Norges riksadvokat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Riksadvokaten
Riksadvokaten
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 1889[1]
RiksadvokatTor-Aksel Busch
HovedkontorStortorvet 2, Oslo
EierPåtalemyndigheten
Ansatte19 (2013)[2]
Nettsideriksadvokaten.no

Riksadvokaten er leder av påtalemyndigheten i Norge.

Riksadvokaten tar ut tiltale i de mest alvorlige straffesakene, se straffeprosessloven § 65. Mindre alvorlige saker behandles enten av statsadvokatene eller av politiet. Riksadvokaten er påtalemyndighetens daglige leder. Riksadvokaten fatter avgjørelser i enkeltsaker, behandler klagesaker, og opptrer også av og til som anklager (aktor) i straffesaker for domstolene, særlig når viktige prinsipielle spørsmål skal behandles i Høyesterett. Riksadvokatens rundskriv og direktiver er styrende for påtalemyndigheten.

Tor-Aksel Busch har vært riksadvokat siden 1997. Jørn Maurud ble i 2019 utnevnt som ny riksadvokat.

Riksadvokaten er formelt underlagt Kongen i statsråd, jf. straffeprosessloven § 56, men det har aldri hendt i norsk historie at regjeringen har overprøvd noen av riksadvokatens avgjørelser.[trenger referanse] Det var tidligere et krav om at riksadvokaten måtte ha beste karakter (laud) til juridisk embedseksamen, men dette kravet ble opphevet ved en lovendring i 2010.[3] Jørn Sigurd Maurud ble i 2019 utnevnt som ny riksadvokat.

Bernhard Getz var Norges første riksadvokat.

Liste over riksadvokater[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Historikk om Riksadvokaten
  2. ^ Antall ansatte i følge NSD - Norsk senter for forskningsdatas forvaltningsdatabase
  3. ^ Saksopplysninger til endringar i domstolloven mv. (15 jan 2010 nr. 2; forarbeider: Prop. 5 L (2009-2010), Innst. 48 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 102 (2008-2009), Lovvedtak 21 (2009-2010))