Norges riksadvokat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Riksadvokaten
Riksadvokaten
Type Forvaltningsorgan
Virkeområde Norge
Etablert 1. januar 1889[1]
Riksadvokat Tor-Aksel Busch
Hovedkontor Stortorvet 2, Oslo
Eier Påtalemyndigheten
Ansatte 19 (2013)[2]
Nettside riksadvokaten.no

Riksadvokaten er et norsk statlig embede og det øverste leddet i påtalemyndigheten i Norge.

Riksadvokaten tar ut tiltale i de mest alvorlige straffesakene, se straffeprosessloven § 65. Mindre alvorlige saker behandles enten av statsadvokatene eller av politiet. Riksadvokaten er påtalemyndighetens daglige leder. Han fatter avgjørelser i enkeltsaker, behandler klagesaker, og opptrer også av og til som anklager (aktor) i straffesaker for domstolene, særlig når viktige prinsipielle spørsmål skal behandles i Høyesterett. Hans rundskriv og direktiver er styrende for påtalemyndigheten.

Tor-Aksel Busch har vært riksadvokat siden 1997.

Riksadvokaten er formelt underlagt Kongen i statsråd, jf. straffeprosessloven § 56, men det har aldri hendt i norsk historie at regjeringen har overprøvd noen av riksadvokatens avgjørelser. Det var tidligere et krav om at riksadvokaten måtte ha beste karakter (laud) til juridisk embedseksamen, men dette kravet ble opphevet ved en lovendring i 2010.[3]

Bernhard Getz var Norges første riksadvokat.

Liste over riksadvokater[rediger | rediger kilde]

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Historikk om Riksadvokaten
  2. ^ Antall ansatte i følge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes forvaltningsdatabase
  3. ^ Saksopplysninger til endringar i domstolloven mv. (15 jan 2010 nr. 2; forarbeider: Prop. 5 L (2009-2010), Innst. 48 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 102 (2008-2009), Lovvedtak 21 (2009-2010))