International Organisation of Good Templars

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
For den norske organisasjonen IOGT, se IOGT i Norge
International Organisation of Good Templars (IOGT)
International Organisation of Good Templars membership certificate 1868.jpg
Medlemsplakat fra 1868
Stiftet1851
HovedkontorSverige Mölnlycke, Sverige
OpprinnelseUSA Utica, New York
VerdenslederSven-Olov Carlsson
Motto«Vennskap, håp og veldedighet» (1851)
Nettstedwww.iogt.org

IOGT International (International Organisation of Good Templars, også kjent som Godtemplarordenen) er et internasjonalt fellesskap av frivillige organisasjoner i avholdsbevegelsen. Hovedkontoret ligger i Mölnlycke utenfor Göteborg i Sverige og internasjonal president er Sven-Olov Carlsson fra Sverige.

Opprinnelig var IOGT en orden, «Independent Order of Good Templars», stiftet i Utica, New York i USA i 1851, som senere ble en internasjonal organisasjon, og endret derfor navnet tilsvarende.

Organisasjonens arbeid er bygget på at alle er like mye verd og har rettigheter til et meningsfylt liv.

Historie[rediger | rediger kilde]

Womans holy war: tegning fra 1874 som viser kvinnelige krigere som slår i stykker tønner med forskjellige former for alkohol. Har blitt mye brukt i anti-alkohol-kampanjer. Bakgrunnen var at mange arbeiderklassemenn gikk rett fra jobb og til skjenkesteder i stedet for å bruke tida på familien.

IOGT ble grunnlagt i 1851 da to avholdsgrupper i USA slo seg sammen. Den nye organisasjonen fikk mottoet «Vennskap, håp og veldedighet». De ene av forløperne var The Cadets of Temperance, som faktisk var en barneorganisasjon. Den andre var The Knights of Jericho (Jeriko-ridderne). Sistnevnte gruppe hadde den barmhjertige samaritan som sitt forbilde og lovde å avstå fra å drikke, kjøpe, selge og lage alle former for spirituøse drikker.[1] Leverett E. Coon regnes som stifteren av den første godtemplarlosjen i Utica i USA.[2] Coon tilhørte gruppen Knights of Jericho, som var en avgrening av ’’The Sons of Temperance’’. Flere slike avholdsordener hadde oppstått i 1840-årene i ruinene av den i sin tid så fremgangsrike Washingtonbevegelse. Ordenene hadde hemmelige ritualer, og var tydelig inspirert av frimurerlosjene. De lokale foreningene ble ofte kalt «Temples» og medlemmene «Templars». Da Coon og hans meningsfeller valgte betegnelsen «The Good Templars» som navn på den nye ordenen, var det for å markere avstand fra hva de oppfattet som «bad Templars».[3]

Ordenen tok malteserkorset som sitt symbol

Opprinnelig hadde ikke navnet noe å gjøre med middelalderens tempelriddere, men ordenen kom til å søke inspirasjon også her, og antok malteserkorset som sitt symbol. Ordet «Independent» kom inn i navnet i 1852 som følge av en strid mellom Coon, som hadde flyttet til Syracuse og lederne i Utica. Syracuse-losjen, som het Excelsior, ønsket med dette tillegget å markere at den var uavhengig losjen i Utica. Coon og hans tilhengere gikk seirende ut av konflikten.

Den første storlosjen ble opprettet i 1852 med en Grand Worthy Chief Templar som sjef. Utformingen av ordenens ritualer ble i hovedsak utformet av metodistpresten dr. D. W. Bristol, som også var frimurer.[4] Ritualene innebar krav om akseptasjon av de kristne hoveddogmer og var utformet i protestantisk ånd, noe som vanskeliggjorde ordenens fremgang blant katolikker og «fritenkere». I ordenens målsetting ble den kristne brorskapstanken spesielt vektlagt.

I 1853 ble bevegelsen spredt til Canada og i 1855 ble det dannet en verdensomspennende organisasjon, The Right Worthy Grand Lodge. I 1874 fantes det i alt 11 850 losjer med et oppgitt medlemstall på 735  000, de fleste i USA. På denne tiden nådde IOGT sin største tilslutning i USA.[5] Det anslås at IOGT på sitt sterkeste har hatt omkring én million medlemmer. Hvor mange medlemmer som er tilknyttet IOGT International i dag er vanskelig å si, da de forskjellige organisasjonene har ulike metoder for å telle medlemmer. IOGT opplevde også medlemstap på 1920-tallet, da det ble innført alkoholforbud i USA, og den såkalte forbudstiden begynte. Forbudet ble sett på som en seier for avholdsbevegelsen og IOGT, men mange mente at bevegelsen nå var overflødig.

Fra starten av mente IOGT at kvinner og menn var likestilte og de skilte heller ikke forskjellige raser, men for å tilfredsstille folks krav om raseskille begynte også IOGT etter verdenslojemøtet i Kentucky i 1876 å skille fargede og hvite i egne losjer.[6] Det var hovedsakentlig sørstatslosjene som jobbet for dette skillet, og de fikk god drahjelp av den daværende internasjonale lederen, John Hickman. Joseph Malins, en annen sentral skikkelse i IOGT i USA, samt britene, likte ikke separeringen mellom fargede og hvite, og ønsket å oppheve paragrafen om separering, men da dette ikke gikk gjennom, brøt de ut av IOGT og stiftet en egen organisasjon. Da separeringen opphørte i 1887 ble begge organisasjonene igjen samlet under ett navn.

Tidligere var det en sterk kobling mellom lokalt, nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom at alle losjene fikk chartere (stiftelsesbrev) underskrevet av verdenslederen. I dag er IOGT en løsere samling av organisasjoner som jobber på forskjellige måter.

I 1962 ble IGTYF (International Good Templar Youth Federation) dannet for å samle ungdomsorganisasjonene under IOGT International. Mot slutten ble IGTYF faktisk større enn IOGT International, og på kongressen i København i 1990 slo disse organisasjonene seg sammen igjen. Samtidig ble EGTYF (European Good Templar Youth Federation) stiftet for å fortsatt ha en paraplyorganisasjon for de europeiske ungdomsorganisasjonene. Denne endret i 2006 navn til ACTIVE.

Til Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: IOGT i Norges historie
Forsamlingshuset til IOGT i Vågå. Oppført i 1908, nå flyttet til Maihaugen på Lillehammer.
Barnelosje ved forsamlingshuset Breidablikk i Åsen (Levanger) en gang før 1915.

Før 1870-årene var godtemplarordenen lite kjent i Norge. Noen få sjøfolk og andre nordmenn i utlandet var blitt opptatt i den, og litt kunnskap om bevegelsen trengte etter hvert inn gjennom engelske og amerikanske aviser og avholdstidskrifter. En som gjennom dette fattet interesse for ordenen var danskfødte Laurits Balle. Balle flyttet i 1860 til Stavanger. Han var en venn av Asbjørn Kloster, og sammen snakket de om godtemplarlosjene. Ved én anledning skal Balle ha spurt Kloster om ikke dette var noe for Norge, noe Kloster mente det kunne være, men det måtte bli Balle og andres sak.[7]

Den første godtemplarlosjen i Norge ble stiftet i Porsgrunn 8. mars 1877 av Carl Reynolds, en svenskfødt skipper som på en reise til Hull ble kjent med ordenen, og fikk stiftet losjen Første norske tilbake i Porsgrunn.

IOGT som paraplyorganisasjon[rediger | rediger kilde]

IOGT fungerer i dag som en paraplyorganisasjon, og det er i dag medlemsorganisasjoner i rundt 60 land. Det som binder disse organisasjonene sammen, er en felles prinsipiell plattform. Alle organisasjoner som skal oppnå fullt medlemskap (altså stemmerett på verdensmøtene) må oppfylle konstitusjonens artikkel 2, som er slik:

SitatHvert medlem skal påta seg en forpliktelse til å leve sitt liv fritt for bruk av alkohol og annen ikke- medisinsk bruk av avhengighetsskapende midler.Sitat

Medlemsorganisasjoner i Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge har IOGT International _ medlemsorganisasjoner: IOGT i Norge, Det Norske Totalavholdsselskap (DNT), Juvente, junior- og barneorganisasjonen JUBA og FORUT. Mange tror at IOGT International bare er paraply for "voksenorganisasjonene", men alle organisasjonene er "like mye" medlem.

Medlemsorganisasjoner i andre land[rediger | rediger kilde]

Som listet opp på hjemmesiden til IOGT International.

 • Belgia Belgia: IOGT Belgia
 • Bosnia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina: LINK
 • Bulgaria Bulgaria: Free Youth Bulgaria
 • Burundi Burundi: IOGT Burundi
 • Danmark Danmark: IOGT Danmark
 • Estland Estland: Juvente Estland, IOGT Estland og Estonian Temperance Union
 • Finland Finland: IOGT Finland, FSNU-MHF, Raittiuden Ystävät ry. og Sinuli Finland
 • Færøyene Færøyene: IOGT Færøyene
 • Gambia Gambia: IOGT Gambia
 • Tyskland Tyskland: IOGT Tyskland, Juvente Tyskland og FORUT Tyskland
 • Ghana Ghana: IOGT Ghana
 • Guinea-Bissau Guinea-Bissau: IOGT Guinea-Bissau
 • India India: ADIC India, Amardeep, Madras Social Service Guild, Brain Society og Temperance Association of Orissa
 • Island Island: IOGT Island, IOGT Junior på Island og Icelandic Temperance Youth
 • Italia Italia: GGPF Italia
 • Kenya Kenya: IOGT Kenya
 • Kroatia Kroatia: Klub Lijecenih Alkoholikar Opcine og Klub Mladih Juvente
 • Latvia Latvia: JAF Latvia og IOGT Latvia
 • Litauen Litauen: Lithuanian Temperance Society og Lithuanian Temperance Youth Federation
 • Nederland Nederland: ANDO
 • Polen Polen: IOGT ADIC Polen
 • Portugal Portugal: Sociedade Anti-Alcoólica Portuguesa
 • Russland Russland: The NAN Foundation og Youth Antidrug Federation
 • Senegal Senegal: IOGT Senegal og ASPAT
 • Sierra Leone Sierra Leone: IOGT Sierra Leone
 • Slovakia Slovakia: IOGT – Healthy Lifestyle Society og NOM
 • Sri Lanka Sri Lanka: ADIC Sri Lanka, Temperance Youth Organisation of Sri Lanka, Temperance Youth Club of Sri Lanka, All Ceylon Young Men's Muslim Association Conference, Non-Violent Direct Action Group, Sri Lanka Temperance Association og Lanka Jatilka Sarvodaya Shramadana Movement
 • Sveits Sveits: IOGT Sveits, Juvente Sveits og KiM Sveits
 • Sverige Sverige: IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Junis, Nykterhetsrörelens Scoutförbund
 • Sør-Afrika Sør-Afrika: IOTT South
 • Tanzania Tanzania: SOBER Tanzania
 • Thailand Thailand: IOGT Thailand
 • Tsjekkia Tsjekkia: IOGT Tsjekkia
 • Turks- og Caicosøyene Turks- og Caicosøyene: Success Lodge No.1 I.O.G.T.
 • Uganda Uganda: SOBER Uganda
 • Ukraina Ukraina: Youth Temperance Movement "Better" og Ukrainian Society for Temperance & Health
 • Storbritannia Storbritannia: IOGT England og Wales, IOGT Skottland og National Youth Council of IOGT England
 • USA USA: IOGT-USA
 • Vietnam Vietnam: IOGT Vietnam
 • Andre: PCDP-Cambodia, Together against Drugs, Sri Lanka Interactive Media Group, International Academy of Sobriety, EGTYF Macedonia, Atmosphere F og NADA India Foundation

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 5. oktober 2009. Besøkt 19. desember 2009.  Besøkt 19. desember 2009
 2. ^ http://runeberg.org/authors/coonleve.html Project Runeberg, ’’Leverett E. Coon’’, besøkt 9. juni 2010
 3. ^ Fuglum, Per (1972). Kampen om alkoholen i Norge 1816-1904 (norsk). Universitetsforlaget. s. 279-280. ISBN 82-00-08831-6. 
 4. ^ «IOGT bildades 1879 i». Arkivert fra originalen 24. desember 2004. Besøkt 6. september 2010. 
 5. ^ Fuglum, Per (1972). Kampen om alkoholen i Norge 1816-1904 (norsk). Universitetsforlaget. s. 280. ISBN 82-00-08831-6. 
 6. ^ MOTIV 04.09, side 18 og 19
 7. ^ Fuglum, Per (1972). Kampen om alkoholen i Norge 1816-1904 (norsk). Universitetsforlaget. s. 281. ISBN 82-00-08831-6. 

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]