Liste over konger i Det langobardiske kongerike

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Utdypende artikler: Langobarder og Det langobardiske kongerike

Origo Gentis Langobardum
Den langobardiske jernkrone

Langobardene var et germansk folkeslag som var på vandring sørover og østover i Europa tidlig i folkevandringstiden. De nevnes allerede hos den romerske historikeren Tacitus i hans bok Germania fra 98 e. Kr. og de ble av ham betegnet som dyktige krigere.[1] Langobardenes historie er fortalt i de to skriftene Origo gentis Langobardum fra ca. 650 og Historia Langobardum skrevet av Paulus Diaconus rundt 790. Etter å ha forflyttet seg gjennom sentraleuropa etablerte de seg i Nord-Italia rundt midten av det 6. århundre.

Det langobardiske kongeriket regnes som etablert i og med kong Alboins erobring av Friuli i det nordøstlige Italia i 569 og den videre ekspansjonen sørover på den italienske halvøya. Kongeriket eksisterte til langobardenes nederlag for frankerne ledet av Karl den store i 774.

Lista over konger er gjengitt etter Paulus Diaconus og den inkluderer de langobardiske herskerne også under langobardenes forflytning gjennom Europa i folkevandringstiden. De første kongene (Ibor og Aion) regnes for rent mytiske, mens kongene fra det 5. århundre og utover gjenkjennes fra flere kilder og regnes som historiske. Lista er delvis sammenfallende med Liste over Italias monarker, dette gjelder for det tidsrommet langobardene hersket over store deler av det som i dag er Italia i det 6. til 8. århundre.

I det gammelengelske diktet Widsith forekommer en oppramsing av herskere for forskjellige folkeslag, og det nevnes der en Sceafa som hersker for langobardene.[2] Ingen andre kilder nevner Sceafa i denne sammenhengen[3], og denne mytiske kongen er ikke tatt med i lista.

Liste over kongene[rediger | rediger kilde]

Tid Konge Andre navn Slekt Merknader
ukjent Ibor Ybor Sønn av Gambara Mytisk konge eller høvding, regjerte sammen sin bror Aion
ukjent Aion Agio Sønn av Gambara Mytisk konge eller høvding, regjerte sammen sin bror Ibor
ukjent Agelmund Agilmundo Sønn av Aion Regjerte i 33 år
Første del av 5. århundre Lamissio Laiamicho Fostersønn av Agelmund
Første del av 5. århundre Lethu Leti Regjerte i 40 år. Grunnlegger av det letingiske dynasti.
ukjent Hildeoc Ildeoc Sønn av Lethu
d. 488 Gudeoc Godeoc Sønn av Hildeoc
ukjent Claffo Claffone Sønn av Godeoc
d. ca 510 Tato Førte krig mot herulerne og overvant dem Sønn av Claffo
d. 539 Wacho Sønn av Tatos bror Zuchilo (eller Uniches) Han drepte sin onkel Tato og tok makten
539 - 546 Waltari Sønn av Wacho Døde sju år gammel som den siste konge i det letingiske dynasti
546 - 565 Audoin Alduin Tilhørte Gausi-slekten
565 - 572 Alboin Sønn av Audoin
572 - 574 Cleph Clef, Clepho, Kleph
574 - 584 (Interregnum) Hertugene styrte riket
584 - 590 Authari Flavius Authari Sønn av Cleph
590 - 616 Agilulf Ago Slektning, sannsynligvis fetter av Authari Gift med Theodelinda og svigersønn til Garibald I av Bayern
616 - 626 Adaloald Sønn av Agilulf Ble sinnssyk og avsatt i 626
626 - 636 Arioald Ariwald, Arioaldus Gift med Gundeberga, søster til Adaloald Gjeninnførte den arianske tro blant langobardene
636 - 652 Rothari Rothair, Chrothar Ble gift med Gundeberga, Arioalds enke
652 - 653 Rodoald Rodwald Sønn av Rothari Drept etter 5 måneder av religiøse grunner
653 - 661 Aripert I Aribert Tilhørte den bayerske adelsslekten agilulfingerne
661 - 662 Perctarit Sønn av Aripert I og bror til Godepert Samkongedømme med Godepert
661 - 662 Godepert Sønn av Aripert I og bror til Perctarit Samkongedømme med Perctarit
662 - 671 Grimuald Grimoald av Benevento Hertug av Benevento som drepte Godepert og fordrev Perctarit
671 Garibald Garipald Sønn av Grimuald Mindreårig arving som ble avsatt av Perctarit etter tre måneder
671 - 688 Perctarit Gjeninnsatt etter Grimualds død
688 - 689 Alahis Alagis slekt Hertug av Trent, opprører og tronraner.
688 - 700 Cunincpert Cuninpert Sønn av Perctarit Avsatte og drepte tronraneren Alahis og gjenopprettet det bayerske dynastis herredømme.
700 - 702 Liutpert Sønn av Cunincpert Ble avsatt av Raginpert i 701, men gjenvant tronen samme år. Drept av Raginpert i 702.
701 Raginpert Sønn av Godepert (regj. 661-662) Tok makten i et kupp i 701, men døde senere samme år
701 - 712 Aripert II Sønn av Raginpert Kjempet med Liutpert om makten etter Raginperts død. Drepte Liutpert i 702. Han ble den siste herskeren fra det bayerske dynastiet agilulfingerne
712 Ansprand Opprinnelig hertug av Asti og regent for den mindreårige Liutpert 700-702. Døde i 712 etter tre måneder på tronen.
712 - 744 Liutprand Sønn av Ansprand Hans regjeringstid markerer et høydepunkt i langobardenes makt.
744 Hildeprand Nevø av Liutprandt, hans far var hertug Sigiprand (Liutprands bror). Medkonge fra 735, regjerte i tre måneder før han ble avsatt av Ratchis
744 - 749 Ratchis Sønn av hertug Pemmo av Friuli Ledet et opprør og avsatte Hildeprand. Ble avsatt i 749.
749 - 756 Aistulf Bror til Ratchis Ble innsatt som konge etter at broren falt i unåde hos adelen.
756 - 774 Desiderius Daufer, Dauferius Offiser som ble utnevnt til hertug av Aistulf og som etter kongens ønske ble ny konge. Ble slått militært av frankernes kong Karl den store i 774 og Det langobardiske kongedømmet ble en del av Frankerriket.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Germania, kap 40
  2. ^ Widsith & linje 33.
  3. ^ Wilson 1952.

Kilder[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata