Klimasone

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Årsgjennomsnitts-temperaturer fra 1961-1990, som viser ulike klima på ulike breddegrader.

Klimasone er en global inndeling av klimaet etter geografisk breddegrad.

På grunnlag av temperatur- og lufttrykkforhold kan vi skille mellom fire hovedklimasoner, hvorav to av disse deles i subsoner:

Klimasoner Kystklima Innlandsklima
Polarklima: Gammel havis, evig sne Steinørken
Subpolarklima: Mose og lav. Ingen regelmessig vekstsesong
Tundraklima: Lyng, urter og gress.
Borealt klima: Barskog 30 dagers vekstsesong Gran Lerk
Temperert klima: Løvskog, 100 dagers vekstsesong Kristtorn, Taks Prærie, Gresssteppe
Subtropisk klima: laveste temperatur 0 °C Oliven, Viftepalmer Busksteppe
Tropisk klima: laveste temperatur 10 °C Kokospalmer, Regnskog Ørken

Et plantebelte er et belte rundt om kloden, hvor man finner ensartede plantesamfunn. Vilkårene i plantebeltet – og dermed også sammensetningen av plantesamfunnene – er bestemt av det klimabelte, de befinner seg i.

Et klimabelte er en strimmel land avgrenset av bestemte, klimatiske vilkår. I første rekke dreier det seg om avstanden fra ekvator (dvs. solinnstrålingen), dernest om plasseringen av eventuelle fjellkjeder (dvs. le for kalde vinder fra det indre av kontinentet) og endelig om havnærhet og herskende vindretninger. Da mengden av solinnstråling avhenger av avstanden til ekvator, opptrer områder med ensartede betingelser som brede, belteaktige bånd, som strekker seg rundt om kloden mellom to bestemte breddegrader.

Se også[rediger | rediger kilde]