Landskapsøkologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Landskapsøkologi er læren om økosystemer i interaksjoner med populasjoner og arter, hvor man ser på de abiotiske og biotiske faktorenes gjensidige påvirkninger på hverandre i en prosess som skaper romlig heterogene landskapsmønstre. Landskapsøkologi beskriver hvordan mengde og fordeling av ulike biotoper styrer prosesser som reproduksjon, artsspredning, kolonisering, habitatutnyttelse og predasjon. Landskapsøkologi setter sammen systemøkologi, geoøkologi og humanøkologi til en omfattende beskrivelse av prosessene som former et landskap. I landskapsøkologien ser man også på hvordan forstyrrelse fra menneskelige inngrep, branner, hogst, rotfellinger osv er med på å skape romlige mønster i landskapet.

Landskapsøkologi utviklet seg fra øyteori, og har lagt grunnlaget for datamodellering av økologi og bestandsberegninger.