Humanistskolen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Humanistskolen
LandNorge
TypeFrittstående ungdomsskole
Org.nummer914415942
Grunnlagt2015
ByOslo
BydelUllevaal Stadion, Nordre Aker
AdresseSognsveien 75 A, 0855 Oslo
EierHumanistskolen AS
RektorThomas M. Johanson (daglig leder) og Nina Fjeldheim (rektor)
Elever66 plasser
Nettstedhttp://www.humanistskolen.no/
Beliggenhet
Kart
Humanistskolen
59°56′55″N 10°43′58″Ø

Humanistskolen er en frittstående ungdomsskole i Oslo, tuftet på et sekulært, humanistisk livssyn og med kritisk tenkning som grunnleggende ferdighet i alle fag. Skolen startet opp høsten 2015, og holder til i undervisningslokaler på Ullevaal Stadion. Skolen ble godkjent av Utdanningsdirektoratet i mars 2014, som den første livssynshumanistiske friskolen i Norge.[1][2]

Skolens læreplanverk vektlegger kritisk tenkning i alle fag. I tillegg har Humanistskolen to egne fag, filosofi og dannelse, i stedet for den offentlige skolens KRLE-fag. Skolen har også blant annet tre egne valgfag: kritisk tenkning, medmenneskelighet og nysgjerrighet.

Organisering[rediger | rediger kilde]

Undervisningen[rediger | rediger kilde]

Undervisningen på Humanistskolen følger ingen fast timeplan, men endres fra uke til uke. Det gjør det lettere for skolen å invitere inn eksterne gjester og å delta på utflukter i Oslo, eller større turer[3], uten at faglærerne mister timer i sine fag. Samtidig sikrer skolen at elevene får det lovpålagte antallet årstimer i hvert fag, ved at det føres nøye timeregnskap for alle fag og aktiviteter.[4]

Skoledagen består av læringsverksted på morgen og ettermiddag. På læringsverkstedet bruker elevene alle skolens rom, som er tilpasset arbeidet de skal gjøre; "Torget" egner seg for diskusjoner og samarbeidsoppgaver, "Lykeion" kan ligne mer på et vanlig klasserom, "Mellomrommet" har langbord og "Auditoriet" fungerer som stillerom. På læringsverkstedet arbeider elevene selvstendig med fagoppgaver, mens lærerne går rundt og gir veiledning.

Midt på dagen har elevene ofte samarbeidslæring. Skolens 66 elever deltar på forelesninger, som typisk etterfølges av tre økter med samarbeidslæring, i roterende fag. I samarbeidslæringen reduseres gruppestørrelsen til 22 elever, slik at faglærer kan gi tettere faglig oppfølging.

Elever og tilhørighetsgrupper[rediger | rediger kilde]

Humanistskolen tar inn 66 elever hvert tredje år, og følger disse gjennom de tre årene på ungdomsskolen[5]. Alle elevene tilhører derfor samme årskull, og det er kun elever som er født i 2005, 2008, 2011 osv. som kan tas inn ved skolen[6].

Elevene er organisert i faste tilhørighetsgrupper, med 11 elever i hver gruppe. I samarbeidslæringen er elevene normalt alltid sammen med sin egen og én annen tilhørighetsgruppe, og hvilke tilhørighetsgrupper som er sammen rullerer i løpet av skoleåret. Skolen har dermed ikke faste klasser, og alle elevene blir godt kjent med hverandre.

Fleksitid[rediger | rediger kilde]

På begynnelsen og slutten av dagen har skolen fleksitid, og elevene stempler seg inn når de kommer og ut når de går[7]. Elevene har pliktig oppmøte et bestemt antall timer hver dag, men kan ha kortere dager dersom de har opparbeidet seg plusstid.

Innsatsvurdering[rediger | rediger kilde]

Hver elev får hver dag sin innsats vurdert på en skala fra 0 til 100. Vurderingen baseres både på innleverte arbeidsoppgaver og på innsatsen eleven yter på læringsverkstedet[8]. Innsatsvurderingen er ikke en del av den formelle vurderingen som fremkommer på vitnemålet, men en fortløpende tilbakemelding til eleven og de foresatte om innsatsen underveis.

Skolens verdigrunnlag[rediger | rediger kilde]

Skolens sekulære, humanistiske livssynsgrunnlag er synliggjort i skolens læreplanverk, og skolen er godkjent på livssynshumanistisk grunnlag.

Kritisk tenkning[rediger | rediger kilde]

I det humanistiske livssynet spiller kritisk tenkning en viktig rolle. Som en tilpasning i læreplanene har Humanistskolen inkludert kritisk tenkning som en grunnleggende ferdighet i alle fag ved siden av lesing, skriving, regning, og muntlige og digitale ferdigheter.

Filosofi[rediger | rediger kilde]

Utdanningsdirektoratet har godkjent Humanistskolens læreplan i filosofi, i stedet for den offentlige skolens KRLE-fag. Læreplanen i faget har fire hovedområder[9]:

 • Humanisme, livssyn og etikk
 • Kritisk tenkning
 • Kristendom
 • Andre verdensreligioner og religiøst mangfold

Filosofifaget utgjør 180 timer på ungdomstrinnet, i motsetning til RLE-fagets 153 timer.

Dannelse[rediger | rediger kilde]

Utdanningsdirektoratet har godkjent Humanistskolen læreplan i dannelse, et fag som ikke finnes i den offentlige skolen. I faget skal elevene delta i et stort og variert utvalg av aktiviteter, og på denne måten øke sin kompetanse og lærelyst i alle fag. Læreplanen i faget har tre hovedområder[10]:

 • Nysgjerrighet
 • Kritisk tenkning
 • Medmenneskelighet

Dannelsesfaget utgjør 93 timer på ungdomstrinnet, og det gis ikke vurdering med karakter i faget.

Valgfag[rediger | rediger kilde]

Utdanningsdirektoratet har godkjent tre egne valgfag for Humanistskolen, knyttet til skolens livssynsgrunnlag:

 • Valgfaget nysgjerrighet[11]
 • Valgfaget kritisk tenkning[12]
 • Valgfaget medmenneskelighet[13]

Skolen har også andre valgfag, som kortfilm, fysisk aktivitet og helse, og programmering.

Formål og eierskap[rediger | rediger kilde]

Humanistskolen AS ble stiftet i 2010, med drift av livssynshumanistisk skole som vedtektsfestet formål:

Humanistskolen er en privatskole tuftet på et sekulært, humanistisk livssyn. Skolens grunnverdier er nysgjerrighet, kritisk tenkning og medmenneskelighet, og disse verdiene skal prege det daglige arbeidet ved skolen. Skolens mål er å utruste hver enkelt elev med de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å kunne leve et innovativt og meningsfullt liv i en moderne verden.[14]

Skolens ledelse består av rektor Nina Fjeldheim og daglig leder Thomas M. Johanson, som har vært samfunnsfaglærer i NRK-serien "Klasse 10 B".[15] Skolen eies av aksjeselskapet Humanistskolen AS, med Espen Bakke som styreleder.[16]

Søknad om offentlig godkjenning[rediger | rediger kilde]

Skolen søkte den 25. mars 2010 Utdanningsdirektoratet om godkjenning etter friskoleloven. I mars 2014 ble søknaden godkjent, etter at forvaltningen endret sin lovforståelse[17] av hvilke skoler som kan godkjennes på religiøst grunnlag.

Opprinnelig avslag[rediger | rediger kilde]

Humanistskolen AS fikk i oktober 2011 avslag på sin søknad om oppstart av en livssynshumanistisk skole. Ifølge direktoratets tolkning oppfylte ikke skolen kriteriene om å ha et religiøst grunnlag i henhold til friskoleloven.[18] Humanistskolen og Human-Etisk Forbund hevdet at vedtaket var menneskerettsstridig.[19] Saken ble anket til Kunnskapsdepartementet, men i vedtak av 30. mars 2012 valgte departementet å opprettholde direktoratets avslag.

Tre fagpersoner innen livssyns- og menneskerettsspørsmål, Njål Høstmælingen, Lorentz Stavrum og Per Magne Aadnanes, hevdet at departementets vedtak var diskriminerende.[20] Det regjeringsoppnevnte Stålsett-utvalget ga uttrykk for det samme i NOU 2013:1: «Det er etter utvalgets vurdering meget overraskende at Kunnskapsdepartementet hevder at en forskjellsbehandling mellom religion og livssyn kan være i overensstemmelse med våre forpliktelser etter EMK».[21]

Kunnskapsdepartementet ba i juni 2012 Justisdepartementets lovavdeling om å vurdere saken. I mai 2013 var tolkingsuttalelsen klar, og i denne påpekte Lovavdelingen at en "generell utelukkelse av støtte til skoler bygget på sekulære livssyn vil [...] stå i et problematisk forhold til Norges internasjonale forpliktelser." Lovavdelingen konkluderte videre med at "religiøst grunnlag" i loven "må forstås slik at godkjenning av skoler som skal drive på grunnlag av et sekulært livssyn, ikke er utelukket."[22]

I et brev til Stortinget den 15. mai 2013 ga kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) lovnad om at hun i lys av Lovavdelingens uttalelse ville vurdere hvordan saken skulle følges opp videre, men da hun gikk av som kunnskapsminister et halvt år senere hadde departementet forsatt ikke endret holdning i saken.[23]

Konklusjon om diskriminering[rediger | rediger kilde]

Den 8. oktober 2013 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at Kunnskapsdepartementet hadde brutt loven da de ikke ga sekulære, humanistiske livssynsskoler lik rett til godkjenning som kristne skoler: "Kunnskapsdepartementet har handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 andre ledd ved ikke å vurdere Humanistskolens søknad om godkjenning etter privatskoleloven."[24]

Departementet valgte å ikke påklage ombudets uttalelse, og opphevet den 20. november 2013 sitt opprinnelige vedtak. De ba Utdanningsdirektoratet om å legge til grunn at "at også sekulære livssynsskoler kan godkjennes [på religiøst grunnlag]" ved den nye behandlingen av Humanistskolens søknad.[25]

Humanistskolen varslet den 2. desember 2013 søksmål mot Kunnskapsdepartementet, hvor det ble fremsatt krav om kr 150.000 i oppreisning for brudd på diskrimineringsloven.[26] Etter lengre tids forhandlinger inngikk partene forlik i mai 2014. Kunnskapsdepartementet innrømmet å ha utsatt Humanistskolen for diskriminering, og ga skolen kr 50.000 i erstatning for utgifter i saken.[27]

Endring av loven[rediger | rediger kilde]

Som et resultat av den endrede lovforståelsen, ble friskolelovens krav til grunnlag endret fra "religiøst" til "livssyn" da friskoleloven ble revidert i juni 2015.[28]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Klassekampen.no (11. april 2014): Fritt frem for de private
 2. ^ «Og kanskje kommer Dawkins». morgenbladet.no. 25. september 2015. Besøkt 30. mars 2019. 
 3. ^ Johannessen, Martin (28. mars 2018). «Lærerbloggen: På Humanistskolen lærer elevene å tenke og å leve gode liv. Av Nina Fjeldheim». Lærerbloggen. Arkivert fra originalen 30. mars 2019. Besøkt 30. mars 2019. 
 4. ^ Nina Fjeldheim og Thomas M. Johanson (8. mai 2017). «NKUL-presentasjon: Norges mest unike ungdomsskole» (PDF). Besøkt 23. september 2017. 
 5. ^ «Søk plass». sites.google.com (norsk). Besøkt 30. mars 2019. 
 6. ^ Lomsdalen, Lektor (15. august 2017). «LL-44: Nina Fjeldheim forteller om Humanistskolen». Lektor Lomsdalens innfall. Besøkt 30. mars 2019. 
 7. ^ «NRK Radio - Hør Nyhetsettermiddag». NRK Radio (norsk). Besøkt 23. september 2017. 
 8. ^ «Innsatsvurdering - hvordan gjør vi det?». sites.google.com (norsk). Besøkt 30. mars 2019. 
 9. ^ «Læreplan i filosofi». sites.google.com (norsk). Besøkt 30. mars 2019. 
 10. ^ «Læreplan i dannelse». sites.google.com (norsk). Besøkt 30. mars 2019. 
 11. ^ «Læreplan i valgfaget nysgjerrighet». sites.google.com (norsk). Besøkt 30. mars 2019. 
 12. ^ «Læreplan i valgfaget kritisk tenkning». sites.google.com (norsk). Besøkt 30. mars 2019. 
 13. ^ «Læreplan i valgfaget medmenneskelighet». sites.google.com (norsk). Besøkt 30. mars 2019. 
 14. ^ Enhetsregisteret: Humanistskolen AS
 15. ^ Fra "Klasse 10 B" til Humanistskolen Arkivert 24. september 2015 hos Wayback Machine., besøkt 23. november 2012
 16. ^ «Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brønnøysundregistrene». w2.brreg.no. Besøkt 22. januar 2020. 
 17. ^ Kunnskapsdepartementets brev av 20. november 2013: Humanistskolen - omgjøring av vedtak Arkivert 11. desember 2013 hos Wayback Machine.
 18. ^ Humanistskolen.no: Humanistskolen - godkjenning etter privatskoleloven - sak KD 2011/05141 Arkivert 10. juni 2015 hos Wayback Machine., besøkt 24. november 2011
 19. ^ Aftenposten.no (24. november 2011): Får ikke åpne humanistisk skole, besøkt 24. november 2011
 20. ^ Diskriminering vekker oppsikt - også internasjonalt Arkivert 10. juni 2015 hos Wayback Machine., besøkt 23. november 2012
 21. ^ NOU 2013:1, punkt 19.4.1.4
 22. ^ Lovavdelingens tolkningsuttalelse av 10. mai 2013
 23. ^ Kristin Halvorsens skriftlige svar til Stortinget, 15. mai 2013
 24. ^ «Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse 12/793 av 8. oktober 2013». Arkivert fra originalen 17. oktober 2013. Besøkt 17. oktober 2013. 
 25. ^ Kunnskapsdepartementets brev av 20. november 2013: Humanistskolen - omgjøring av vedtak Arkivert 11. desember 2013 hos Wayback Machine.
 26. ^ Fritanke.no (11. desember 2013): Humanistskolen krever 150.000 i oppreisning
 27. ^ Fritanke.no (26. mai 2014): Humanistskolen får erstatning fra staten
 28. ^ Kunnskapsdepartementet (27. mars 2015). «Prop. 84 L (2014-2015)». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 23. september 2017. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]