Hopp til innhold

Generaladvokaten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Generaladvokaten
Typepåtalemyndighet
VirkeområdeNorge
Utpekes avKongen i statsråd
Etablert1646
Opphørt1. juli 2024
UnderlagtJustis- og beredskapsdepartementet[1]
Nettstedhttps://generaladvokaten.no/

Generaladvokaten, tidligere kalt generalkrigsadvokaten,[2] leder den militære påtalemyndighet i Norge og er overordnet krigsadvokatene. Generaladvokaten er underlagt riksadvokaten i påtalespørsmål.

Både generaladvokaten og krigsadvokatene er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er dermed ikke en integrert del av Forsvarets organisasjon i fredstid.

I 2023 la Jonas Gahr Støres regjering frem forslag om å avvikle embedet.[3]

Historie[rediger | rediger kilde]

Embedets historie går tilbake til 1646. Ved ny militær rettergangslov i 1901 ble betgnelsen auditør tatt bort og tittelen som Generalkrigkommisær Under generaladvokaten sorterer krigsadvokatene for Sør-Norge og krigsadvokatene for Nord-Norge. Hverken generaladvokaten eller krigsadvokatene innehar noen mobiliseringsgrad lenger.

Virke[rediger | rediger kilde]

Instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene er fastsatt ved kongelig resolusjon av 13. juni 1997,[4] som erstattet tidligere instruks fra 1906. Etter instruksen skal Generaladvokaten lede og føre tilsyn med krigsadvokatene. Kjerneoppgavene fremgår av resolusjonens § 9 første og annet ledd, som lyder:

Generaladvokaten og krigsadvokatene bistår de militære sjefer ved etterforsking av disiplinærsaker og fører tilsyn med utøvelsen av disiplinærmyndigheten, slik det følger av lov om militær disiplinærmyndighet 20. mai 1988 nr 32 og tilhørende disiplinærreglement.
Generaladvokaten og krigsadvokatene utfører oppgaver tillagt påtalemyndigheten i militære straffesaker slik det følger av lov om rettergangsmåten i straffesaker 22. mai 1981 nr. 25 kap. 35 og reglene i påtaleinstruksen.

Ifølge resolusjonens § 13 skal generaladvokaten dessuten planlegge og forberede den militære disiplinær- og påtalemyndighets virksomhet i krig. Bestemmelsen kan ses i sammenheng med § 5 i forskrift om domstolordningen i saker etter militær straffelov i krigstid av samme dato,[5] hvor det heter at Generaladvokaten fører oppsyn med at rettergangsordningen er forberedt ved mobilisering.

Generaladvokater[rediger | rediger kilde]

Arne Willy Dahl var generaladvokat i årene 1988-2014. I statsråd 10. januar 2020 ble Sigrid Redse Johansen utnevnt til generaladvokat. Hun hadde da vært konstituert i stillingen siden 1. mai 2018.[6]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ [1] Forskrift om tjenesteordning og instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene § 1
  2. ^ «Generaladvokaten - Endringshistorie - Forvaltningsdatabasen - NSD». www.nsd.no. Besøkt 7. februar 2021. 
  3. ^ [2]
  4. ^ «Forskrift om tjenesteordning og instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 7. februar 2021. 
  5. ^ «Forskrift om domstolsordningen i saker etter militær straffelov i krigstid - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 7. februar 2021. 
  6. ^ «Sigrid Redse Johansen er ny generaladvokat». Regjeringen.no (norsk). Justis- og beredskapsdepartementet. 10. januar 2020. Besøkt 7. februar 2021. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]