Mekkasura

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En Mekkasura er en av «kapitlene» (sure) i Koranen som man mener ble åpenbart for Muhammed mens han fremdeles oppholdt seg i Mekka; og den er følgeligste en av de kronologisk tidlige suraene i Koranen.

Den andre kategorien durer er Medinasurene.

Mekkasuraene er gjennomgående kortere, med en relativt kort ayat, og de står for det meste bakerst i Koranen. De fleste surer som inneholder muqatta'at er mekkanske.

Skillet mellom mekkasurer og medinasurer er primært av interesse ut fra stilistisk og tematisk synsvinkel. Klassifiseringen i de to periodene er blitt utført på grunnlag av faktorer som blant annet surens lengde eller nærværet/fraværet av visse nøkkelbegreper eller -ord (for eksempel al-Rahman som navn om Gud).