opplyser at en «disclaimer» ble lagt inn så snart redaksjonen ble klar over leserreaksjonene. Nettavisen forklarer at opplysningen først ikke ble tatt med fordi redaksjonen oppfattet at de ulike medlemskapene nøytraliserte hverandre. Slik Nettavisen ser det, kan journalisten formelt sett heller ikke anses som inhabil fordi eventuelle bindinger eller lojaliteter da måtte gå til alle organisasjonene. Nettavisen ser likevel at det i dette tilfellet kunne «føre til spekulasjoner om inhabilitet».» 
 22. ^ «Vedtekter». Norsk Narkotikapolitiforening (norsk). 2019. Besøkt 2. august 2022. «NNPF skal være en narkotikapolitisk organisasjon med hovedformål å arbeide for å styrke innsatsen mot narkotikaproblematikk i samfunnet, blant annet ved å fremme forebyggende arbeid, utdannelse og forskning. NNPF skal også ha et særlig faglig og politisk fokus mot alvorlig organisert kriminalitet.» 
 23. ^ «Motgift». Norsk Narkotikapolitiforening (norsk). Besøkt 22. september 2021. «Bladet MOTGIFT kommer ut med fire utgaver pr år. Dette er Norsk narkotikapolitiforenings medlemsblad hvor vi oppdaterer våre medlemmer på forebygging, organisert kriminalitet og narkotikafeltet.» 
 24. ^ «Ansatte i Bergen kommune har jevnlig vært på kurs med ruspolitisk forening. Nå varsler byrådslederen full gjennomgang.»Betalt abonnement kreves. Bergens Tidende (norsk). 16. juli 2021. Besøkt 24. juli 2021. 
 25. ^ «Når politiet blir aktivister». Stavanger Aftenblad (norsk). 24. juni 2021. Besøkt 5. juli 2021. «Når NNPF likevel bruker store ressurser på å påvirke lovgivningen, blander den seg dermed inn på et område hvor det egentlige politiet skal være varsomme.» 
 26. ^ «Høring - Rusreform fra straff til hjelp». Regjeringen.no (norsk). Helse- og omsorgsdepartementet. 19. desember 2019. Besøkt 23. april 2022. «Høringssvar fra Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)» 
 27. ^ Otterlei, Simen Sundfjord (13. november 2016). «– Hvis politiet vet om partier med narkotika, skal man selvsagt få stoffet bort fra gaten». NRK (norsk). Besøkt 5. juli 2017. «Når politiet unnlater å gripe inn mot narkoligaer, øker omfanget av annen kriminalitet, mener Norsk Narkotikapolitiforening.» 
 28. ^ Skårderud, Jo Røed (7. mars 2017). «Anmelder færre». Klassekampen (norsk). Besøkt 5. juli 2017. «Christian Stoutland, leder i Norsk Narkotikapolitiforening, mener politireformen har ført til kapasitetsproblemer som kan forklare den dramatiske nedgangen.» 
 29. ^ Kalajdzic, Pedja; Holvik, Martin (5. oktober 2016). «Høie vil hjelpe og ikke straffe narkotikabrukere». NRK (norsk). Besøkt 5. juli 2017. 
 30. ^ Solberg, Pål (14. oktober 2014). «Ber barneskoleforeldre til åpent narkomøte». adressa.no (norsk). Besøkt 5. juli 2017. «- Det er ikke bare foreldre som har liten kunnskap om narkotika. Det er generelt lite kunnskap om dette i samfunnet. Alt fra foreldre, næringsliv og folk som jobber med mennesker har behov for å vite noe om narkosituasjonen slik den er nå i 2014, sier generalsekretær Lars Holmen i NNPF, og legger til at det de siste årene har det kommet over 300 nye narkotiske stoffer på markedet.» 
 31. ^ Amundsen, Bjørn (22. august 2016). «Bry deg-dagen». Kristiansand kommune (norsk). Arkivert fra originalen 21. april 2017. Besøkt 5. juli 2017. «Det er først og fremst foreldre som er målgruppen for Bry deg-dagen som Norsk Narkotikapolitiforening Agder (NNPF Agder) og Lions Club arrangerer i Tresse lørdag 27. august klokka 12 – 16.» 
 32. ^ «Slik vil de stoppe doping»Betalt abonnement kreves. Sunnmørsposten (norsk). 4. april 2017. Besøkt 5. juli 2017. 
 33. ^ Røgeberg, Ole (3. desember 2013). «Norsk narkotikapolitiforening - like utdatert som hasjforbudet?». Aftenposten (norsk). Besøkt 22. september 2021. «Den uryddige linjen i Bresils innlegg viser seg også gjennom en mistro til meningsmotstandere. Et amerikansk flertall til støtte for legalisering avfeies med at de er lurt av «mediekampanjer» finansiert av «narkotikaindustrien».» 
 34. ^ Knutsen, Arild (8. januar 2015). «De egentlige konsekvenser etter legaliseringen av cannabis i Colorado». Dagbladet (norsk). Besøkt 22. september 2021. «Her overses et viktig faktum, nemlig at det generelle antallet dødsulykker i trafikken har blitt nær rekordlavt etter legaliseringen. Ifølge statistikk målt av Colorado Department of Transportation er antallet trafikkdrepte lavere i første halvdel av 2014 enn gjennomsnittet siden 2002! Likevel presterer politi i USA og Norsk Narkotikapolitiforening å fremstille utviklingen som farlig.» 
 35. ^ «Norsk Narkotikapolitiforening» (norsk). Norsk Narkotikapolitiforening. Besøkt 28. desember 2015. «Foreningen har flere lokallag der hovedaktiviteten er det forebyggende prosjektet Bry Deg- si nei til narkotika.» 
 36. ^ Thommessen, Julia Kirsebom (23. juli 2021). «NNPF-bråket: Slik ville omdiskutert rusorganisasjon påvirke regjeringen». NRK (norsk). Besøkt 24. juli 2021. «I 2017 hadde justisminister Per-Willy Amundsen et møte med NNPF om narkohunder i skolene. Kort tid etter prøvde han å gjeninnføre den menneskerettsstridige praksisen.» 
 37. ^ Thommessen, Julia Kirsebom (25. juni 2021). «Forsvaret betaler medlemskap i omdiskutert rusorganisasjon – nå stanses praksisen». NRK (norsk). Besøkt 25. juni 2021. «Jusprofessor og ekspert på forvaltningsrett, Jan Fridthjof Bernt, er klar i talen: – Dette må være klart ulovlig. En statlig institusjon kan ikke benytte offentlige midler til å finansiere medlemskap i eller oppmuntre tilsatte til å støtte og engasjere seg en slik politisk organisasjon» 
 38. ^ a b Hagfors, Caisa Linea (24. april 2021). «Forening brukte politiets adresser: – Vi ser at det kan ha ført til forvirring». VG (norsk). Besøkt 24. juni 2022. ««Det er viktig at det ikke oppstår en rolleblanding mellom frivillig foreningsarbeid og arbeidet som ansatt i politiet. Jeg er derfor tilfreds med at politidirektøren har tatt opp dette spørsmålet med Norsk Narkotikapolitiforening», skriver Mæland i et skriftlig svar til Stortinget. (---) Stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad (V) mener praksisen blander formalitetene mellom politi og lobbyisme.» 
 39. ^ «Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis- og beredskapsministeren». Stortinget (norsk). 8. april 2021. Besøkt 23. september 2021. «Carl-Erik Grimstad (V): Er det greit at lokallagene til en lobbyistorganisasjon, som Politidirektøren har sagt er totalt adskilt fra politiet, bruker adressene og telefonnummer til en rekke lokale politistasjoner som sin kontaktinformasjon, og hva vil statsråden gjøre for at Norsk Narkotikapolitiforening ikke forveksles med politiets virksomhet?» 
 40. ^ Fjeld, Johannes (10. juni 2021). «Slakter politiet: - Usmakelig». Dagbladet (norsk). Besøkt 7. juli 2021. «Mellom 2011 og mars 2021 har Politidirektoratet og underliggende virksomheter utbetalt 2 881 298 kroner til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og deres lokallag.» 
 41. ^ Hagfors, Caisa Linea (12. juli 2021). «Venstre krever omkamp om rusreformen – frykter politikere ble påvirket av NNPF». VG (norsk). Besøkt 14. august 2021. «– Jeg er redd for at en god del av NNPFs argumentasjon har blitt brukt og forstått som politiets standpunkt, når det egentlig har vært NNPF sitt, forklarer Melby. Hun advarer mot at foreningen har fått legitimitet og troverdighet i rusreformdebatten i kraft av å «være politiet», uten at de faktisk representerer politiet.» 
 42. ^ Tjoflot, Eirin; Thommessen, Julia Kirsebom (13. juli 2021). «NNPF-bråket: Krev at «politi» blir fjerna frå namnet». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 14. august 2021. «Fleire parti ynskjer namneendring av Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). – Må vera tydeleg for folk at NNPF sine meiningar ikkje er føringar frå ei myndigheit som politiet, seier Venstre-leiar Guri Melby. Venstre-leiar Guri Melby meiner NNPF bør skifta namn, fordi namnet er eigna til å skapa forvirring.» 
 43. ^ Thommessen, Julia Kirsebom; Solum, Stian Lysberg (25. november 2021). «NNPF-bråket: Justisdepartementet advarte mot rolleblanding for 19 år siden». NRK (norsk). Besøkt 25. november 2021. ««Politiets ordinære forebyggende arbeid må fange opp dette behovet. Dette arbeidet dekkes over politiets budsjetter og er en av politiets viktigste oppgaver. Med dette som bakgrunn blir det neppe riktig å støtte NNPF, selv om hovedtyngden av medlemmer er tilsatt i politiet», skrev Refvik i brevet.» 
 44. ^ a b Hagfors, Caisa Linea (6. juli 2021). «Skjenkesteder slapp prikker i to år: − Svært uheldig». VG (norsk). Besøkt 24. juni 2022. «Høyesterettsadvokat John Christian Elden mener deler av innholdet på plaketten som restaurantene måtte henge opp er grunnlovsstridig. (---) – I en samling i regi av Helsedirektoratet ble det vist til et samarbeid i Haugesund der de også var involvert. NNPF har samarbeidet med mange kommuner opp gjennom årene, svarer Urfjell.» 
 45. ^ Strøm, Petter; Reinholt, Sindre; Jensen, Tove (29. mai 2018). «Full krangel om hva du kan ha på deg på byen». NRK (norsk). Besøkt 12. juli 2021. «Avtalen serveringsstedene, kommunen og politiet har skrevet under på sier nemlig at «Klær og effekter med legaliseringssymboler for narkotika ønskes ikke i lokalene».» 
 46. ^ Zondag, Martin H.W.; Thommessen, Julia Kirsebom (10. juli 2021). «Ruspolitisk forening involvert i omdiskutert utelivsavtale i flere norske byer». NRK (norsk). Besøkt 12. juli 2021. «Når det gjelder skiltet om at personer med legaliseringseffekter ikke var ønsket i lokalene, sier Liane at det ikke var snakk om et «forbud», og at det ikke var hjemlet i lov.» 
 47. ^ Thommessen, Julia Kirsebom; Holm-Nilsen, Sverre; Zondag, Martin H.W. (15. juli 2021). «NNPF-bråket: Politiet trakk rusorganisasjon-kontingent rett fra lønna». NRK (norsk). Besøkt 23. september 2021. ««Som ansatt i politiet blir du trukket automatisk fra din lønn for medlemskapet. Dette knyttes opp mot ditt ansattnummer», heter det på nettsidene til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).» 
 48. ^ Ording, Oda; Hagfors, Caisa Linea (29. juli 2021). «Omstridt rusforenings konferanse ga poeng i politiets lønnssystem». VG (norsk). Besøkt 30. juli 2021. «I minst ett politidistrikt har deltagelse på Norsk Narkotikapolitiforenings arrangement gitt kompetansepoeng i lønnssystemet. For å delta, må du være medlem i foreningen.» 
 49. ^ Hagfors, Caisa Linea; Ording, Oda (30. juli 2021). «Krevde medlemskap for arrangement som kunne gi høyere lønn: – Problematisk». VG (norsk). Besøkt 30. juli 2021. «Deltagelse på konferansen til Norsk Narkotikapolitiforening kunne bidra til høyere politilønn. Men for å delta, må du være medlem.» 
 50. ^ Hagfors, Caisa Linea; Ording, Oda (31. juli 2021). «Politibråket: Krever at granskerne ser på narkoransakelser». VG (norsk). Besøkt 14. august 2021. «Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) kan ha påvirket ransakingspraksisen i politiet, frykter lederen i Advokatforeningen. Han ber justisdepartementet gå praksisen i sømmene.» 
 51. ^ Thommessen, Julia Kirsebom (13. august 2021). «Mener NNPF kan ha lært politifolk feil om ransaking». NRK (norsk). Besøkt 14. august 2021. «NNPF har ingen formell tilknytning til politiet. Fem politidistrikt ble likevel bedt av Politidirektoratet om å låne ut sine ansatte gratis til NNPF for å utvikle kursene som ble avholdt i hele landet.» 
 52. ^ Ording, Oda; Hagfors, Caisa Linea (10. juni 2021). «Politiet hadde skoleundervisning med innhold fra 90-tallet». VG (norsk). Besøkt 14. august 2021. «Han frykter at ungdom mister tillitt til politiet når de sprer frykt og feilinformasjon, og ender opp med å søke råd og hjelp på internett.» 
 53. ^ Andersen, Elise Rønnevig; Spets, Kari (5. april 2022). «Riksadvokaten var medlem i Norsk Narkotikapolitiforening i 25 år». VG (norsk). Besøkt 6. april 2022. «– Og jeg var medlem helt frem til det ble veldig tydelig for meg (i forbindelse med den rettspolitiske diskusjonen i kjølvannet av rusreformforslaget) at jeg slett ikke delte foreningens syn i ruspolitikken. Da sluttet jeg å betale min kontingent, og legger til grunn at foreningen ikke lenger har meg på medlemslisten. Utover å motta foreningens medlemsblad, har jeg i min medlemstid ikke vært «aktiv» eller deltatt på foreningens arrangementer, sier han til VG.» 
 54. ^ Thommessen, Julia Kirsebom; Zondag, Martin H.W. (7. juli 2021). «Varsler full gjennomgang av bånd mellom rusforening og politiet». NRK (norsk). Besøkt 12. juli 2021. «Kritikere etterspurte en uavhengig gransking. Nå har Politidirektoratet bestemt seg for at granskingen av deres bånd til Norsk Narkotikapolitiforening skal gjøres eksternt.» 
 55. ^ «Justisministeren overtar videre granskingen av Narkotikapolitiforeningen». ABC Nyheter (norsk). NTB. 21. juli 2021. Besøkt 24. juli 2021. «– Det skal ikke herske tvil om at politiansatte kun utøver politimyndighet i kraft av sin stilling i politiet, og ikke som medlemmer i en frivillig organisasjon som NNPF. Det skal settes ned et utvalg som skal gjennomgå om det kan ha oppstått slik tvil, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).» 
 56. ^ Hagfors, Caisa Linea; Sandnes, Ådne Husby (22. juli 2021). «Snur om gransking av omstridt politiforening». VG (norsk). Besøkt 24. juli 2021. «Først ville politiet granske seg selv. Så ville de heller selv nedsette en ekstern granskningsgruppe. Nå snur politidirektøren helt, og ber justisdepartementet granske båndene til narkotikaforening.» 
 57. ^ a b Slettholm, Andreas (16. mars 2022). «Politikerne har mistet kontrollen over narkotikapolitikken» (norsk). Aftenposten. Besøkt 16. mars 2022. «Granskningen går ikke så bra for foreningen. Den har nektet å utlevere årsberetninger, regnskap og medlemsblader (!) til det offentlig oppnevnte utvalget. Angivelig på grunn av frykten for at andre skal få innsyn i disse opplysningene. Å motarbeide en slik offentlig granskning er så spesielt at det neppe finnes noen historisk parallell i Norge. Ikke kommer det til å lykkes heller. For det første kan utvalget skaffe seg informasjonen på annet vis. For det andre er det en omdømmemessig katastrofe å bedrive en slik obstruksjon.» 
 58. ^ Ording, Oda; Hagfors, Caisa Linea (2. juli 2022). «Dette har ikke rusforeningen svart på». Dagbladet (norsk). Besøkt 2. juli 2022. 
 59. ^ Ording, Oda; Hagfors, Caisa Linea (8. august 2021). «Behandlet klage om rolleblanding – var selv varamedlem i styret». VG (norsk). Besøkt 14. august 2021. «– Etter min oppfatning er han som tidligere leder klart inhabil i saker som gjelder foreningen, sier professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt.» 
 60. ^ Evanger, Geir (13. august 2021). «Svertekampanjen mot NNPF». NRK (norsk). Besøkt 14. august 2021. «NNPF har i lang tid vært utsatt for en svertekampanje.» 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]