Nepal – liste over kommunistpartier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Nepal – liste over kommunistpartier.

Denne lista over navn på kommunistpartier og organisasjoner i Nepal er laga for å gjøre det lettere å identifisere partier og grupper som er omtalt i pressa og litteraturen. Mange varianter av navn er oppført, for å gjøre det lettere å søke etter partier på Internett.

Informasjonen som er tatt med her, har først og fremst til hensikt å gjøre det lettere å slå fast hvilket parti det er snakk om, eventuelt å finne informasjon om partiet.

For mer utførlig informasjon om de ulike organisasjonene, se hovedartiklene om dem.

Norske navn[rediger | rediger kilde]

Dette er ikke ei liste over alle oversettelser av nepalske partinavn som fins i norsk Wikipedia, men bare navn som har vært brukt i noen grad i norsk presse og litteratur.

Først og fremst tre partier er blitt omtalt på norsk: NKP (stifta 1949), NKP (forente marxist-leninister) (stifta 1991) og NKP (maoistisk) (grunnlagt 1994).


Fra 1949 til ca. 1965 – 1968.

NKP blei stifta i India i 1949. Partiet gikk i oppløsning på 1960-tallet. Fra ca. 1965 brøyt den landsomfattende organisasjonen i praksis sammen, og mange distrikter og avdelinger begynte å fungere som uavhengige lokale grupper. I ei stor partisplittelse i det som var igjen av partiet gikk majoriteten ut og stifta NKP (Pushpa Lal), mens den gamle partilederen T. L. Amatya fortsatte i en liten rest av partiet, som fra da av blei kalt NKP (Amatya). Etter dette regnes partiet som definitivt oppløst.

Partiledere var Pushpa Lal Shresta (1949 – 1952), Man Mohan Adhikari (1952 – 1956) Keshar Jung Rayamajhi (1956 – ekskludert 1962) og Tutsi Lal Amatya (1962 og resten av NKPs levetid.) . NKP var det første kommunistpartiet i Nepal, og enerådende fram til de første partisplittelsene ca. 1962 – 1963. Det blei største parti ved Nepals første lokalvalg i Kathmandu i 1953 (ved å stille formelt uavhengige kandidater, for partiet var forbudt) og fikk 4 mandater ved Nepals første parlamentsvalg i 1959.

Muligheter for forveksling:

Andre partier som på norsk har blitt kalt NKP, kommunistpartiet eller kommunistene, er

- De første partiene som splitta seg ut fra det opprinnelige NKP på 1960-tallet. f.eks. er NKP (Rayamajhi), som splitta seg fra NLP i 1962- 1963, omtalt som NKP i norsk Nepal-litteratur fra 1960-tallet. Lederne er også kalt kongelige kommunister på grunn av Rayamajhis nære forhold til kongen og diktatoren Mahendra, som gjorde statskupp og avskaffa demokratiet i desember 1961.

- De to største kommunistpartiene etter 1990 – UML og maoistpartiet, er også begge blitt kalt NKP. Se nedafor.


Fra januar 1991.

Partiet blei stifta ved sammenslåing av NKP(ML) og NKP(Marksbadi).

Partileder: President fra starten var Sahana Pradhan, men reell leder var generalsekretær Madan Kumar Bhandari (1991 til 1993.) Man Mohan Adhikari var partipresident i en periode på 1990-tallet, han var også UMLs eneste statsminister. Partisekretær fra 1993 Madhav Kumar Nepal.

UML har vært Nepals dominerende parlamentariske kommunistparti fra starten i 1991. Det var største opposisjonsparti i parlamentet i 1991, største parti i 1994 og igjen største opposisjonsparti i 1999. Fra 1994 har det vært regjeringsparti flere ganger. I Nepals overgangsparlament 2007 er det nest største parti. UML har seks ministre i Nepals overgangsregjering 2007.

UML hadde på 1990-tallet partiforbindelser med Arbeidernes Kommunistparti, seinere med Sosialistisk Venstreparti. Partiet har også forbindelser med Den sosialistiske internasjonale (den internasjonale sammenslutninga av sosialdemokratiske partier)

Muligheter for forvekslinger:.

På norsk er partiet kalt bl.a. forente marxist-leninister, marxist-leninistene, Nepals Kommunistiske Parti, kommunistpartiet, og, som nevnt, UML.

Fordi UML har bakgrunn i det pro-maoistiske NKP(ML), som bl.a. hogde hodet av godseiere på 1970-tallet, blir det noen ganger feilaktig skrevet at maoistpartiet kom fra en splittelse i UML. Alt dette kan føre til forvekslinger.


 • NKP (maoistisk), på nepali Nepala Kamyunishta Parti (Maobadi), NKP (Maobadi), NKP(M), engelsk CPN (Maoist) CPN (M).

Fra mai 1994 (mars 1995).

Offisiell partihistorie rekner NKP(M) som stifta ved en splittelse i NKP (Ekda Kendra) i mai 1994. Men partiet skifta først formelt navn til NKP (maoistisk) i mars 1995.

Partileder: Prachanda.

Starta opprør i februar 1996 som blei avslutta gjennom demokratirevolusjonen Jana Andolan 2006 i april 2006. Tok over mesteparten av landet fram til 2000, vokste til et stort parti – kanskje størst i Nepal – i løpet av opprøret. Fredsslutning med regjeringa i november 2006. 3. største parti i Nepals overgangsparlament 2007 fra 15. januar (like mange representanter som UML, men satte av 10 plasser til uavhengige som ikke er medlemmer av partiet og ikke underordna dets partidisiplin). 5 ministre i Nepals overgangsregjering 2007 fra 1. april.

Også kalt maoistene, maoistpartiet, Nepals Kommunistiske Parti, kommunistpartiet.

Andre kommunistiske partier og grupper har svært sjelden eller andri vært omtalt på norsk, og da ofte med engelske navn.

Navn på nepali[rediger | rediger kilde]

  • NKP-navn

Navneforma Nepal Kamyunishta Parti, forkorta NKP med latinske bokstaver, er det vanligste navnet på kommunistpartier i Nepal. Fordi så mange partier kaller seg NKP, blir NKP-navn nesten alltid fulgt av en parentes, f.eks. NKP(Pushpa Lal).

Noen ganger er en parentes ikke nok, fordi flere partier har samme offisielle navn, parentesen medregna. Det kan føre til en ekstra, uoffisiell parentes blir hengt på, f.eks. NKP(SMLM) (Tamang)

I lista over NKP-navn nedafor er Nepal Kamyunishta Parti skrevet fullt ut bare i omtalen av det opprinnelige NKP stifta i 1949. I alle andre tilfeller er forkortelsen NKP brukt.


Fra 1949 til ca. 1965 – 1968.

Partiet blei ikke formelt oppløst, men skrumpa og blei uvesentlig etter ei lang rekke lokale og sentrale splittelser. Etter mange splittelser blei den siste resten rundt partisekretær Tutsi Lal Amatya kalt NKP (Amatya).

Partiledere: Pushpa Lal Shresta (1949 – 1952), Man Mohan Adhikari (1952 – 1956) Keshar Jung Rayamajhi (1956 – ekskludert 1962) og Tutsi Lal Amatya (1962 og resten av NKPs levetid.)

Mulighet for forvekslinger:

Både NKP (Rayamajhi), NKP (Amatya) og andre partier kunne i denne første perioden bli kalt NKP, uten tillegg.


 • NKP (15 September 1949), CPN (15 September 1949).

Offisielt navn på NKP (Marksbadi) (1991) fra stiftelsen høsten 1991 og om lag et år framover.

Fra 1991 til 1992.

Leder var Prabhu Naryan (eller Prabhunarayan) Chaudhary.

Se artikkel om NKP (Marksbadi) (1991).


 • NKP (2006) – engelsk CPN (2006).

Fra 2006, august, til om lag årsskiftet 2006 – 2007.

Splitta seg ut av NKP (EKM). Prachanda sa i en tale i mai 2007 at det hadde gått inn i NKP (Maobadi).

Leder Keeshab (eller Keeshav) Nepal. (Ingen av lederne hadde sittet i sentralkomiteen i NKP(EKM).)

NKP (2006) hadde noen få hundre medlemmer, og lå politisk nær NKP(Maobadi). Omtalt i artikkel om NKP (EKM.


 • NKP (Adhikari), engelsk CPN (Adhikari), alternativt navn på NKP (Manmohan).

Leder var Man Mohan Adhikari.


Fra ca. 1965 – 1968 til 1994. I et par måneder i 1991 gikk NKP (A) inn i NKP (Sanyukta) og så ut igjen.

Partiet var formelt en fortsettelse av det opprinnelige NKP, som Amatya leda fra den 3. kongressen i 1962. Etter mange splittelser som reduserte det til ei smågruppe, og særlig etter at Pushpa Lal Shresta tok med seg et flertall av partimedlemmer i 1968 og stifta det større og viktigere NKP (Pushpa Lal), gikk denne resten av NKP over til å bli kalt NKP(Amatya). Partiet stilte til valg under dette navnet i 1991.

Leder Tutsi Lal Amatya.

Mulighet for forvekslinger:

Navnet NKP uten tillegg blei også brukt om NKP (Amatya) etter 1968.


 • NKP (Burma), engelsk CPN (Burma).

Alternativt navn på NKP (Varma). Generalsekretærens navn Varma transkriberes også som Burma.


 • NKP (Chautho Mahadhiveshan), NKM (CM), engelsk CPN (Fourth Convention) (alt Fourth Congress, Conference), parentesen betyr fjerde landsmøte.

Fra 1974 til november 1989.

Partiet blei stifta av flere tidligere ledere fra NKP. NKPs siste landsmøte var det tredje, navnet fjerde landsmøte symboliserte at de ville reorganisere det gamle partiet. NKP(CM) gikk inn i det nye NKP (Ekda Kendra) i november 1999.

Første leder Mohan Bikram Singh, etter ham Nirmal Lama.


 • NKP (Chautho Mahadhiveshan) (Bahadur Karmacharya) .

Fra 1989 til – ??

Lita gruppe som fortsatte etter at det opprinnelige NKP (CM) gikk inn i det nye NKP (EK) i november 1989.

Leder Bahadur Karmacharya (han var en av de opprinnelige partistifterne fra NKP i 1949).

Kort nevnt i artikkelen om NKP (Chautho Mahadhiveshan).


 • NKP (Ekda Kendra), NKP(EK), CPN (Uity Centre), CPN (UC), parentesen betyr enhetssenteret.

Fra 1989, november, til 1994, mai.

Stifta ved sammenslåing av flere partier, bl.a. NKP (Mashal) og NKP (Chautho Mahadhiveshan), på en kongress i november 1989. I mai 1994 blei NKP(EK) splitta i to deler, som begge i ei tid etter brukte samme navn. Majoriteten var leda av Prachanda, minoriteten av Nirmal Lama. Majoriteten under Prachanda regna seinere denne partisplittelsen som stiftelsen av NKP (Maobadi), men skifta navn formelt først i mars 1995.

Leder Prachanda.

Fra 1991 og fram til bruddet i mai 1994 9 representanter i parlamentet gjennom valgfronten SJM.


 • NKP (Ekda Kendra) (Lama), NKP(EK) (Lama), etter mars 1995 bare NKP(EK), CPN (Unity Centre) (Lama), CPN(UC) (Lama), seinere bare CPN (UC).

Fra mai 1994 til 2002.

Minoritetsfløy leda av Nirmal Lama, som splitta ut av det opprinnelige NKP(EK) i mai 1994. Partiet fortsatte å bruke samme offisielle navn som før splittelsen, men i 10 måneder fortsatte flertallet under Prachanda også å kalle seg NKP(EK). Etter at Prachandas fløy skifta navn til NKP (Maobadi) i mars 1995, blei Lamas fløy aleine om å kalle seg NKP(EK) (og tilleggsparentesen gikk ut av bruk) fram til det slo seg sammen med NKP (Masal) til NKP (Ekda Kendra Masal) i 2002.

Fra bruddet i 1994 og fram til hans død i 2000, leda av Nirmal Lama.

6 representanter i parlamentet gjennom valgfronten SJM (Vidya) fra bruddet i mai 1994 og fram til valget samme år. I 1994 blei ingen valgt. I 1999, (da Lama-fløyas SJM ikke lengre brukte parentesen Vidya) 1 valgt.

Mulighet for forvekslinger bl.a. med det opprinnelige NKP (EK) før splittelsen i mai 1994, majoriteten av NKP(EK) leda av Prachanda opp til mars 1995, og de forskjellige partiene som etter 2002 har kalt seg NKP (Ekda Kendra Masal).

Omtalt bl.a. i artiklene NKP (EK), Nirmal Lama og Samyukta Janamorcha Nepal.


 • NKP (EK) (Prachanda), engelsk NKP (UC) (Prachanda). Offisielt navn på NKP (Maobadi) fra bruddet i mai 1994 til det formelle navneskiftet i mars 1995.

Leder Prachanda.

Uoffisielt navn brukt for å skille flertallsfløya i opprinnelige NKP (EK) fra utbryterpartiet leda av Nirmal Lama i perioden mai 1994 til mars 1995 da begge partier brukte samme navn.

Det kan skape misforståelser at offisiell partihistorie i ettertid regner NKP (Maobadi) som stifta i mai 2004, sjøl om partiet først formelt tok dette navnet i mars 2005.

Mulighet for forvekslinger med bl.a. partiet med samme navn opprinnelig leda av Nirmal Lama, som eksisterte fram til 2002.


 • NKP (Ekda Kendra Masal), NKP (Ekda Kendra Masal), alt Ekata Kendra, NKP(EKM), CPN (Unity Centre Masal), CPN (UCM), parentesen betyr enhetssenteret Masal.

Fra 2002.

Stifta ved sammenslåing mellom NKP (Ekda Kendra) og NKP (Masal) i 2002. To partier med samme navn brøyt seg ut i 2006.

Leder fra starten i 2002 Mohan Bikram Singh, som gikk ut sommeren 2006. Generalsekretær Prakash, alias Narayan Kazi Shrestha.

Fra 2002 gjennom valgfronten JMN 6 representanter i parlamentet, i 2006 ved brudd redusert til 5 i mai, 1 i november. I Nepals overgangsparlament 2007 fra 15. januar økt til 4.

Fra utbruddene i 2006 blei det vanlig i pressa å kalle partiet NKP(EKM) (Prakash).

Mulighet for forvekslinger særlig med de to andre partiene med samme navn som brøyt seg ut i 2006, NKP (Ekda Kendra Masal) (Singh) og NKP (EKM) (Singh Shrish), som i april 2007 gikk inn i NKP (Sanyukta) (2007).

I tillegg til artikkelen om NKP (EKM), omtalt bl.a. i NKP (EKM) (Singh), NKP (Sanyukta) (2007), JMN, Amik Sherchan.


 • NKP (Ekda Kendra Masal) (Prakash), NKP (EKM) (Prakash), CPN (Unity Centre Masal) (Prakash), CPN (UCM) (Prakash), uoffisielt navn brukt på NKP (EKM) etter partisplittelser våren og høsten 2006.

Generalsekretær Prakash, alias Narayan Kazi Shrestha.


Fra sommeren 2006.

Blei til ved brudd i NKP (EKM) som formelt skjedde i mai 2006 eller ikke lenge etter.

Partileder Mohan Bikram Singh.

Fra mai 2006, 3 representanter i parlamentet gjennom valgfronten Rashtriya Jana Morcha (2007)JMN (KC), som i april 2007 skifta navn til Rashtriya Jana Morcha (2007) (parentesen 2007 er uoffisiell).

Mulighet for forveksling bl.a. med 2 andre partier som kalte seg NKP(EKM) i 2006 – 2007 (se over og under på denne lista). Partiet blir også omtalt som NKP(EKM) uten noe tillegg. En særlig vanske er at NKP (EKM) (Singh Shrish) (se nedafor) også blei omtalt som NKP (EKM) (Singh).

I tillegg til artikkelen NKP (EKM) (Singh), omtalt bl.a. i Mohan Bikram Singh, NKP (EKM).


 • NKP(Ekda Kendra Masal) (Singh), NKP (EKM) (Singh) – CPN (Unity Centre Masal) (Singh), CPN (UCM) (Singh), alternativt navn på NKP (EKM) (Singh Shrish). Se neste navn på lista.

Generalsekretær Ram Sing Shrish.


 • NKP(Ekda Kendra Masal) (Singh Shrish), NKP (EKM) (Singh Shrish) – CPN (Unity Centre Masal) (Singh Shrish), CPN (UCM) (Singh Shrish). Parentesen (Singh Shrish) er uoffisiell.

Fra oktober 2006 til april 2007.

Partiet oppsto ved en partisplittelse i NKP (EKM) i oktober eller november 2006. Det slo seg sammen med to mindre partier til NKP (Sanyukta) (2007) i april 2007.

Generalsekretær Ram Sing Shrish.

Partiet blei i pressa også kalt NKP(EKM) (Singh).

To representanter i parlamentet i samme periode gjennom valgfronten JMN (Ale). Fra april 2007 ser det ut til at de gikk over til å representere NKP (S) (2007).

Mulighet for forvekslinger:

Særlig med 2 andre partier som kalte seg NKP(EKM): NKP (EKM) (leda av Prakash) og NKP (EKM) (Singh) (leda av Mohan Bikram Singh). At partiene til Singh Shreesh og Mohan Bikram begge blei kalt NKP(EKM) (Singh) gjør forvekslinger nærmest uunngåelige.

Omtalt bl.a. i NKP (S) (2007), NKP (EKM), JMN.


 • NKP (Ekda Kendra Mashal), CPN (Ekda Kendra Masal).

Feilaktig transkripsjon av navneforma NKP (Ekda Kendra Masal). Se lengre ned på denne lista om navneformer med Masal og Mashal.


Fra januar 1991.

Stifta på sammenslutningskongress mellom NKP(ML) og NKP(Marksbadi).

Reell partileder 1991 til hans død i 1993, generalsekretær Madan Kumar Bhandari. Generalsekretær og leder fra 1993 Madhav Kumar Nepal. Partipresident fra 1991 Sahana Pradhan, seinere partipresident Man Mohan Adhikari.

Landets største, dominerende parlamentariske kommunistparti fra 1991. Største opposisjonsparti i parlamentet 1991, største parti 1994, mindretallsregjering under statsminister Adhikari 1994 – 1995, største opposisjonsparti 1999. Med i flere samlingsregjeringer fra 1990-tallet, i regjering også fra mai 2006. Nest største parti i Nepals overgangsparlament 2007. Nest største parti i lokalvalga i 1990, største parti i lokalvalga i 1997.

Partiforbindelser med AKP på 1990-tallet, seinere med SV, Vensterpartiet i Sverige og mange andre kommunistiske og radikale partier i Asia, Europa og resten av verden, inklusive Kinas kommunistiske parti. Kontakter med Den sosialistiske internasjonale.

Den engelske forkortelsen UML kan også forekomme i tekster på nepali.


NKP (Krishna Das), CPN (Krishna Das).

Navn bruk på NKP (MLM) tidlig på 1980-tallet.

Fra 1981 til 2005.

Leder var Krisna Das Shresta.


Fra 1981 til 1991.

Stifta ved et brudd i NKP (Rayamajhi) i 1981(?), omdøpt til NKP(Prajatantrik) våren 1991, foran parlamentsvalget.

Leder Bisnu Bahadur Manandhar.


 • NKP(Lokatantrik), CPN (Democratic), parentesen betyr demokratisk.

Alternativt navn på NKP(Prajatantrik) som fikk 2 representanter ved parlamentsvalget i 1991.

Leder var Bisnu Bahadur Manandhar.


Fra 1989 til 1997.

Ei gruppe rundt Man Mohan Adhikari, som fungerte som noe bortimot et parti, eksisterte fra slutten av 1960-tallet. Den konstituerte seg som et formelt parti i 1979. I 1987 gikk den sammen med NKP(Pushpa Lal) til NKP(Marksbadi).

Leder Man Mohan Adhikari.

Partiet blei også kalt NKP(Adhikari).


 • NKP (Maobadi) NKP (M) – CPN (Maoist). CPN (M), parentesen betyr maoistisk.

- Fra mai 1994 (mars 1995).

NKP (M) regner sin offisielle start fra et brudd mellom majoriteten i NKP (EK) leda av Prachanda og minoriteten i samme parti leda av Nirmal Lama i mai 1994. Men partiet fortsatte offisielt under navnet NKP(EK) fram til mars 1995.

Leder Prachanda (प्रचण्ड;), alias Pushpa Kumar Dahal (også transkribert Kamal).

Fra mai 1994 og fram til valget samme år 3 representanter i parlamentet gjennom valgfronten SJM (Bhattarai), fra valget 1994 og ut 1990-tallet valgboikott. 3. største parti i Nepals overgangsparlament 2007 – NKP(M) fikk etter avtale like mange representanter som nest største parti NKP(EML) (alias UML), men valgte å gi 10 av sine plasser til representanter som ikke er medlemmer i partiet. 5 ministre i Nepals overgangsregjering 2007 fra starten 1. april.

Leda opprør fra februar 1996 som førte til Nepals borgerkrig 1996 - 2006. Opprørene hadde kontroll over mesteparten av landet fra slutten av 1990-tallet, og NKP(M) blei kanskje i løpet av borgerkrigen Nepals største og sterkeste parti. Borgerkrigen tok slutt i slutten av april 2006 etter seieren i demokratirevolusjonen Jana Andolan 2006. NKP(M) underskreiv den formelle fredsslutninga med regjeringa i november 2006.

Partiet blir også kalt bare Maobadi (maoistene). Denne beteknelsen brukes også om partiets støtteorganisasjoner og sympatisører.

Mulighet for forvekslinger:

Den vide bruken av Maobadi kan føre til at også organisasjoner som sympatiserer med partiet kan bli forveksla med NKP(M) sjøl.

Navnet NKP(Maobadi) blei først brukt fra mars 1995. Offisiell partihistorie regner likevel partiet som stifta etter ei partisprengning i NKP (EK) i mai 1994, til tross for at partiet Prachanda leda offisielt kalte seg NKP(EK) i ti måneder etter splittelsen. Partilitteratur omtaler vedtak og aksjoner fra disse ti månedene som gjort av NKP(M), mens samtidige artikler og dokumenter brukte navnet NKP(EK).

Det er også mulighet for forveksling med flere småpartier som har brukt parentesen (Marksbadi Leninbadi Maobadi) i navnet sitt, spesielt NKP (Marksbadi Lenibadi Maobadi), som brukte Maobadi i navnet sitt flere år før NKP(M) sjøl.

Bruken av forkortelsen NKP(M) gjør forvekslinger mulig med andre partier som bruker ord som begynner på M i parentes og kan forkortes til NKP(M), som flere partier som har brukt navna NKP(Marksbadi), NKP (Masal) og NKP (Masal), NKP (Manandhar), NKP (Manmohan).

I tillegg til hovedartikkel, se NKP (Maobadi) – forhistorie, NKP (Maobadi) – historie, NKP (Maobadi) – masseorganisasjoner, Prachanda, Baburam Bhattarai m.m.


 • NKP(Marksbadi), NKP(M), CPN (Marxist), CPN M). Parentesen betyr marxistisk.

Fra 1987 til januar 2001.

Partiet blei til ved at NKP (Pushpa Lal) slo seg sammen med NKP (Manmohan) i 1987. I januar 1991 gikk NKP(M) sammen med NKP(ML) til NKP (EML) (bedre kjent som UML).

Partileder var Sahana Pradhan (Pushpa Lal Shrestas enke).

Mulige forvekslinger:

Minst 2 nye partier har etter 1991 brukt navnet NKP (Marksbadi).

NKP (Marksbadi) er også en vanlig skrivefeil i pressa for NKP (Sanyukta Marksbadi), se nedafor, og kanskje også for et splittelsesparti fra NKP(SM) fra oktober 2006.

Forkortelsen NKP(M) gjør det også mulig å forveksle partiet med NKP (Maobadi), forskjellige partier som har kalt seg NKP(Masal) og NKP(Mashal) osv.


 • NKP(Marksbadi) (1991), NKP(M) (1991), CPN (Marxist) (1991), CPN M) (1991). (Parentesen 1991) er uoffisiell.)

Fra 1991 til 2005.

Stifta etter et utbrudd av medlemmer av det opprinnelige NKP(Marksbadi) NKP (EML) (bedre kjent som UML) etter valget i 1991. Partiet gikk sammen med NKP(Sanyukta) til NKP(Sanyukta Marksbadi) i 2005.

Leder var Prabhu Naryan (eller Prabhunarayan) Chaudhary.

Partiet kalte seg i det første året offisielt NKP (15 September 1949), før det skifta navn til NKP(M).

Muligheter for forvekslinger: Se NKP(Marksbadi).


 • NKP (Marksbadi) (2007), NKP(M) (2007), CPN (Marxist) (2007), CPN (M) (2007). (Parentesen er uoffisiell.)

Fra 2007 (?).

Et parti med navnet CPN(Marksbadi) blei ifølge nepask presse registrert i april 2007 foran valget på Nepals grunnlovsgivende forsamling. Mer om partiets bakgrunn og ledelse er ikke kjent.


Fra 1979 til 1991.

Partiet blei stifta på en kongress innkalt av All Nepal Communist Revolutionary Coordination Committee (Marxist-Leninist) (navn på nepali mangler). I januar 2001 slo det seg sammen med NKP (Marksbadi) til NKP (EML) (bedre kjent som UML).

Første leder var Chandra Prakash Mainali. Han blei seinere erstatta av Jhala Nath Khanal og Madan Kumar Bhandari.

NKP(ML) var største og viktigste kommunistparti i Nepal på 1980-tallet. Det fikk flere formelt uavhengige representanter valgt inn i det kongelige diktaturets nasjonalforsamling på slutten av tiåret. Etter demokratiet Jana Andolan 1990 gikk det inn i den første flerpartiregjeringa på 30 år.

Mulighet for forveksling: Se etter 1991 har minst 3 nye partier brukt navnet NKP(ML). Se nedafor.


 • NKP(ML) (1998), NKP(ML) (1998), CPN (Marxist-Leninist) (1998), CPN(ML) (1998), parentesen (1998) er uoffisiell.

Fra 1998 til 2002.

NKP(ML) (1998) blei til ved en splittelse i NKP (EML) (bedre kjent som UML) i 1998. Den store majoriteten gikk tilbake i NKP(EML) i januar 2002.

Leder var Bamdev Gautam, partipresident var Sahana Pradhan. C. P. Mainali var en viktig leder av partisprengninga NKP (EML), og leda venstreopposisjonen i partiet.

NKP(ML) (1998) tok med seg om lag halvparten av parlamentsgruppa til NKP(EML) ved bruddet i 1998, og store deler av partiorganisasjonen, bl.a. et flertall av partimedlemmene i Kathmandudalen. Partiet satt i regjering høsten 1998. Ved valget i 1999 fikk det 6,4% av stemmene, men ingen representanter blei valgt. Splittelsen kosta NKP(EML) valgseieren i 1999.

Mulighet for forveksling: Se NKP (ML).


 • NKP(ML) (2002), NKP(ML) (2002), CPN (Marxist-Leninist) (2002), CPN(ML) (2002), parentesen (2002) er uoffisiell.

Fra 2002.

NKP(ML) (2002) blei danna da et mindretall nekta å følge flertallet i NKP(ML) (1998) tilbake inn i NKP (EML) (bedre kjent som UML) i 1998.

Leder er C. P. Mainali.

I 2002 gikk NKP (ML) (2002) inn i fronten med andre små kommunistiske partier, SBM. I Nepals overgangsparlament 2007 fikk NKP (ML) (2002) 1 representant gjennom SBM. I Nepals overgangsregjering 2007 fikk NKP (ML) (2002) 1 minister som representant for SBM.

Mulighet for forveksling: Se NKP (ML).


 • NKP(Marksbadi Leninbadi) (2007) NKP(ML) (2007), CPN (Marxist-Leninist) (2007), CPN(ML) (2007), parentesen (2007) er uoffisiell.

Fra januar 2007 til april 2007.

NKP(ML) (2007) blei danna da ei gruppe splitta seg ut fra NKP(ML) (2002) på en kongress tidlig i januar. I april gikk partiet sammen med flere andre små kommunistpartier inn i Nepal Kamyunishta Parti (Sanyukta) (2007).

Leder var Rishi Kattel.

Partiet blei også kalt NKP(ML) (Kattel).

Mulighet for forveksling: Se NKP (ML).

Se NKP(ML) (2002), Nepal Kamyunishta Parti (Sanyukta) (2007).


 • NKP(Marksbadi Leninbadi) (Kattel), NKP(ML) (Kattel), CPN (Marxist-Leninist) (Kattel), CPN(ML) (Kattel), parentesen (Kattel) er uoffisiell.

Navn brukt i pressa på NKP(Marksbadi Leninbadi) (2007) (se rett ovafor).

Leder av partiet var Rishi Kattel.


Fra 1981 til 2005.

NKP(MLM) splitta seg ut av NKP (CM) i 1981. I 2005 slutta partiet seg sammen med NSP (MLM) til NKP (Sanyukta Marksbadi Leninbadi Maobadi)

Leder var Krisna Das Shresta.

Partiet blei opprinnelig kalt NKP (Krishna Das).

Mulighet for forveksling: Minst 3 andre partier har brukt forkortelsen MLM (med eller uten Sanyukta foran). Et eller to partier med navnet NKP (SMLM) blir ofte i pressa kalt NKP(MLM).

NKP(MLM) var det første partiet i Nepal til å bruke Maobadi i navnet. Dette kan også føre til forvekslinger med NKP (Maobadi).


 • NKP (Marksbadi Leninbadi Maobadi) (Tamang), NKP (MLM) (Tamang), CPN (Marxist-Leninist-Maoist) (Tamang), CPN (MLM) (Tamang).

Navn brukt i pressa på NKP (Sanyukta Marksbadi Leninbadi Maobadi) (Tamang). (Det er ikke helt klart om dette partiet faktisk brukte Sanyukta (United) som en del av navnet, sjøl om det er sannsynlig.)

Leda av Sitarang Tamang.


  • Navn med Masal og Mashal

Masal og Masal betyr på nepali fakkel. Begge skrivemåter uttales likt, men to forskjellige tegn brukes til å skrive dem, noe som har ført til de alternative transkripsjonene med s og sh. I tillegg blir transkripsjonene noen ganger bytta om i vestlige tekster, slik at partiet leda av Mohan Bikram Singh, som vanligvis skrives NKP(Masal), blir kalt NKP(Masal), og partiet leda av Prachanda, som vanligvis skrives NKP (Mashal), blir kalt NKP(Masal). Samme problem forekommer med transkripsjon av NKP (Ekda Kendra Masal), som noen ganger transkriberes NKP (Ekda Kendra Mashal). Dette fører til mange muligheter for forvekslinger.


Fra 1983 til 2002.

Oppsto ved en splittelse fra NKP (Chautho Mahadhiveshan), ifølge noen kilder fra et flertall i partiet, i 1983. Partiet slo seg i 2002 sammen med NKP (Ekda Kendra) i 2002.

Leder var Mohan Bikram Singh.

NKP (Masal) boikotta parlamentsvalget i 1991. I 1994 stilte det formelt uavhengige kandidater og fikk valgt inn 3. I 1991 stilte det gjennom valgfronten RJM, og fikk valgt inn 5.

Etter en splittelse i 1985, der et flertall ifølge noen kilder gikk ut, kalte partiet seg for ei tid NKP(Mashal) (Central Organising Comitee) – NKP (Mashal) (C.O.C).

Muligheter for forveksling:

Minst to andre partier har kalt seg NKP(Masal), minst tre partier har kalt seg NKP(Ekda Kendra Masal), og minst to ulike partier har brukt forma NKP(Mashal).


 • NKP (Masal) (Bhattarai), CPN (Mashal) (Bhattarai).

Fantes sannsynligvis våren 1991.

Utbrudd fra ei gruppe tilhengere av Baburam Bhattarai fra NKP (Masal), som var uenige med Mohan Bikram Singhs boikott av parlamentsvalget i 1991. Ifølge noen kilder slutta NKP(Masal) (Bhattarai) seg til NKP(EK) på partiets stiftelseskongress i november 1990. Men det ser ut til at NKP (Masal) (Bhattarai) først gikk inn i NKP (EK) (og kanskje også at bruddet først skjedde) i løpet av våren 1991.

Leder var Baburam Bhattarai (alt Babu Ram).

Mulighet for forvekslinger: Se NKP(Masal.

Omtalt i Baburam Bhattarai, NKP (Masal), NKP (Maobadi) – forhistorie.


 • NKP (Masal) (Sharma), CPN (Masal) (Sharma).

Fra 1999 til 2000.

Utbrudd av tilhengere av Dinanath Sharma fra NKP (Masal), som var uenige i at partiet tok avstand fra opprøret til NKP (Maobadi) og oppstillinga til parlamentsvalget i 1999. I 2000 gikk partiet inn i NKP (Maobadi).

Leder var Dinanath Sharma (alt Deena Nath, Dina Nath].

Mulighet for forvekslinger: Se NKP(Masal.

Omtalt i Dinanath Sharma, NKP (Masal), NKP (Maobadi) – historie.


Fra 1985 til november 1990.

NKP (Mashal) var et resultat av en splittelse i NKP (Masal). Ifølge noen kilder forlot et flertall partiet. I november 1990 gikk det sammen med NKP(CM) og flere mindre grupper inn i det nye NKP (Ekda Kendra.

Første generalsekretær var Mohan Pokharel Vaidya, etter ham Prachanda.

NKP (Mashal) var det viktigste forgjengerpartiet til NKP (Maobadi).

Mulighet for forvekslinger: Se NKP(Masal.

I tillegg til NKP (Mashal), se NKP (Maobadi) – forhistorie og Jana Andolan 1990.


 • NKP(Mashal) – NKP (Mashal) (C.O.C), CPN (Mashal) (Central Organising Comitee), CPN (Mashal) (C.O.C). Den andre parentesen betyr sentrale organiseringskomite.

Navn brukt av NKP (Masal) for ei tid etter en partisplittelse i 1985. Senere gikk partiet tilbake til å kalle seg NKP(Masal).

Leder var Mohan Bikram Singh.


Fra våren til høsten 1991.

Våren 1991 registrerte NKP (Manandhar) seg som NKP(Prajatantrik) for å stille til parlamentsvalg. Etter valget gikk partiet sammen med to mindre partier i NKP (Sanyukta).

Leder var Bisnu Bahadur Manandhar.

NKP(Prajatantrik) fikk to representanter i parlamentet i 1991.


Fra 1968 til 1987.

I 1968 brøyt den legendariske partistifteren Pushpa Lal Shresta sammen med flertallet av medlemmene ut av restene av det opprinnelige NKP og stifta NKP(Pushpa Lal). I 1987 slutta partiet seg sammen med NKP (Manmohan) til det nye NKP (Marksbadi).

Første leder var Pushpa Lal Shresta. Etter hans død fulgte Sahana Pradhan (Pushpa Lals enke).

NKP(Pushpa Lal) var det største og viktigste kommunistpartiet i Nepal rundt 1970.


Fra 1962 – 1963 til 1985.

NKPs 3. landsmøte i 1962 blei partisekretær Keshar Jung Rayamajhi ekskludert. Hans tilhengere gjennomførte etter dette den første store splittelsen i det første kommunistpartiet. I begynnelsen av 1980-tallet gikk NKP (Rayamajhi) gjennom to store splittelser. Etter 1983, da et flertall kasta ut Raymajhi av hans eget parti og ga det navnet NKP (Varma), blei NKP(Rayamajhi) rekonstituert av ei mindre gruppe, men var så kraftig svekka at det gikk i oppløsning og forsvant rundt 1985.

Partileder var Keshar Jung Rayamajhi

Rayamajhi blei valgt inn i parlamentet i Nepal i den siste fasen av det kongelige diktaturet i 1986, men det var etter at partiet hans var oppløst.

NKP(Rayamajhi) kalte seg fra begynnelsen NKP. Det var Nepals første og viktigste pro-sovjetiske parti, og dette gjør også at det i sovjetisk presse og pressa til pro-sovjetiske partier kan ha blitt omtalt som NKP i hele perioden da det eksisterte.


  • Navn med Samyukta/Sanyukta

Samyukta og Sanyukta er transkripsjoner av samme ord på nepali, som betyr forent som i "forent marxistisk (Samyukta Marksbadi). Begge transkripsjoner brukes i pressa kaotisk om hverandre. Alle navna med Sanyukta kan derfor også forekomme som Samyukta, og omvendt.


 • NKP (Sanyukta), NKP (S), CPN (United), CPN (U), parentesen betyr forent.

Fra 1991 til 2005.

Etter valget i 1991, da NKP (Prajatantrik) hadde fått valgt inn 2 representanter, gikk dette partiet sammen med to mindre prosovjetiske partier, NKP (Varma) og NKP(Amatya), i NKP (S). (Begge de to mindre partiene gikk raskt ut igjen og endte i NKP (EML) (bedre kjent som UML).) i 2005 gikk partiet sammen med NKP(Marksbadi) (1991) i det nye NKP (Sanyukta Marksbadi).

Generalsekretær var Bishnu Bahadur Manandhar.

NKP(S) stilte til parlamentsvalg igjen i 1994 og 1999, men fikk ikke valgt inn noen.


 • NKP (Sanyukta) (2007), NKP (S) (2007), CPN (United) (2007), CPN (U) (2007). Parentesen (2007) er uoffisiell.

Fra april 2007.

Tre kommunistiske småpartier slo seg sammen for å stille opp sammen til valget på Nepals grunnlovsgivende forsamling: NKP (Ekda Kendra Masal) (Singh Shrish), NKP (SMLM) (Tamang)) og NKP(ML) (2007). Det ser også ut til at valgfronten til NKP(EKM) (Shing Shrish), Janamorcha Nepal (Ale), gikk med i sammenslåinga.

Partileder Ram Singh Shrish (eller Shresta).

NKP(S) (2007) tok over 2 parlamentsrepresentanter fra Janamorcha Nepal (Ale), opprinnelig valgt for RJM, valgfronten til NKP(Masal i 1999.


Fra 2005.

NKP(SM) blei danna da NKP (Sanyukta) og NKP (Marksbadi) (2001) slo seg sammen.

Første partileder var Prabhu Narayan Chaudhari. Det ser ut til at han blei ekskludert i oktober 2006, og erstatta av Chandra Deb Joshi. Generalsekretær fra starten var Bishnu Bahadur Manandhar. I oktober 2006 blei han erstatta av Lok Narayan Subedi.

Begge NKP (SM)s forgjengerpartier var med i fronten av kommunistiske småpartier, SBM. Gjennom SBM fikk partiet et regjeringsmedlem fra våren 2006, Partileder Prabhu Narayan Chaudhari. Det ser ut til at han blei ekskludert fra partiet i oktober 2006, og NKP(SM) fikk ingen egen representant i Nepals overgangsregjering 2007. Gjennom SBM fikk NKP(SM) en representant i Nepals overgangsparlament 2007.

Mulighet for forveksling: Det ser ut til at anna parti som trolig brukte samme navn splitta seg fra NKP (SM) i oktober 2006. (Se nedafor).


 • NKP (Sanyukta Marksbadi) (2006), NKP (SM) (2006), CPN (United Marxist) (2006), CPN (UM) (2006), parentesen (2006) er uoffisiell.

Fra oktober 2006 (?).

I oktober 2006 blei tidligere partileder i NKP (Sanyukta Marksbadi), Prabhu Narayan Chaudhari, avsatt og ekskludert. Ifølge nepalsk presse blei NKP(SM) splitta i to, enten da eller kort tid etter.

Detaljopplysninger om partiet som splitta ut, her kalt NKP (Sanyukta Marksbadi) (2006), er ikke kjent.

Omtalt i NKP (SM).


Fra 2005.

Høsten 2005 slo NKP(MLM) og Nepal Samyabadi Party (MLM seg sammen til det forente NKP(SMLM).

Partileder Krishna Das Shresta.

Begge NKP (SMLM)s forgjengerpartier var med i fronten av kommunistiske småpartier, SBM. Gjennom SBM blei NKP (SM) indirekte regjeringsparti fra mai 1996, og partiet fikk NKP(SM) en representant i Nepals overgangsparlament 2007.

Mulighet for forveksling med de andre 3 partiene som har brukt forkortelsen (MLM).


 • NKP (Sanyukta Marksbadi Leninbadi Maobadi) (Tamang), NKP (SMLM) (Tamang), CPN (United Marxist-Leninist-Maoist) (Tamang), CPN (UMLM) (Tamang).

Fra desember 1996 til april 1997.

NKP(SMLM) (Tamang) blei til ved en splittelse i NKP (SMLM) like før årsskiftet 2006 – 2007. I april 2007 slo det seg sammen med flere andre småpartier i det nye NKP (Sanyukta) (2007).

Partileder var Sitaram Tamang.

Pressa har ofte kalt dette partiet NKP (MLM) (Tamang), eller bare NKP(MLM). Det er ikke helt klart om partiet brukte Sanyukta (eller United) som en del av partinavnet.

Mulighet for forveksling med de andre 3 partiene som har brukt forkortelsen (MLM).


Omtalt i NKP (SMLM) og NKP (Sanyukta) (2007).


Fra 1983 til 1990-tallet. I et par måneder i 1991 gikk NKP (Varma) inn i NKP (Sanyukta) og så ut igjen.

Formelt splittelse fra NKP (Rayamajhi) i 1983. I praksis brøyt partiflertallet leda av partisekretær Krishna Raj Varma og flertallet med partistifteren Keshar Jung Rayamajhi og kasta ham ut av sitt eget parti (som han rekonstituerte med ei mindre gruppe). På 1990-tallet gikk partiet inn i NKP (EML) (bedre kjent som UML).

Partileder var Krishna Raj Varma (eller Burma).

Partinavnet er også transkribert som NKP (Burma).


Direkte engelsk og norsk oversettelse av dette partinavnet er den samme som oversettelsen av navnet til NKP(MLM). Navneforskjellen på nepali kommer av at partinavnet bruker ordet samyabadi (kommunisme), som er mer typisk for indisk politisk språkbruk enn for bruk i Nepal, der kamyunishta er mer vanlig.

Fra 1980-tallet til september 2005.

NSP (MLM) splitta seg ut av NKP(MLM) på 1980-tallet. I september 2005 slo de to seg sammen igjen til det nye partiet NKP(SMLM) (forent MLM).

Leder var Nanda Kumar Prasai.

Mulighet for forveksling med de andre 3 partiene som har brukt forkortelsen (MLM).